< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Державна підтримка та розвиток зовнішньоекономічної діяльності країни

Основні поняття регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішньоекономічні зв'язки - це сфера економіки, яка включає комплекс напрямів, форм і методів, спрямованих на переміщення матеріальних, фінансових, інтелектуальних ресурсів між країнами з метою залучення їх до світової науки, техніки, промисловості та культури.

Зовнішньоекономічні зв'язки існують у таких формах, як зовнішня торгівля, кредитні взаємовідносини, науково-технічна співпраця з зарубіжними державами, міждержавні зв'язки у сфері послуг та валютно-фінансові операції.

Державне регулювання у сфері зовнішньої економіки забезпечує формування та підтримку оптимальної структури зовнішньоекономічних зв'язків країни, оскільки ринковий механізм не усуває певні диспропорції у зовнішньоекономічній діяльності. Головним напрямом зовнішньоекономічної діяльності є зовнішня торгівля, обсяги якої для певної країни характеризують суму оборотів за експортом (реекспортом) та імпортом (реімпортом). Реекспорт - це вивезення товарів, раніше ввезених із-за кордону, без їх переробки. Реімпорт - це ввезення із-за кордону вітчизняних товарів, непроданих на аукціоні, забракованих і які не зазнавали там переробки.

Зовнішня торгівля може відігравати дестабілізуючу та стабілізуючу ролі в розвитку економіки країни. Дестабілізуюча роль зовнішньої торгівлі зумовлена залежністю країни від продавців і покупців найважливіших товарів, від коливань світових цін на продукцію, яка експортується й імпортується. Стабілізуюча роль зовнішньої торгівлі належить розвиненим європейським країнам. її структура складається під впливом умов виробництва більшості видів товарів у різних країнах, додаючи їм статус конкурентоспроможних. Основу зовнішньої торгівлі складає експорт (імпорт залежить від обсягу експортної продукції). Здатність країни виробляти певну кількість конкурентоспроможних товарів для зовнішнього ринку називається експортним потенціалом.

Результати взаємодії країни з зарубіжними країнами відображають у платіжному балансі (табл. 16.1-16.2), складовою якого є торговельний баланс. Сальдо торговельного балансу (негативне або позитивне) має неоднозначну характеристику.

Таблиця 16.1. Зовнішня торгівля товарами, млн дол. США

Зовнішня торгівля товарами, млн дол. США

Зовнішня торгівля товарами, млн дол. США

Зовнішня торгівля товарами, млн дол. США

Зовнішня торгівля товарами, млн дол. США

Зовнішня торгівля товарами, млн дол. США

Зовнішня торгівля товарами, млн дол. США

Зовнішня торгівля товарами, млн дол. США

Зовнішня торгівля товарами, млн дол. США

Зовнішня торгівля товарами, млн дол. США

До основних показників, що характеризують зовнішньоекономічну діяльність, належать такі: зовнішня торгівля товарами, зовнішня торгівля послугами та прямі іноземні інвестиції.

Таблиця 16.2. Товарна структура зовнішньої торгівлі у 2005 р.,млн дол. СІП А

Показники

Експорт

Імпорт

Всього

Частка у загальному обсязі,

%

Всього

Частка

у загальному обсязі, %

1

2

3

4

5

Всього

34 228,4

100,0

36 136,3

100,0

За розділами УКТЗЕД*

- живі тварини, продукти тваринного походження

732,0

2,1

499,6

1,4

- продукти рослинного походження

1 694,8

5,0

525,5

1,5

- жири та олії тваринного або рослинного походження

587,2

1,7

204,1

0,6

- готові харчові продукти

1 290,8

3,8

1454,7

4,0

- мінеральні продукти

4 705,4

13,8

11 567,3

32,0

- продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості

2 988,3

8,7

3 097,0

8,6

- полімерні матеріали, пластмаси та каучук

575,0

1,7

1937,8

5,4

- шкіряна і хутряна сировина та вироби з них

210,6

0,6

111,2

0,3

- деревина і вироби з деревини

533,5

1,6

199,9

0,6

- маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

454,3

1,3

1 003,9

2,8

- текстиль та вироби з текстилю

913,9

2,7

1406,2

3,9

- взуття, головні убори, парасольки

107,7

0,3

279,3

0,8

- вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла

218,5

0,6

516,2

1,4

- дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них

99,4

0,3

224,3

0,6

- недорогоцінні метали та вироби з них

14 008,6

40,9

2 468,7

6,8

- механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення звуку

2 838,7

8,3

6 340,0

17,5

- транспортні засоби та шляхове обладнання

1648,0

4,8

3 219,5

8,9

- прилади і апарати оптичні, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хірургічні; годинники; музичні інструменти

141,8

0,4

507,3

1,4

- різні промислові товари

218,2

0,6

323,1

0,9

- твори мистецтва

0,2

0,0

0,7

0,0

- товари, придбані в портах

16,8

0,1

213,3

0,6

- різне

244,8

0,7

36,6

0,1

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >