< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості реалізації товарів

Окремі товари мають яскраво виражені періоди найбільшого та найменшого коливань цін (наприклад, найвища ціна на зернові до збирання нового врожаю, найменша — після його збирання). Це стосується й товарів, сезонного попиту (реалізація одягу та взуття сезонами, товарів для літнього відпочинку, ялинкових іграшок тощо).

В окремих випадках на короткострокові зміни ціни впливають кліматичні умови. Наприклад, узимку підвищується попит на газ, нафту, паливо, а з ними і ціни; влітку вони будуть нижчі або й узагалі пільгові.

На ціни впливають також вид виробу та особливості реалізації товарів. Так, при реалізації товарів, що швидко псуються, з метою прискорення цього процесу застосовуються знижки або пільгові ціни. Це можливо й тоді, коли підприємство має надто великі залишки товару, який потрібно продати, або необхідно якомога швидше придбати сировину, щоб не зупинялося виробництво. У цьому разі ціна на сировину може підвищуватись.

До короткострокової зміни цін призводять також спекулятивні дії на біржах, ціни окремих угод тощо.

Рівень розвитку країн-експортерів

Найбільші ціни на вироби встановлюють високорозвинені країни (США, Велика Британія, Німеччина та ін.). Це пояснюється більшими виробничими витратами, тобто матеріальними витратами, рівнем заробітної плати (її рівень у кілька разів вищий, ніж у країнах Азії, Африки).

Крім того, у високорозвинених країнах у загальному обсязі експорту товарів нових, технічно ускладнених виробів більше, а отже, і витрати на них більші. Унікальність виробів дає змогу цим країнам виходити з конкурентного поля і підвищувати ціну.

Як правило, високорозвинені країни виробляють і реалізують готові вироби та товари. Країни з невисоким рівнем розвитку експортують здебільшого сировину, на яку встановлюється невисока ціна. Водночас закупівельні ціни на продукцію, вироблену з цієї сировини, високі.

Проте в розвинених країнах також спостерігається тенденція до зниження цін, оскільки підвищується інтенсивність і продуктивність праці, швидкими темпами впроваджуються нові технології, які дають змогу зменшити витрати.

Велике значення має також те, що ці країни виробляють найбільш конкурентоспроможну продукцію, причому в основному за рахунок зниження цін і збільшення кількості пропозицій на ринок. Це стосується не лише готових виробів, а й напівфабрикатів.

Нині у світі спостерігається така тенденція. В економічно розвинених країнах багато фірм обмежені щодо розширення виробництва, не мають достатньої площі (наприклад, Японія, Південна Корея), а тому змушені "переносити" своє виробництво в інші країни. Це позитивно впливає на загальний розвиток економіки у цих країнах, підвищується рівень зайнятості населення та продуктивність виробництва; за порівняно невеликої заробітної плати ціни на готовий товар установлюються нижчими, ніж в інших країнах. Прикладом є Китай, який почав створювати спільні підприємства з провідними компаніями інших країн, залучаючи в такий спосіб іноземні інвестиції.

При визначенні цін зовнішньоекономічних угод треба враховувати умови постачання й тарифи, що склалися на світових ринках. Тарифи на зовнішньоторговельні перевезення розраховуються залежно від діючих світових тарифів і міжнародних правил ІНКОТЕРМС, базових умов купівлі-продажу, тобто зводу правил, що мають факультативний, необов'язковий, характер. Вони застосовуються тоді, коли в угоді є посилання на них і роз'яснюються умови постачання. Крім того, їх можна пристосувати до роботи з ПЕОМ, що прискорить опрацювання угод, показників діяльності, полегшить працю юристів, менеджерів, бухгалтерів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >