< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фінансовий механізм регулювання соціального страхування

Державне регулювання - це важливий елемент управління соціальним страхуванням, формуванням та використанням коштів державних соціальних фондів.

Метою державного регулювання у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування є:

 • o проведення єдиної політики держави в цій сфері;
 • o забезпечення реалізації прав громадян на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
 • o створення умов для ефективного функціонування системи соціального страхування;
 • o забезпечення дотримання суб'єктами соціального страхування вимог законів, інших нормативно-правових актів;
 • o адаптація системи соціального страхування до міжнародних стандартів.

Державне регулювання соціального страхування полягає у:

 • o розробці та прийнятті системи законодавчих, нормативно-правових актів, що регламентують відносини в цій сфері;
 • o щорічному перегляді та затвердженні розмірів страхових внесків, норм, нормативів з урахуванням поточної економічної та соціальної ситуації;
 • o перегляді видів та розмірів соціальних виплат з метою покращення матеріального забезпечення громадян;
 • o встановленні обов'язкової вимоги щодо створення страхових резервів з метою забезпечення своєчасності та повноти соціальних виплат;
 • o державному фінансовому контролі за дотриманням законодавства щодо формування доходів соціальних страхових фондів та цільового використання їх коштів;
 • o контролі та нагляді за діяльністю центральних і територіальних органів державних фондів, їх взаємодією з іншими суб'єктами.

Державне регулювання передбачає створення та функціонування відповідного фінансового механізму, який повинен бути спрямований на раціональне управління рухом фінансових ресурсів та формування фінансових відносин, що виникають у процесі утворення та використання страхових фондів.

Фінансовий механізм регулювання соціального страхування - це сукупність фінансових методів, форм та важелів управління фінансовими ресурсами, що призначені для матеріального забезпечення громадян у разі настання страхових випадків (рис. 1.1).

Склад фінансового механізму регулювання соціального страхування

Рис. 1.1. Склад фінансового механізму регулювання соціального страхування

Фінансові методи відображають вплив фінансів на процеси, які відбуваються у сфері соціального страхування. їх дія виявляється в ході формування та використання бюджетів страхових фондів. Фінансові методи діють за допомогою фінансових важелів. Усі елементи фінансового механізму повинні бути націлені на виконання основних функцій управління, а саме: планування, прогнозування, оперативного управління, регулювання, контролю, нагляду.

Правове забезпечення виявляється у встановленні правових засад відносин, що мають місце у сфері соціального страхування. Фінансове законодавство - Закони України, Укази Президента та інші встановлюють обов'язки, права та відповідальність сторін, які беруть участь у страхуванні. Вони передбачають правові норми, згідно з якими на Кабінет Міністрів України, Пенсійний фонд, інші органи Державної виконавчої влади покладаються завдання з розробки конкретних постанов, інструкцій та положень щодо забезпечення виконання законів. Правовою базою соціального страхування є:

 • o "Основи законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" 14.01.1998 № 16/98-ВР;
 • o Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання" від 23 вересня 1999 р. № 1105-ХІІ;
 • o Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 2 березня 2000 р. № 2213-ІІІ;
 • o Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" від 18 січня 2001 р. №2240-ІІІ;
 • o Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 р. № 1058-ІУ;
 • o Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення" від 9 липня 2003 р. № 1057-ІУ;
 • o проект Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування" (реєстраційні № 4505, 4505-1) ;
 • o проект Закону України "Про фінансування охорони здоров'я та медичне страхування" (реєстраційний № 2192);
 • o проект Закону України "Про загальнообов'язкове медичне страхування" (реєстраційний № 3370-1);
 • o Закон України "Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 8 липня 2010 року № 2464-УІ;
 • o Закон України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" від 08.07.2011 р. № 3668-17.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >