< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Природний рух населення

Природний рух населення — це зміна чисельності і складу населення в результаті народжуваності і смертності без врахування механічного переміщення (міграції). Кількість населення збільшується за рахунок природного приросту населення, тобто перевищення кількості народжених над кількістю померлих за рік. Може вона і зменшуватися внаслідок депопуляції, тобто переважання кількості померлих над кількістю народжених. Для України характерний останній процес. У 2004 р. загальний показник народжуваності становив 9,0 на 1000 осіб, а смертності — 16,0 на 1000 осіб, тобто відбулося зменшення населення на 7 осіб на кожну тисячу населення. Особливо інтенсивно зменшується населення Чернігівської, Вінницької, Житомирської та інших центральних областей нашої держави.

Причинами нього явища є екологічна криза, що виникла через неправильну експлуатацію великої кількості "брудних" підприємств, а також радіаційне забруднення в результаті Чорнобильської катастрофи. На природний приріст населення впливає також економічна криза — наслідок соціалістичного способу виробництва.

Головна ж причина перевищення смертності над народжуваністю, а зростання смертності і зменшення народжуваності в Україні почалося ще з 1965 року, криється в підриві життєвої сили українського народу внаслідок винищення найздоровішої, найжиттєздатнішої частини нації під час голодоморів, воєн і репресій за часів перебування нашої держави в складі Радянського Союзу.

Негативно позначається на природному прирості населення і розпад традиційної української сім'ї, що супроводжується зростанням кількості розлучень. У 2004 р. вона досягла 3,6 на 1000 чоловік населення, що становить 58 % від зареєстрованих шлюбів.

Вікова і статева структура

Віковий склад населення України тиловий для Європи. Так, воно в цілому дещо старіше, ніж у таких її сусідів, як Молдова, Білорусь і Польща, але молодше, ніж у Швеції чи Великобританії. Середній вік українського народу вже досяг 37 років і продовжує зростати. За цим показником наша держава входить до 15 найстаріших країн світу. Зростає частка людей похилого віку, тобто йде процес старіння нації.

За середньою тривалістю життя—68,2 роки – Україна стоїть позаду багатьох країн Європи. Водночас жінки живуть у середньому 74,1 роки, а чоловіки — лише 62,6 роки.

Хлопчиків народжується завжди більше. Але вже з вікової групи 25—29 років кількість жінок починає переважати над кількістю чоловіків. І це не лише в Україні. Така ситуація характерна для більшості країн світу.

Для розвитку окремих галузей господарства важливе значення має статева структура населення.

В Україні протягом багатьох років співвідношення між чоловіками і жінками, тобто статева структура населення, є сталим і становить відповідно 46,2 % і 53,8 %. Це пов'язано з меншою пристосованістю чоловічого організму до довкілля, а також із шкідливими для здоров'я звичками, характерними більше для чоловіків (паління, вживання алкоголю), та небезпечними умовами праці чоловіків у багатьох галузях господарства.

Вікова і статева структура населення України має певні регіональні відміни. Так, дещо вище питома вага молодих у західних і південних областях країни, найбільше старіння нації характерне для центральних областей, найбільша частка пенсіонерів у Чернігівській області.

Підвищена частка чоловіків спостерігається в регіонах, де домінують вугільна промисловість, гірничо-видобувна, чорна металургія, розмішені великі військові об'єкти.

Є різниця у віковій і статевій структурі населення між сільським і міським населенням.


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >