< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок накладення штрафів за порушення юридичними особами правил діяльності на ринку цінних паперів

Штрафи накладаються Головою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, членом Комісії, начальником відповідного територіального органу або за його письмовим дорученням його заступником після розгляду матеріалів, які засвідчують факт правопорушення.

Протоколи про вчинення правопорушення складаються посадовими особами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у разі виявлення ними відповідних правопорушень.

Адміністративні стягнення за правопорушення, передбачені частинами першою-п'ятою статті 13 Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", накладаються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або її територіальними органами. Від імені цих органів право розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати стягнення мають Голова Комісії, члени Комісії, начальник відповідного територіального органу Комісії.

Провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою-п'ятою статті 13 Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених частиною п'ятою статті 13 Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", уповноважена особа Комісії складає протокол про адміністративне правопорушення. Справи про порушення вимог законодавства з питань емісії цінних паперів розглядаються відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Кримінальна і майнова відповідальність за порушення законодавства про цінні папери

Посадові особи, які порушують законодавство про цінні папери, несуть кримінальну і майнову відповідальність, установлену відповідними законодавчими актами України.

Відповідальність Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її посадових осіб

Посадові особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків несуть відповідальність в порядку, визначеному законодавством України.

Шкода, заподіяна учасникам ринку цінних паперів неправомірними діями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при здійсненні контрольних та розпорядчих повноважень, підлягає відшкодуванню в повному обсязі за рахунок держави відповідно до чинного законодавства.

Питання для обговорення та самоперевірки

 • 1. Які права мають працівники митної державної служби (ДМСУ)?
 • 2. Назвіть основні види порушень митного законодавства.
 • 3. Яка міра відповідальності передбачена за порушення митного законодавства?
 • 4. Які види постанов може виносити митний орган за результатами розгляду справи?
 • 5. Що потрібно зробити у випадку незгоди з постановою митного органу?
 • 6. Які права надані працівникам АМКУ?
 • 7. Назвіть види перевірок, що проводять органи АМКУ (територіальні відділення).
 • 8. Яка періодичність складання плану-графіку перевірок АМКУ? Хто цей графік затверджує?
 • 9. Які фінансові санкції передбачені за порушення антимонопольного законодавства?
 • 10. Які справи щодо порушення антимонопольного законодавства розглядають місцеві суди?
 • 11. Які контрольні функції встановлені для ФДМУ?
 • 12. Що повинні зробити працівники ФДМУ під час попереднього контролю?
 • 13. Що мають з'ясувати представники Фонду державного майна України в процесі поточного контролю?
 • 14. Чим повинні займатись працівники ФДМУ під час наступного контролю?
 • 15. Які права надані представникам Державної інспекції з контролю за цінами?
 • 16. Назвіть основні види порушень порядку встановлення і застосування цін і тарифів.
 • 17. Опишіть методику розрахунку необгрунтовано отриманого виторгу, що підлягає вилученню у дохід до бюджету, за результатами перевірки інспекторів ДІКЦ?
 • 18. У якому розмірі утримують штраф з підприємств, організацій, закладів, які необгрунтовано одержали виторг і повернули його до бюджету?
 • 19. Яку відповідальність можуть нести посадові особи підприємств, організацій, закладів за порушення державної дисципліни цін?
 • 20. Який контроль здійснюється за підприємствами, організаціями, закладами з боку Президента України?
 • 21. Яким чином Президент України здійснює свої контрольні повноваження щодо підприємств, організацій, закладів?
 • 22. Як і хто здійснює парламентський контроль за державними й місцевими фінансами?
 • 23. Що таке громадський контроль?
 • 24. Яким чином треба здійснювати громадський контроль за фінансами в Україні?
 • 25. Які органи здійснюють контроль у сфері соціального страхування і забезпечення, за діяльністю фондових бірж?
 • 26. Опишіть особливості контролю за обов'язковим державним пенсійним страхуванням.
 • 27. Як здійснюється контроль за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням?
 • 28. Опишіть методику контролю за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття.
 • 29. Яким чином здійснюється контроль за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності?
 • 30. Як проконтролювати діяльність фондових бірж?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >