< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік фондів у малоцінних та швидкозношуваних предметах

На рахунку 41 "Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметів" за субрахунком 411 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами" обліковується вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що перебувають у безпосередньому розпорядженні установи і термін експлуатації яких не перевищує один рік.

Вартість придбаних малоцінних і швидкозношуваних предметів записується в кредит субрахунку 411 і в дебет відповідного субрахунку класу 8 "Витрати".

На суму малоцінних і швидкозношуваних предметів, що вибули з експлуатації проводиться запис у дебет субрахунку 411 і в кредит субрахунку 221 "Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації".

Кореспонденцію рахунків з обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів відображено в табл. 32.3.

При правильності здійснення записів по субрахунку 411 і субрахунку 221 свідчить наступна рівність:

Кт 411 = сумі залишків на субрахунку Дт 221

Таблиця 32.3. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Оприбуткування МШП (вартість без податку на додану вартість)

 • - що сплачені в порядку планових платежів
 • - придбані підзвітною особою
 • - що сплачені шляхом попередньої оплати
 • - що сплачені після їх отримання
 • 221
 • 221 221
 • 221
 • 361
 • 362 364
 • 675

2

Водночас роблять другий запис (сума без ПДВ) на МШП, придбані за рахунок:

 • - загального фонду
 • - спеціального фонду
 • 801,802
 • 811 - 813
 • 411
 • 411

3

Сума ПДВ з МШП придбаних за рахунок: коштів загального фонду

коштів спеціального фонду, якщо ПДВ не включеного до податкового кредиту коштів спеціального фонду, якщо ПДВ включеного до податкового кредиту

 • 801, 802 811 - 813
 • 641
 • 361
 • 362 364
 • 675

4

Отримані установою - замовником МШП від установи - закупника, придбані за операціями з внутрівідомчої передачі, які проводяться за рахунок коштів загального фонду кошторису або за рахунок інших надходжень спеціального фонду кошторису, якщо установа - закупник є бюджетною установою

221, 222

411

5

Списання МШП, які стали непридатними

411

221

6

Списання недостач МТТТП, установлених при інвентаризації

411

221

Водночас проводиться другий запис, коли винні особи не встановлені

05

Аналітичний облік фондів ведеться в багатогранних картках за джерелами формування і напрямками зменшення.

Синтетичний облік фондів бюджетними установами здійснюється в наступних меморіальних ордерах:

 • o у випадку одержання необоротних активів, МШП, оплачених установою раніше, - у меморіальному ордері 4 (графи 24 - 26);
 • o у випадку одержання необоротних активів, МШП, оплачених установою після їх отримання, - у меморіальному ордері 6 (графи 24 - 26);
 • o у випадку одержання необоротних активів, МШП підзвітними особами, - у меморіальному ордері 8 (графи 21 - 23);
 • o у випадку вибуття та переміщення необоротних активів - у меморіальному ордері 9;

у випадку вибуття та переміщення МШП - у меморіальному ордері 10.

Облік курсових різниць та результатів переоцінок

Переоцінка - зміна оцінки вартості майна у зв'язку з матеріальним і моральним зносом, інфляцією, зміною цін.

Для обліку результатів переоцінок бюджетних установ призначений пасивний рахунок 44 "Результати переоцінок", характеристика субрахунків якого відображено в табл. 32.4

Таблиця 32.4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 44 "РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕОЦІНОК"

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

1

441

Переоцінка матеріальних активів

Застосовується для відображення результатів переоцінок матеріальних активів

2

442

Інша переоцінка

Застосовується для відображення результатів переоцінки курсових різниць

Кореспонденцію рахунків з обліку результатів переоцінок відображено в табл. 32.5

Таблиця 32.5. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕОЦІНОК

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Переоцінка матеріальних активів

1

Відображення дооцінки вартості виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування

201 - 218, 231 - 236, 238, 239

441

2

Відображення уцінки вартості виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування

441

 • 201 - 218, 231 - 236, 238,
 • 239

3

Списання вартості переоцінених запасів та матеріалів: дооцінка уцінка

441 431, 432

 • 431, 432
 • 441

Інша переоцінка

1

Нарахована різниця на кошти на валютному рахунку (щомісяця) - у разі збільшення курсу

318

442

2

Нарахована різниця на кошти на валютному рахунку (щомісяця) - у разі зменшення курсу

442

318

3

Нарахована різниця на валютні кошти в касі (щомісяця) - у разі збільшення курсу

302

442

4

Нарахована різниця на валютні кошти в касі (щомісяця) - у разі зменшення курсу

442

302

5

Списання нарахованих курсових різниць:

додатній результат від'ємний результат

442 431, 432

 • 431, 432
 • 442

Регістром синтетичного обліку результатів переоцінок є меморіальний ордер ф. 274 (бюджет).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >