< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Гарантії прав громадян на охорону праці

Законом України "Про охорону праці" передбачаються права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору, під час роботи на підприємстві, право на пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці тощо.

Умови трудового договору не можуть містити положень, які не відповідають законодавчим та іншим нормативним актам про охорону праці, що діють в Україні. Під час укладання трудового договору громадянин має бути проінформований власником під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунено, про можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про його права на пільги й компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства. Забороняється укладати трудовий договір з громадянином, якому за медичним висновком протипоказана запропонована робота.

Умови праці на робочому місці, безпека виробничих процесів, робота обладнання, устаткування та Інших засобів виробництва, стан засобів колективного Й індивідуального захисту, що використовуються робітником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо виникла виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища. За період простою з цих причин за ними зберігається середній заробіток. Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник не виконує вимог законодавства про охорону праці, умови колективного договору з цих питань. У цьому випадку працівнику виплачується вихідна допомога у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного заробітку. Працівників, які за станом здоров'я потребують легкої роботи, власник повинен, відповідно до медичного висновку, перевести, за їхньою згодою, на таку роботу тимчасово або без обмеження строку. Оплата праці при цьому або виплата допомоги по соціальному страхуванню проводиться згідно із законодавством.

На час зупинення підприємства, цеху, дільниці, окремого виробництва чи устаткування органом державного нагляду або службою охорони праці за працівником зберігається місце роботи. Протягом трудового договору власник повинен своєчасно інформувати працівника про зміни у виробничих умовах та в розмірах пільг і компенсацій, включаючи й ті, що надаються йому додатково. Всі працівники підлягають обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків і професійних захворювань. Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безкоштовно забезпечуються харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі й інші пільги та компенсації, що надаються в передбаченому законодавством порядку. При розїздному характері роботи працівнику виплачується грошова компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором.

На роботах Із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних Із забрудненням, або які виконуються у несприятливих температурних умовах, працівникам видаються безкоштовно за встановленими нормами спеціальний одяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також миючі та знешкоджуючі засоби. Засоби Індивідуального захисту відповідно до нормативних актів про охорону праці власником повинні бути укомплектовані та зберігатися в належному місці.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >