< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок оплати вартості побутових послуг. Визначення результативних показників діяльності підприємств сфери побутового обслуговування

Порядок оплати вартості побутових послуг визначає підприємство побутового обслуговування, зазвичай, за погодженням із покупцем. Він може передбачати цілковитий розрахунок під час оформлення замовлення або часткову оплату з остаточним розрахунком під час отримання замовлення (у такому разі після кожної завершеної і оплаченої операції з надання послуги покупцю видають розрахунковий документ). Розрахунки із покупцями за надані побутові послуги здійснюються у готівковій та безготівковій чи в іншій формі відповідно до законодавства.

Розрахунковими документами, що засвідчують факт надання побутових послуг, є: касовий чек для підприємств побутового обслуговування, які у розрахунках зі споживачами використовують електронні контрольно-касові апарати (товарний чек у разі виходу такого апарату з ладу або тимчасового відключення електроенергії); квитанція або квиток - для підприємств, які згідно з нормативно-правовими актами не застосовують касових апаратів (для них квитанція або квиток є документами суворої звітності). При розрахунках через реєстратори розрахункових операцій замовнику видає касовий чек касир (якщо є центральний розрахунковий вузол), або працівник виконавця, який має право доступу до реєстратора власний код. Разом із чеком замовнику видають другий примірник договору (копію квитанції). При розрахунках із замовником без застосування реєстраторів йому видають квитанцію.

Прибуток підприємств побутового обслуговування є комплексною економічною категорією, яка складається з прибутку від виробничої діяльності; прибутку від обслуговування; прибутку від торговельної діяльності. Такий підхід дає змогу проаналізувати і згрупувати резерви зростання продуктивності праці і прибутку відповідно до місії конкретної системи побутового обслуговування.

Загалом розрахунок прибутку підприємств побутового обслуговування здійснюють за формулою:

Галузь побутового обслуговування має у своїй структурі понад двадцять підгалузей, кожній з яких притаманні специфічні особливості виробництва. Підгалузеві групи послуг, що належать до галузі побутового обслуговування, характеризуються різною структурою витрат, зумовленою специфікою організації та технології їх надання, швидкістю обігу основних і оборотних коштів та іншими чинниками. У зв'язку з цим недоцільно застосовувати єдину методику прогнозування прибутку для всіх видів діяльності.

Моделювання рентабельності побутових послуг. Рентабельність (співвідношення розміру прибутку до розміру витрат) побутових послуг залежить від суми прибутку і собівартості послуг. Тому при визначенні основних результативних показників необхідно детально аналізувати вплив кожного з них.

У процесі аналізу діяльності підприємств побутового обслуговування за показником рентабельності важливо визначити вплив зміни чисельника (прибутку) та знаменника (собівартості) на рівень рентабельності. При цьому збільшення (зменшення) прибутку в чисельнику необхідно віднести до прогнозованої собівартості. Аналогічно визначають вплив іншого фактора. Показник рентабельності, визначений співвідношенням прибутку до собівартості, не відтворює міри та ефективності використання виробничих фондів. Проте серед показників ефективності виробництва її фінансовий аспект найбільше характеризує рентабельність (Л):

Рентабельність як узагальнюючий показник ефективності формується на основі часткових показників ефективності технології надання побутових послуг. У зв'язку з цим необхідно аналізувати їх динаміку для з'ясування впливу окремих факторів на її рівень. У тому, що рентабельність формується на основі цих показників, можна переконатись, поділивши всі елементи формули рентабельності на обсяг побутових послуг. Тоді одержимо:

Загальний приріст рівня рентабельності є сумою її змін під впливом кожного фактора. Дані, отримані внаслідок визначення результативних показників підприємств побутового обслуговування, дають змогу істотно підвищити ефективність технології надання (реалізації) побутових послуг для населення, посилити їх конкурентоспроможність.

Контрольні запитання

  • 1. У чому полягають суть і значення побутового обслуговування населення?
  • 2. Проаналізуйте основні права та обов'язки підприємств побутового обслуговування.
  • 3. Які існують види правової відповідальності підприємств побутового обслуговування? Охарактеризуйте їх.
  • 4. У чому полягають найхарактерніші особливості прав та обов'язків споживачів у процесі придбання побутової послуги?
  • 5. Проаналізуйте нормативні акти, які забезпечують процес надання (реалізації) побутових послуг.
  • 6. Із якими ризиками пов'язаний прийом замовлень на підприємствах побутового обслуговування населення?
  • 7. Розкрийте порядок анулювання замовлень на надання побутових послуг.
  • 8. На яких засадах ґрунтуються організаційні вимоги до надання (реалізації) побутових послуг?
  • 9. Які особливості притаманні виконанню замовлень на побутові послуги?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >