< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік розрахунків зі страхування

Бюджетні установи є юридичними особами і в своїй діяльності здійснюють операції по загальнообов'язковому державному страхуванню у відповідності до діючого законодавства на загальних підставах.

Відповідно до діючого законодавства розрізняють такі види загальнообов'язкового державного страхування:

 • - пенсійне страхування;
 • - страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням;
 • - страхування на випадок безробіття;
 • - страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
 • - інші види страхування (наприклад, медичне страхування), передбачені законами України.

Внески до цих фондів сплачують роботодавці та працівники за ставками, що встановлюються для них нормативними актами. Для обліку розрахунків по страхуванню призначені рахунки:

 • 651 " Розрахунки із пенсійного забезпечення";
 • 652 "Розрахунки із соціального страхування";
 • 653 "Розрахунки із страхування на випадок безробіття";
 • 654 "Розрахунки з інших видів страхування".

До Пенсійного фонду бюджетні установи сплачують суму нарахування на заробітну плату розмірі 33,2% від фактичних витрат на оплату праці, з яких утримується податок з доходів фізичних осіб.

Утримання із зарплати працівників становить 2% від суми нарахованої зарплати.

Для службовців, що мають статус державного службовця, а також працівників на посадах робота на яких дає право на отримання більш високих пенсій (науково-педагогічних працівників, народних депутатів, прокурорів та ін) утримання до Пенсійного фонду диференційоване:

 • 1% - до 150 грн.
 • 2% - 151-250 грн.
 • 3% - 251-350 грн.
 • 4% - 351-500 грн.
 • 5% - більше 501 грн.

До Фонду соціального страхування нарахування на зарплату становить 1,5%. Утримується із зарплати працівників:

 • - 0,5%, якщо заробіток менше прожиткового мінімуму для працездатної особи;
 • - 1% якщо заробіток більше цієї суми.

До Фонду безробіття нарахування на зарплату становить 1,3%, а утримується з доходів працівника 0,5% незалежно від суми зарплати.

До Фонду страхування від нещасного випадку нараховується 0,2%, а утримання із зарплати до цього фонду не здійснюються.

Законодавством встановлені максимальні суми доходів працівників, що підлягають соціальному страхуванню.

Слід мати на увазі, що ставки нарахування на зарплату та утримань із неї до вказаних фондів можуть змінюватись на основі законодавчих актів.

Суми відрахувань на соціальне страхування щомісячно включається до фактичних видатків бюджетних установ і відносяться на ті самі рахунки, на які віднесено нараховану заробітну плату. Витрати відображаються по коду КЕКВ-1120 "Нарахування на заробітну плату".

Аналітичний облік ведеться на картках аналітичного обліку за кожним фондом. Синтетичний облік ведеться в меморіальному ордері № 5.

Бюджетні установи складають та здають звітність цим організаціям на загальних підставах.

Кореспонденції рахунків з обліку розрахунків з фондами соціального страхування в Таблиці 40.

Таблиця 40

Кореспонденції рахунків з обліку внесків до фондів соціального страхування

Зміст

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1. Нарахування на заробітну плату до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, фонду зайнятості, Фонду страхування від нещасного випадку

80, 81, 82

651-654

2. Утримано внески із заробітної плати до вказаних фондів

661

651-653

3. Нараховано допомогу по листку непрацездатності:

за перші 5 днів (за рахунок установи)

80, 81, 82

661

За інші дні непрацездатності, починаючи з шостого (за рахунок фонду соціального страхування)

652

661

4. Перераховані внески до органів соціального страхування

651-654

311, 312, 313, 323, 316, 326

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >