< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналітично-розрахунковий метод нормування витрати матеріалів

Норма витрати матеріалів складається, як правило, з трьох частин: корисного вмісту матеріалів у створеній комплексній готельній послузі, відходів, що одержуються в процесі її надання, і втрат, пов'язаних із зберіганням і транспортуванням матеріалів. Питома вага кожної з цих частин характеризує структуру норми.

Досвід роботи готельних структур показує, що на різних дільницях, що споживають однакові матеріали і виконують аналогічну роботу, а також на споріднених дільницях витрачається різна кількість матеріалів при створенні одного і того ж або аналогічного виду готельних послуг. Із метою виявлення можливості економії матеріальних ресурсів і встановлення прогресивних норм проводять аналіз фактичних витрат на різних дільницях.

На основі аналізу передового виробничого досвіду і розробки заходів щодо широкого його розповсюдження встановлюють оптимальний в даних умовах метод роботи і мінімальну витрату матеріальних ресурсів на надання готельних послуг. Ці величини і беруться за основу розрахунку норм витрати матеріалів.

На додаток до матеріалів аналізу проводиться технічний розрахунок потреби в матеріалах на надання одиниці комплексної готельної послуги. Ці розрахунки проводяться стосовно окремих видів матеріальних ресурсів.

У кожному готелі споживається велика кількість різноманітних видів матеріальних ресурсів. їх номенклатура доходить нерідко до десятків тисяч найменувань. До того ж, слід врахувати різноманіття створюваних готельних послуг і їх складових, а також інструментів, товарно-матеріальних запасів та інших об'єктів, на які встановлюються норми витрати матеріальних ресурсів. Все це значною мірою збільшує обсяг роботи з нормування. Проведення у кожному окремому випадку аналізу впливу всіх чинників на витрату матеріалів і детальний розрахунок норм стають в цих умовах дуже трудомісткою справою.

Ця обставина спонукає окремі готельні господарства на встановлення норм укрупненим аналогічно з іншими об'єктами, за звітними даними і т. п., що абсолютно неприйнятно.

Усунення вказаних проблем досягається шляхом розробки загальноготельних норм витрати матеріальних ресурсів на ті об'єкти виробництва, які виготовляються в багатьох готелях.

Встановлені галузеві норми дозволяють більш обгрунтовано розробляти плани і показники оцінки діяльності готельного бізнесу. Вони повинні мати характер рекомендацій, з тим, щоб залежно від умов роботи кожний готель міг корегувати їх за умови ретельного обґрунтування відхилення від середньогалузевих норм.

Норми комплексних витрат

Чітка організація матеріально-технічного постачання, планування і контролю використання матеріальних ресурсів, особливо на виробництвах зі складною взаємодією різних частин, вимагає обліку не тільки прямих витрат ресурсів на одиницю комплексної готельної послуги, але і витрат, побічно пов'язаних із наданням даної готельної послуги. Це досягається розробкою норм або коефіцієнтів комплексних витрат, які визначають загальну сумарну витрату певного виду ресурсів на всіх стадіях виробництва, на виготовлення одиниці створеної комплексної готельної послуги. Прикладом такої комплексної норми може бути норма палива на надання тепла в готельному номері.

При встановленні комплексної норми витрати електроенергії потрібно знати не тільки прямі норми за кожним видом готельних послуг, але і коефіцієнти виходу якісної готельної послуги за кожною стадією виробництва. Комплексні норми витрат істотно змінюються під впливом змін прямих норм на окремих стадіях виробництва і коефіцієнтів виходу на різних стадіях. Таким чином, комплексні норми є досить динамічними величинами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >