< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік розрахунків за іншими операціями і кредиторами

Для обліку розрахунків з різними бюджетними установами, а також підприємствами, організаціями, що є кредиторами бюджетної установи та іншими операціями Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ передбачено рахунок 67 "Розрахунки за іншими операціями і кредиторами", характеристика субрахунків якого відображені в табл. 14.17.

Таблиця 14.17. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 67 "РОЗРАХУНКИ ЗА ІНШИМИ ОПЕРАЦІЯМИ І КРЕДИТОРАМИ"

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

1

671

Розрахунки з депонентами

Обліковуються розрахунки з депонентами - суми заробітної плати, стипендій та інші виплати, які не одержані працівниками бюджетної установи та стипендіатами в установлений термін

2

672

Розрахунки за депозитними сумами

Обліковуються розрахунки за депозитними сумами

3

673

Розрахунки за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень

Обліковуються розрахунки за коштами, отриманими для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством отримують бюджетні установи як у грошовій, так і в натуральній формі

4

674

Розрахунки за спеціальними видами платежів

Обліковуються розрахунки з батьками за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах та в школах - інтернатах; за навчання дітей у музичних школах; з працівниками за формений одяг; за харчування дітей в інтернатах при школах

5

675

Розрахунки з іншими кредиторами

Обліковуються розрахунки з іншими кредиторами, а також із студентами навчальних закладів за користування гуртожитком

Суми заробітної плати і стипендій, які не одержані працівниками та стипендіатами в установлений термін відображаються на субрахунку 671 "Розрахунки з депонентами".

Суми, не одержані в строк, записуються за кредитом субрахунку 671 і дебетом субрахунку 661 та інших рахунків, на яких обліковуються нарахування працівникам належних сум. На суми виданої депонентської заборгованості дебетується субрахунок 671 і кредитується субрахунок 301 або 362.

У дебет субрахунку 671 записуються також суми депонентської заборгованості, строк позовної давності яких минув і які підлягають унесенню в доходи відповідних бюджетів. При цьому кредитується субрахунок 642 "Інші розрахунки з бюджетом".

Аналітичний облік депонованих сум ведеться у книзі аналітичного обліку депонованої заробітної плати і стипендій ф. 441. Записи в цій книзі проводяться за кожним депонентом.

Облік депозитних сум відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку На субрахунку 672 "Розрахунки за депозитними сумами" ведеться.

У кредит субрахунку 672 записуються суми, що надійшли на ім'я установи від фізичних та/або юридичних осіб. При цьому дебетується субрахунок рахунку 30 або субрахунку 325. За дебетом цього субрахунку записуються суми, видані або перераховані з рахунку за призначенням.

Аналітичний облік депозитних сум ведеться щодо кожного одержувача на картках ф. 292-а (у книзі ф. 292).

На субрахунку 673 "Розрахунки за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень" ведеться облік операцій, проведених за коштами, отриманими для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством отримують бюджетні установи як у грошовій, так і в натуральній формі.

За кредитом субрахунку 673 записується надходження сум, призначених для виконання окремих доручень, не пов'язаних з виконанням кошторису. Виконання цих доручень супроводжуються записом за дебетом субрахунку 673.

Аналітичний облік розрахунків за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень ведеться на картках ф. 292-а (у книзі ф. 292). Записи в цій книзі проводяться за кожною установою або організацією, від яких були одержані кошти в розрізі джерел надходження.

До розрахунків за спеціальними видами платежів відносяться розрахунки:

  • o з батьками за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах;
  • o за навчання дітей в музичних школах;
  • o за утримання дітей в школах-інтернатах;
  • o за харчування дітей в інтернатах при школах та групах продовженого дня;
  • o за навчання в державних школах естетичного виховання дітей;
  • o з працівниками за формений одяг;
  • o за харчування працівників, отримане за місцем роботи;
  • o з особовим складом за індивідуальну передплату газет та журналів;
  • o за компенсаційними виплатами особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

Розрахунки за спеціальними видами платежів відображаються на субрахунку 674 "Розрахунки за спеціальними видами платежів". На суму отриманих коштів кредитується субрахунок 674, нарахування сум здійснюється за дебетом субрахунку 674.

Аналітичний облік розрахунків з батьками за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах та в школах-інтернатах, за їх навчання в музичних школах та державних школах естетичного виховання, за харчування в інтернатах при школах та групах продовженого дня ведеться у Відомості аналітичного обліку розрахунків із батьками за утримання їхніх дітей у дитячих закладах ф. 327.

У школах, дитячих дошкільних закладах, що ведуть облік самостійно, складається в установленому порядку меморіальний ордер 15 "Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей" ф. 406 на підставі загальної суми нарахованої плати.

На субрахунку 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" ведуться розрахунки з іншими кредиторами, а також із аспірантами, студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком.

У разі отримання матеріальних цінностей та послуг, за які установа розрахується в майбутньому, або зарахування грошових коштів за матеріальні цінності та послуги, що будуть відвантажені та надані установою в майбутньому, проводиться бухгалтерський запис за кредитом субрахунку 675, а перераховані кошти за відповідні матеріальні цінності та надані послуги записуються за дебетом субрахунку 675.

Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків за іншими операціями і кредиторами відображено в табл. 14.18.

Таблиця 14.18. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ІНШИМИ ОПЕРАЦІЯМИ І КРЕДИТОРАМИ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет Кредит

Розрахунки з депонентами

1

Віднесення на рахунок депонентів не отриманих у строк заробітної плати

661

671

стипендій

662

2

Виплата з каси установи сум, що належать депонентам

671

301

Розрахунки за депозитними сумами

1

Зарахування коштів на депозитний рахунок

325

672

2

Повернення коштів з депозитного рахунку

672

325

Розрахунки за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень

1

Надходження на рахунок коштів, призначених для виконання окремих доручень, не пов'язаних з виконанням кошторису

326

673

2

Виконання окремих доручень, не пов'язаних з виконанням кошторису

673

326

Розрахунки за спеціальними видами платежів

1

Надходження на рахунок коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

328

674

2

Нарахування допомоги і компенсацій, виплат, пов'язаних з підвищеною оплатою праці, наданням додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

674

661

3

Отримання в касу установи коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

301

328

4

Видача працівників коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, або заробітної плати відповідно до чинного законодавства України

661

301

Розрахунки з іншими кредиторами

1

Отримання від підприємств, установ та організацій матеріальних цінностей та послуг, рахунки за які бюджетною установою буде сплачено у майбутньому

231-239, 80, 81

675

Синтетичний та аналітичний облік за субрахунком 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" відображається в Накопичувальній відомості за розрахунками з іншими кредиторами т. ф. 409 - меморіальний ордер 6 за допомогою позиційного способу записів, які проводять на підставі розрахункових документів мірою їх надходження. Відомості складають окремо за кожним кредитором, а також за кодами економічної класифікації видатків.

Операції за розрахунками з іншими кредиторами, що здійснюють за рахунок коштів спеціального фонду, ведуть в окремих меморіальних ордерах. Залишок на кінець місяця за субрахунком 675 виводять як загальний, так і за кожним кредитором, а також за кодами економічної класифікації видатків.

Розрахунки, що виникають у процесі виконання кошторисів між вище поставленими розпорядниками коштів і підвідомчими їм установами, обліковуються на субрахунку 68 "Внутрішні розрахунки", характеристику субрахунків якого відображено в табл. 14.19.

Таблиця 14.19. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 68 "ВНУТРІШНІ РОЗРАХУНКИ"

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

1

683

Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого постачання за загальним фондом

Обліковуються операцій з внутрівідомчої передачі майна за рахунок коштів загального фонду кошторису

2

684

Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого постачання за спеціальним фондом

Обліковуються операцій з внутрівідомчої передачі майна за рахунок коштів спеціального фонду кошторису

Кореспонденцію рахунків з обліку операцій з внутрівідомчої передачі майна відображено в табл. 14.20.

Для аналітичного обліку операцій за внутрішніми розрахунками використовуються окремі книги (картки) аналітичного обліку отриманих асигнувань.

Синтетичний та аналітичний облік операцій за внутрішніми розрахунками ведеться у меморіальному ордері форми 274 (бюджет).

У процесі господарської діяльності в бюджетних установах за взятими бюджетними зобов'язаннями можуть виникати прострочені терміни їх виконання.

Таблиця 14.20. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ВНУТРІВІДОМЧОЇ ПЕРЕДАЧІ МАЙНА

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

за рахунок коштів загального фонду кошторису

Установа - закупник

1

Отримані кошти для проведення операцій з внутрівідомчої передачі майна

321

701

2

Перераховані грошові кошти постачальнику

364

321

3

Отримані й оприбутковані матеріальні цінності

20 - 23

364

4

Відображена сума ПДВ

801

364

5

Передані матеріальні цінності установі - замовнику

683

20 - 23

6

Списані використані замовником матеріальні цінності (на підставі отриманих від замовника актів про списання)

801

683

Установа - замовник

1

Отримані й оприбутковані матеріальні цінності від закупника

20 - 23

683

2

Списані використані матеріальні цінності (на підставі актів списання)

683, 684

20, 21, 23, 22

за рахунок коштів спеціального фонду кошторису

Установа - закупник

1

Отримані кошти від установи - замовника для проведення операцій з внутрівідомчої передачі майна

328

684

2

Перераховані грошові кошти постачальнику

364

328

3

Отримані матеріальні цінності для передавання установі - замовнику

06

4

Передані матеріальні цінності установі - замовнику

06

5

Закриваються розрахунки (на підставі підписаних установою - замовником накладних, що підтверджують факт отримання матеріальних цінностей)

684

364

Установа - замовник

1

Перераховані грошові кошти установі - замовнику

684

323

2

Отримані й оприбутковані матеріальні цінності (без ПДВ)

20 - 23

684

3

Відображена сума ПДВ, якщо ПДВ включений до податкового кредиту

641

684

Сума ПДВ, якщо ПДВ не включений до податкового кредиту

811

684

4

Списані використані матеріальні цінності (на підставі акта про списання)

811

20 - 23

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Термін позовної давності визначено в ст. 257 Цивільного кодексу України від 16. 01. 2003 № 435-УІ (далі - ЦК) становить 3 роки. Це означає, що на протязі трьох років (або більшого терміну, встановленого за згодою сторін) особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого права або інтересу. На протязі трьох років кредитор повинен вживати всіх заходів для стягнення заборгованості - вести претензійно-позовну роботу. Термін три роки застосовується до більшості зобов'язань, однак для деяких випадків законодавством установлені спеціальні терміни позовної давності. У відповідності з ч. 1 ст. 258 ЦК для окремих видів вимог може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала в порівнянні із загальною позовною давністю.

Своєчасний контроль за термінами виникнення заборгованості, її станом, забезпечується шляхом проведення інвентаризації рахунків.

У відповідності з п. 1.5 Інструкції по інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом ДКУ від 30.10.98 р. № 90 інвентаризацію розрахунків з дебіторами і кредиторами необхідно проводити не рідше двох разів на рік, розрахунків у порядку планових платежів і з депонентами - не рідше одного разу на місяць.

Списання кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої минув, здійснюється щоквартально у відповідності з наказом ДКУ "Про затвердження Порядку списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув" від 08.05.01 р. 73.

Кореспонденцію рахунків з обліку списання сум кредиторської заборгованості після закінчення терміну позивної давності відображено в табл. 14.21.

Таблиця 14.21. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ СПИСАННЯ СУМ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ ПОЗИВНОЇ ДАВНОСТІ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Списання сум кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, за коштами загального фонду Державного бюджету України

675

431

2

Списання сум кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, за коштами спеціального фонду державного бюджету

675

432

3

Списання сум депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув

671

431, 432

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >