< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам

Об'єктом страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам є майнові інтереси страхувальника, які виникають унаслідок зобов'язання відшкодовувати у порядку, встановленому законодавством, збитки третім особам, заподіяні під час експлуатації повітряного судна.

Третіми особами вважаються фізичні і юридичні особи (їх майно), які не пов'язані зі страхувальником договірними зобов'язаннями (в тому числі договором на перевезення) та які не є працівниками страхувальника або не діють за його дорученням.

Страхувальником є експлуатант повітряного судна, який експлуатує його на законних підставах.

Страховим випадком вважається авіаційна подія за участю повітряного судна страхувальника, внаслідок якої настає Його цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю фізичних осіб, та майну фізичних і юридичних осіб.

Страхова сума, встановлена за договором обов'язкового страхування, не повинна бути меншою, ніж:

 • — для польотів, що виконуються у межах України, на повітряному судні з максимальною злітною масою:
  • а) до 500 кг — 100 тис. грн;
  • б) від 501 до 1000 кг - 200 тис.грн;
  • в) від 1001 до 2 000 кг - 500 тис.грн;
  • г) від 2 001 до б 000 кг — 1 млн грн; ґ) від 6 001 до 25 000 кг — 5 млн грн;
  • д) від 25001 до 50000 кг-25 млн грн;
  • е) від 50 001 до 100000 кг - 50 млн грн;

є) від 100001 до 500000 кг - 100 млн грн;

 • ж) понад 500001 кг — 150 млн грн;
 • — для міжнародних польотів — у межах, передбачених міжнародними угодами або законодавством країн (у тому числі для військових та пов'язаних з ними ризиків), на території яких виконуються польоти повітряного судна, відповідно до уніфікованих умов об'єднання лондонських страховиків або інших умов, що застосовуються у міжнародній практиці. Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов'язаний надати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, передбачених договором обов'язкового страхування, а саме:
 • — заяву страхувальника про страхове відшкодування;
 • — страховий поліс (сертифікат);
 • — розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;
 • — письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців;
 • — документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд);
 • — документи реєстрації події з повітряним судном.

Розмір максимального страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 1% від страхової суми, визначеної договором обов'язкового страхування.

Страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу

Об'єктом страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу є майнові інтереси страхувальника, які виникають унаслідок зобов'язання відшкодовувати у порядку, встановленому законодавством, пасажирам (спадкоємцям), вантажовласникам збитки, заподіяні внаслідок страхового випадку.

Відповідальність перед пасажиром вважається застрахованою за наявності у пасажира авіаквитка з моменту його реєстрації та внесення до поіменного списку перевізника до моменту, коли він (пасажир) залишив перон аеропорту під наглядом уповноваженої особи повітряного перевізника.

Відповідальність за майнові збитки вважається застрахованою на час офіційного перебування багажу, пошти та вантажу на борту повітряного судна та під час завантаження (розвантаження) повітряного судна.

Страхувальником є повітряний перевізник, який має право здійснювати пасажирські та вантажні перевезення.

Страховими випадками вважаються:

 • — подія, внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю пасажирів;
 • — подія, внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду (втрату, пошкодження, зіпсуття), заподіяну багажу, поклажі, пошті, вантажу.

Страхова сума, встановлена договором обов'язкового страхування, не повинна бути меншою: — за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю пасажирів:

 • а) під час виконання польотів у межах України — суми, еквівалентної 20 тис. доларів США за офіційним обмінним курсом Національного банку за кожне пасажирське крісло і відповідно до кількості пасажирських крісел, передбаченої сертифікатом експлуатанта повітряного судна. Страховик сплачує страхове відшкодування кожному пасажиру або його спадкоємцю;
 • б) під час виконання міжнародних польотів — у межах, передбачених міжнародними угодами або законодавством країни (у тому числі для військових та пов'язаних з ними ризиків), на території якої здійснюються пасажирські перевезення, відповідно до уніфікованих умов об'єднання лондонських страховиків або інших умов, що застосовуються у міжнародній практиці;
 • — за втрату або шкоду, заподіяну багажу, пошті або вантажу, — суми, еквівалентної 20 доларам США за офіційним обмінним курсом Національного банку, за кожен кілограм ваги;
 • — за речі (поклажу), що знаходяться у пасажира, — суми, еквівалентної 400 доларів США за офіційним обмінним курсом Національного банку.

Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов'язаний надати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, передбачених договором обов'язкового страхування, а саме:

 • — заяву про страхове відшкодування;
 • — страховий поліс (сертифікат);
 • — розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;
 • — заяви пасажирів або їх спадкоємців, власників вантажу;
 • — документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо страховий випадок був винесений на їх розгляд);
 • — корінці авіаквитків та багажних квитанцій пасажирів повітряного судна;
 • — свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті пасажира);
 • — акти про пошкодження/втрату багажу;
 • — документи на перевезення вантажів та пошти;
 • — акти про пошкодження/втрату вантажу;
 • — документи реєстрації події з повітряним судном.

Розмір максимального страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 2% страхових сум, визначених договором обов'язкового страхування.

Контрольні запитання

 • 1. З якою метою проводять обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів?
 • 2. З якою метою проводять обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю (у тому числі нагородну), за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або ЇЇ майну внаслідок володіння, зборі' гання чи використання цієї зброї?
 • 3. З якою метою проводять обов'язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >