< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Визначення гранично допустимих втрат при зберіганні зерна, продукції його переробки, насіння соняшнику і трав

Для визначення загальної кількості гранично допустимих втрат зерна і продукції його переробки, насіння соняшнику і трав необхідно також проводити відповідні розрахунки.

Наприклад, до передачі зерна на зберігання при його сортуванні і сушінні та при виявленні його нестачі дозволяється застосовувати норми списання за відсотком всихання. Для цього користуються формулою:

де у - відсоток всихання, %; В1 - вологість продукції, %; В2- кінцева вологість продукції, %.

Знаючи кількість зерна, яке пішло на сортування (сушіння), можна визначити норму до списання за формулою:

де з - можлива норма зерна до списання, ц; у - відсоток всихання, %;

3І - кількість зерна, яке пішло на сортування (сушіння).

Тривале зберігання зерна чи продуктів його переробки пов'язане з додатковими втратами. Розрахунок для списання гранично допустимих втрат при зберіганні продукції визначається терміном зберігання, оборотом продукції за відповідний період і кількістю продукції на дату перевірки.

Під час зберігання зерна, продукції його переробки, насіння олійних культур до трьох місяців норми природних втрат застосовуються з розрахунку фактичної кількості днів зберігання, а під час зберігання до шести місяців і до одного року - з розрахунку фактичного числа місяців зберігання.

Приклад.

Під час зберігання зерна насипом середньою масою 2000 ц з 1 по 30 вересня виявлена нестача 200 кг. Визначити необхідну норму до списання.

Рішення: 1. При зберіганні до трьох місяців норма природних утрат становить 0,07 % (при зберіганні насипом).

При зберіганні за 30 днів норма втрат становитиме:

де #м - норма природних втрат, %; Я - норма природних втрат (з таблиці), %; Д- кількість днів зберігання. Отже, при нестачі 200 кг можна списати лише 46 кг = 2000 0,023/100.

При цьому 200 кг - 46 кг = 154 кг списується за рахунок матеріально відповідальних осіб.

Під час зберіганні іншої продукції більше трьох місяців і до одного року гранично допустимі втрати визначаються з фактичного числа місяців, для яких першочергово визначаються більш точні норми втрат.

Приклад.

Середня вага пшениці озимої 2000 ц. Продукція зберігалася вісім місяців насипом. Гранично допустимі втрати раніше не нараховувалися. Визначити гранично допустимі втрати для можливого списання з матеріально відповідальної особи.

Визначити норму природних втрат зерна за шість місяців (з таблиці). Вона буде дорівнювати 0,09%.

Визначити приріст (р) норми втрат зерна за 1 місяць: р = (0,12-0,09)16 = 0,03/6 = 0,005%.

Визначити норму втрат (н) продукції за 8 місяців: н = 0,09 + 0,005 2 = 0,10%.

Визначити гранично допустимі втрати зерна за формулою:

де Гд - гранично допустимі втрати продукції під час зберігання, кг; В - середня вага продукції, яка зберігається, кг; Н- норма втрат під час зберігання продукції, %.

Таким чином, Гд = (2000000 ■ 0,10)/100 = 200 кг.

Якщо раніше до закінчення кінцевого терміну зберігання гранично допустимі втрати визначалися, то необхідно виявити різницю діючих норм втрат на кінець періоду і періоду початкового визначення гранично допустимих втрат. Тобто таку норму визначають за формулою:

де # - норма втрат продукції за весь період зберігання до і більше 12 місяців, %;

Нк - норма втрат продукції на момент інвентаризації по закінченню річного терміну зберігання продукції, %;

п - кількість місяців зберігання більше 12 місяців.

Більш повна формула визначення норми природних втрат зерна під час зберігання до і після 12 місяців зберігання, коли в початковий період втрати визначалися, можна виразити формулою:

Після визначення реальної норми втрати визначення середньої ваги продукції, яка зберігається, можливе за формулою:

де пв - норма втрат продукції за проміжний період, %; Нк - норма втрат продукції на кінець періоду інвентаризації і визначення втрат, %;

На - норма втрат продукції при визначенні гранично допустимих втрат у початковий період, %.

Якщо продукція зберігалася більше 12 місяців, то норма природних втрат визначається за формулою:

де Ес - середня вага продукції, яка зберігається, ц; Е3 - залишок продукції на початок терміну зберігання, ц; ЕЕ - сума проміжних залишків продукції, ц; Ек - залишок продукції на кінець терміну зберігання, ц; Дк- число днів календарного терміну зберігання продукції; л/ - число місяців зберігання продукції (при зберіганні продукції більше трьох місяців).

Загальна формула для визначення гранично допустимих втрат при зберіганні до трьох місяців буде мати вигляд:

При зберіганні зерна, продукції його переробки і насіння олійних культур більше одного року формула для визначення гранично допустимих втрат матиме такий вигляд:

Норми природних втрат зерна при зберіганні наведені в таблиці 5.15.4.10.

Таблиця 5.15.4.10 Норма природних втрат зерна під час зберігання, %

Найменування продукції

Терміни зберігання

У складах

На майданчиках І в сапетках

насипом

у тарі

Пшениця, жито, ячмінь

до 3 місяців

0,07

0,04

0,12

до 6 місяців

0,09

0.06

0,016

до 1 року

0,115

0,09

-

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >