< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Азимут

Азимут земного предмета — кут між площиною географічного меридіана (тобто вертикальною площиною, що проходить через точки північ і південь) і вертикальною площиною, в якій розміщений земний предмет. Він визначається за ходом стрілки годинника (від 0° до 360°). Східному напрямку відповідає азимут 90°, південному 180°, західному — 270°, північному — 360°.

Виокремлюють два види азимутів: істинний та магнітний.

Істинним азимутом називається кут між північним напрямком географічного меридіана і напрямком на місцевий предмет, вирахуваний заходом годинникової стрілки.

Магнітним азимутом називається кут, що вираховується за ходом годинникової стрілки від північного напрямку магнітного меридіана до напрямку на місцевий предмет; магнітний азимут завжди визначається за допомогою магнітної стрілки.


Масштаб та його види

Масштаб — відношення довжини ліній на малюнку, плані або карті до довжини ліній в натуральній величині. Є числовий, іменований, лінійний і поперечний масштаби. Числовий — це масштаб, записаний у вигляді дробового числа (1:1 000 000, 1:250 000 та ін.). Знаменник дробу показує, у скільки разів зменшено зображення лінії на плані або карті. Масштаб 1:1 000 000 означає, що лінійні розміри об'єктів зменшені в 1 000 000 разів. Чим більший знаменник дробового числа, тим дрібніший масштаб.

Іменований масштаб виражають словами. Наприклад: "в 1 км — 200 км".

Лінійний масштаб — пряма лінія, поділена на рівні відрізки з надписам и, що вказують довжину лінії в натуральній величині. Міра довжини, на якій нанесені поділки на масштабній лінійці, називається основою масштабу. Кількість метрів або кілометрів, що відповідають основі масштабу, називаються величиною масштабу. Цифра 0 на лінійному масштабі, від якої починають відлік поділок, розміщується на поділці основи вправо. На першому відрізку вліво від 0 наносять найменші поділки лінійного масштабу — міліметри. Відстань на місцевості, яка відповідає одній найменшій поділці лінійного масштабу, відповідає точності масштабу, а 0,1 мм — граничній точності масштабу. Лінійний масштаб лає можливість безпосередньо, без додаткових обчислень визначити справжню відстань на плані і карті.

Поперечний масштаб зображується у вигляді прямокутника, горизонтальний бік якого розділений на декілька рівних частин, переважно по 2 см кожна. Кожна така частина називається основою масштабу. Крайня ліва основа у верхній і нижній частинах поперечного масштабу поділяється на десять рівних частин. Кінці цих десятих частин основи з'єднуються між собою прямими, що поділяють горизонтальні лінії на соті частини основи.

Абсолютна і відносна висоти точок місцевості

Материки в різних частинах піднімаються на різну висоту над рівнем океану. Віддаль по вертикалі від будь-якої точки на поверхні Землі до середнього рівня поверхні океану називають абсолютною висотою. Абсолютну висоту визначають за допомогою нівелювання. Абсолютна висота точки, яка лежить вище рівня океану, вважається додатною, а та, яка лежить нижче, — від'ємною. Так, найвища точка Українських Карпат гора Говерла має абсолютну висоту 2061 м.

Відносна висота — відстань по вертикалі від будь-якої точки на поверхні землі до будь-якого довільного рівня, що приймається за нуль

(наприклад, висота гірської вершини над рівнем дна найближчої долини). Відносну висоту можна також визначати як перевищення однієї точки над іншою. Наприклад, найвища вершина Азії — Еверест (Джомолунгма, 8846 м) перевищує найвищу вершину Африки — вулкан Кіліманджаро (5855 м) на 2991 м.

Використання планів у практичній діяльності людей

Плани мають велике значення в господарській діяльності людини. їх використовують учні і вчені, робітники та інженери, офіцери і солдати.

Плани служать найкращим путівником на невідомій місцевості.

План у воєнній обстановці — постійний, а часто і єдиний засіб детального вивчення місцевості. Без плану неможливо прийняти правильне рішення та ефективно вести бойові дії.

Вміння читати план і знання правил роботи з ним допоможе вирішувати різноманітні завдання, які виникають у повсякденному житті та в бойовій діяльності офіцерів і солдат.

За допомогою планів можна вивчати й оцінювати місцевість і маршрути руху; здійснювати орієнтування, визначати координати необхідних точок, розміщення елементів бойового порядку і крутизну схилів та інші характеристики рельєфу.

Сукупність відомостей про місцевість, що зображена на плані, називається змістом плану.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >