< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Торговий баланс

Чим вищими є ціни і витрати виробництва в межах країни порівняно з імпортними, тим більше зростає імпорт порівняно з експортом. Тому високий рівень цін в межах країни і низький рівень цін за її межами звичайно означає високі ціни на іноземну валюту. Зміна співвідношення валютних курсів двох країн за інших рівних умов є пропорційною зміні співвідношення між внутрішніми цінами і цінами за кордоном. Експортери і імпортери виступають користувачами валютного ринку в чистому вигляді. У експортерів існує постійний інтерес продавати іноземну валюту, а у імпортерів - купувати її. Для експортерів і імпортерів важливо відстежувати ринкові тренди також з погляду хеджування валютних ризиків.

Таблиця 14.1. Зведена таблиця фундаментальних економічних показників

Зведена таблиця фундаментальних економічних показників

Рух капіталу

Коливання валютного курсу часто викликані рухом капіталу внаслідок здійснення інвестицій в економіку тієї або іншої країни, а також унаслідок виведення раніше здійснених інвестицій. Також зміна валютного курсу може бути викликана рухом "гарячих грошей", які переміщуються з однієї країни в іншу при появі будь-яких чуток про проблеми, які насуваються, при зміні політичного напряму або коливанні валютного курсу. Якщо подібна "втеча капіталу" починається у великих масштабах і в будь-якому одному напрямку, то це може привести до різких змін валютних курсів і навіть до фінансової кризи. Діяльність фондів займає перше місце за силою впливу на довгострокові тенденції зміни валютних курсів. Існують хедж-фонди, інвестиційні, страхові, а також пенсійні фонди). Одним з напрямків їх діяльності є інвестування в певні валюти. Володіючи значними ресурсами, вони здатні змінювати курс у певному напрямку протягом тривалого періоду часу.

Діяльність центральних банків

Свій вплив на валютний ринок держави здійснюють через центральні банки. В інтересах розвитку виробництва і зростання споживання держави повинні займатися регулюванням валютного курсу. Звичайно використовується пряме і непряме регулювання. Непряме регулювання здійснюється через кількість грошей, які знаходяться в обігу. До прямого регулювання можна віднести дисконтну політику і валютні інтервенції на зовнішніх валютних ринках. Валютні інтервенції пов'язані з різким викидом або з настільки ж різким вилученням значних обсягів валюти з міжнародного ринку. Вихід центрального банку на валютний ринок відбувається через комерційні банки. Оскільки обсяги валютних інтервенцій є дуже великими (мільярди доларів), вони призводять до значних рухів валютних курсів.

Наприклад, у 1998 році центральний банк Японії провів декілька валютних інтервенцій, метою яких було запобігання подальшому здешевленню японської ієни проти долара США. На ринок були викинуті декілька мільярдів доларів, що привело до значного падіння курсу долара проти ієни. Центральні банки різних країн можуть також здійснювати і загальні інтервенції на валютному ринку. Якщо на певному етапі економічного розвитку необхідно девальвувати (знецінити) національну валюту, то держава збільшує пропозицію своєї валюти на міжнародному ринку. Якщо потрібно підняти в ціні грошову одиницю, центральний банк скуповує на міжнародному валютному ринку свою власну валюту. Таке придбання власної валюти відбувається за рахунок іноземної валюти, що є у центральному банку.

Таблиця 14.2. Монетарна політика центральних банків

Дії ЦБ

Коментар

Вплив на курс валюти

ЦБ підвищує облікову ставку

Збільшення облікової ставки означає зростання відсоткової ставки на позиковий капітал для банків і, як наслідок, зростання кредитної ставки для клієнтів банків. Зменшення банківських кредитів скорочує обсяг грошової маси в обороту

Зростання

ЦБ знижує облікову ставку

Зростання банківських кредитів збільшує обсяг грошової маси в обороту

Падіння

ЦБ викупляє цінні папери

ЦБ поповнює грошові ресурси банківської системи шляхом викупу цінних паперів для їх подальшого продажу. Це сприяє зменшенню відсоткових ставок

Падіння

ЦБ продає цінні папери

ЦБ вилучає засоби з банківської системи шляхом продажу державних цінних паперів для їх подальшого викупу. Скорочення грошової маси приводить до збільшення відсоткових ставок

Зростання

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >