< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Обов'язкове страхування каско повітряних суден

Цей вид страхування здійснюється на основі Постанови Кабінету Міністрів України № 1535 від 12.10.2002 р. "Про обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації" і з метою захисту майнових інтересів власника повітряного судна, що пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням повітряний судном.

Застрахованими вважаються ризики, що виникають під час руху, у повітрі чи на землі.

Страхова сума, встановлена договором обов'язкового страхування, має бути не меншою, ніж балансова вартість повітряного судна.

На повітряне судно, що підлягає обов'язковому страхуванню, мають бути в наявності:

 • 1. посвідчення про державну реєстрацію цивільного повітряного судна;
 • 2. документи, що підтверджують право власності на повітряне судно або його оренди.

Страхувальники мають право під час укладання договорів обов'язкового страхування призначати громадян або юридичних осіб (вигодонабувачів) для отримання страхового відшкодування.

Якщо повітряне судно е власністю кількох осіб, кожна особа отримує страхове відшкодування пропорційно її частці у праві власності на повітряне судно.

Розміри максимальних страхових тарифів на один рік для повітряних суден із максимальною злітною масою до 15 000 кілограмів мають не перевищувати восьми відсотків, від 15 001 кілограма і більше - шести відсотків, для вертольотів - десяти відсотків страхової суми.

Страховим випадком с повна загибель повітряного судна, а також пошкодження окремих його частин, систем та елементів конструкції Страхування каско суден

Страхування каско суден - вид морського страхування, що забезпечує захист судновласників та інших осіб, пов'язаних з експлуатацією суден, від ризиків заподіяння збитку через загибель належних їм суден.

Договір страхування може бути укладений на будь-який термін. У морському страхуванні прийнято укладати договір на термін 1 рік або на рейс (перехід судна від місця відправлення до місця призначення, а у випадку необхідності і зворотний перехід).

Договір страхування чинний у межах певного географічного регіону. Правила страхування передбачають п'ять різновидів умов страхування суден, але за будь-яких умов підлягають обов'язковому відшкодуванню збитки:

 • а) від повної загибелі судна (фактичної або конструктивної) унаслідок вогню, блискавки, бурі, вихру та інших стихійних лих, катастрофи, посадки на мілину, зіткнення з іншим судном або яким-небудь нерухомим або плавучим об'єктом, включаючи криги, або внаслідок того, що судно перекинеться або затоне, а також унаслідок нещасних випадків при навантаженні, укладанні і вивантаженні вантажу або прийомі палива, вибуху на борті судна, вибуху котлів, недбалості або помилки капітана, механіка або інших членів команди або лоцмана;
 • б) від пропажі судна безвісті.

Різновиди умов страхування каско суден

1. Страхування на умовах "З відповідальністю за загибель і пошкодження". Найбільш широкий обсяг відповідальності страховика по цих умовах виявляється, по-перше, у тому, що по страхових ризиках, перерахованим вище, страховик відшкодує збитки як від повної загибелі, так і від ушкодження судна; по-друге, у тому, що коло страхових ризиків при цих умовах значно ширше, ніж при інших, і містить:

збитки від ушкодження судна внаслідок заходів, вжитих для порятунку або гасіння пожежі;

збитки, внески і витрати по загальній аварії;

збитки, що страхувальник зобов'язаний оплатити власникові іншого судна внаслідок зіткнення суден;

усі необхідні і доцільні витрати з порятунку судна, по зменшенню збитку і по встановленню його розміру, якщо збиток підлягає відшкодуванню за умовами страхування.

2. Страхування на умовах "Без відповідальності за ушкодження крім випадків катастрофи". Дані умови зобов'язують страховика лише до відшкодування збитків від повної загибелі судна. Збитки від ушкодження підлягають відшкодуванню тільки якщо їх причинами явилися катастрофа, посадка на мілину, пожежа або вибухи на борту судна, зіткнення суден або судна з усякими нерухомими або плавучими предметом (включаючи лід), перевертання або затоплення судна, заходи, вжиті для рятування або для гасіння пожежі. По цих умовах страхування відшкодовуються також:

збитки від пропажі судна безвісті;

збитки, внески і витрати по загальній аварії;

збитки, що страхувальник зобов'язаний оплатити власникові іншого судна внаслідок зіткнення суден; с> усі необхідні і доцільно зроблені витрати по рятуванню судна.

 • 3. Страхування на умовах "Без відповідальності за окрему аварію". Специфіка цих умов порівняно з попередніми полягає у подальшому обмеженні випадків, що стосуються відшкодування збитків при частковому пошкодженні судна. Збитки, що відносяться до загальної аварії, відшкодовуються тільки в тому випадку, якщо ушкодження заподіяні устаткуванню, механізмам, машинам і котлам, але не корпусові судна і керму. По цих умовах відшкодовуються тільки збитки від ушкодження судна, заподіяні гасінням пожежі або зіткнення з іншим судном під час рятувальних операцій, і не відшкодовуються збитки, викликані посадкою судна на мілину, пожежею або вибухом на борті судна, зіткненням суден між собою (не вчасно здійснених рятувальних операцій) або судна з рухливим або нерухомим предметом (включаючи крижину), перекиданням або затопленням судна.
 • 4. Страхування на умовах "З відповідальністю тільки за повну загибель судна, включаючи витрати по рятуванню". Ці умови страхування гарантують відшкодовування збитків тільки від повної загибелі судна і пропажі його безвісті (що прирівнюється до повної загибелі судна), а також розумні і необхідні витрати по рятуванню судна. Ніякі інші збитки, у тому числі ті, що відносяться до загальної аварії, не підлягають відшкодуванню.
 • 5. Страхування на умовах "З відповідальністю тільки за повну загибель судна". Ці умови забезпечують відшкодовування збитків від повної загибелі судна і пропажі його безвісті. Не відшкодовуються навіть необхідні і доцільні витрати по рятуванню судна.

Страхування вантажів (cargo insuranse) — передбачає страхування вартості вантажів на всіх видах транспорту, без урахування страхового захисту самого транспортного засобу.

При здійсненні зовнішньоторговельних операцій суб'єкти підприємницької діяльності використовують угоди, встановлені відповідно до Правил ІНКОТЕРМС. Ці угоди розподіляють зобов'язання між продавцями й покупцями, в тому числі визначають сторону, на яку покладається обов'язок страхування вантажу.

Усі торговельні умови згідно з ІНКОТЕРМС поділено на чотири групи: Е, F, С, D.

Група Е- продавець надає покупцеві товари безпосередньо у своїх приміщеннях.

Група F-продавець зобов'язаний надати товар у користування перевізника, який визначається покупцем.

Група С - продавець зобов'язаний укласти договір перевезення, проте без прийняття на себе ризику випадкового пошкодження товару або інших додаткових витрат після відвантаження товару.

Група D - продавець несе всі витрати і приймає на себе всі ризики до моменту доставки товару в країну призначення.

Доведено, що найширшого застосування набули чотири основні базиси поставки продукції:

I. CAF ( Cost and Freight) Вартість і фрахт. Продавець зобов'язаний сплатити всі витрати і фрахт, необхідні для поставки товару у погоджений порт, проте ризик збільшення витрат, що виникає після перетину товаром борту судна переходить від продавця до покупця в момент переходу товару через поручні судна в порту відвантаження. Продавець здійснює митну очистку вартості товару.

 • 2. CІF(Cost, Insurance and Freight). Вартість, страхування і фрахт. Продавець несе ті самі зобов'язання, що і за умовами CAF, проте він повинен забезпечити страхування від ризику пошкодження товару під час перевезення. Продавець здійснює митну очистку вартості товару перед експортом.
 • 3. FOB (Free On Board ) Вільно на борту. Продавець виконав свою поставку, коли товар перейшов через поручні судна в названому порту відвантаження. З цього моменту всі витрати й ризики втрати або пошкодження товару повинен нести покупець. Продавець здійснює митну очистку вартості товару для експорту.
 • 4. FAS (Free Alongside Ship) Вільно вздовж борту судна. Продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання з поставки, коли товар розміщений уздовж борту судна на причалі. З цього моменту покупець несе всі витрати й ризики втрати або пошкодження товару. Продавець здійснює процедуру митної очистки вартості товару.

Самі умови страхування вантажів визначаються правилами страхування, що розробляються індивідуально кожною страховою компанією. Різниця між правилами різних страховиків полягає у визначенні обсягу відповідальності.

Ризики перевезення, як правило, досить докладно описано в правилах (умовах) страхування будь-якої страхової компанії, що страхує вантажі.

Ось найважливіші з них:

1. "З відповідальністю за всі ризики" (загальна аварія)

За цією умовою відшкодовуються:

 • а) збитки від пошкодження або повної загибелі всього або частини вантажу або багажу, що сталися з будь-якої причини, крім загальних винятків;
 • б) видатки та внески по загальній аварії вчинені для запобігання збитків із будь-якої причини, крім загальних винятків;
 • в) усі необхідні та доцільно вчинені видатки по рятуванню вантажу, а також по зменшенню збитку та встановленню його розміру, якщо збиток відшкодовується за умовами страхування, крім загальних винятків.
 • 2. "Із відповідальністю за окрему аварію".

За договором страхування, що укладений на цій умові, відшкодовуються, крім загальних винятків:

 • а) збитки від повної загибелі або пошкодження всього або частини вантажу, завдані пожежею, блискавкою, бурею, вихором та іншими стихійними лихами, загибеллю або зіткненням поїздів, суден, літаків та інших засобів перевезення між собою або ударом їх в нерухомі або плавучі предмети, посадкою судна на мілину, провалом або обвалом мостів, намокання водою з-за борту, а також унаслідок заходів, прийнятих для рятування вантажу або для гасіння пожежі;
 • б) збитки внаслідок зникнення транспортних засобів без вісті;
 • в) збитки від повної загибелі всього або пошкодження всього або частини вантажу внаслідок нещасних випадків при навантаженні, укладанні, вивантаженні й прийманні судном палива;
 • г) збитки від повної загибелі або пошкодження всього або частини вантажу внаслідок викидання на берег, затоплення або перекидання судна, перекидання або сходження з рейок наземного засобу транспортування, розвантаження вантажу в порту лиха, пожежі або вибуху на судні, літаку або іншому засобі перевезення;
 • д) видатки та внески по загальній аварії понесені для запобігання збитків за будь-якої причини, крім загальних винятків;
 • е) збитки від загибелі або пошкодження вантажу внаслідок викидання за борт при небезпеці аварії або змиву за борт, надходження води моря, озера або ріки усередину судна, засобу транспортування, контейнеру або місця зберігання, повної втрати любої упаковки, що впала за борт або була упущена під час навантаження або розвантаження судна, якщо вони не віднесені на рахунок загальної аварії;

є) всі необхідні і доцільно здійснені витрати по рятуванню й збереженню вантажу, а також запобіганню подальшого його пошкодження.

3. "Без відповідальності за пошкодження, крім випадків катастроф"

За договором страхування, укладеним на цій умові, відшкодовуються, крім загальних винятків:

 • а) збитки від повної загибелі всього або частини вантажу внаслідок вогню, блискавки, бурі, вихору та інших стихійних лих, катастрофи чи зіткнення суден, літаків та інших транспортних засобів між собою, або удару їх у нерухомі або плаваючі предмети, посадки судна на мілину, провалу мостів, вибуху, пожежі, пошкодження судна кригою, підмокання внаслідок дії забортної води, а також унаслідок дій, прийнятих для рятування або для гасіння пожежі;
 • б) збитки внаслідок пропажі судна або літака безвісті;
 • в) збитки від повної загибелі всього або частини вантажу внаслідок нещасних випадків при навантаженні, укладці, вивантаженні вантажу та прийомі судном палива;
 • г) збитки від пошкодження вантажу внаслідок катастрофи або зіткнення суден, літаків та інших транспортних засобів між собою або з будь-яким нерухомим чи плаваючим предметом (включаючи кригу), посадки судна на мілину, пожежі або вибуху на судні, літаку чи іншому транспортному засобі;
 • д) видатки та внески по загальній аварії понесені для запобігання збитків за будь-якої причини крім загальних винятків;
 • е) збитки від загибелі вантажу внаслідок викидання за борт при небезпеці аварії або змиву за борт; проникнення морської, річкової або озерної води на судно, контейнер ,човен або підйомник; повної втрати будь-якої упаковки, що впала за борт або була упущена під час навантаження або розвантаження судна, якщо вони не віднесені на рахунок загальної аварії;

є) усі необхідні та доцільно вчинені видатки по рятуванню вантажу, а також по зменшенню збитку та встановленню його розміру, якщо збиток відшкодовується за умовами страхування.

Страховий поліс видається страховиком лише від свого імені і набирає чинності з моменту сплати страхувальником страхової премії. За терміном дії страхові поліси поділяють на рейсові, тобто вантаж страхується від одного пункту до іншого, та на визначений період часу. За умовами змішаного полісу страхування вантажу здійснюється одночасно за обома умовами.

Вантаж приймається на страхування в сумі, заявленій страхувальником. Страхова сума має відповідати дійсній страховій вартості вантажу.

Страхові компанії не відшкодовують збитків від ушкодження вантажу за відсутності зовнішніх ушкоджень транспортного засобу, контейнера або тенту чи за наявності цілої пломби. Причиною таких збитків може бути лише неправильне розміщення вантажу. Відповідальність за порушення правил навантаження несе перевізник, а не страховик.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >