< Попер   ЗМІСТ   Наст >

"Правило 90 днів"

В Україні накладаються серйозні штрафи і санкції у випадках, коли українське підприємство не отримує валютну виручку від продажу (у випадку експортних договорів) або товари (у випадку імпортних договорів) згідно за своїми міжнародними договорами протягом 90 днів після встановленої дати. Крім цього, штрафи не обмежуються сумою, яку відповідне українське підприємство не отримало протягом 90 днів, що означає, що накладення штрафів триває невизначений час і може набагато перевищувати первісну неодержану суму. Бажаними діями могли б бути створення порядку, який дозволяє резиденту доводити свою невинність щодо відтоку капіталу; зниження і обмеження (встановлення максимального розміру) штрафів за порушення закону і всебічне роз'яснення різних незрозумілих питань щодо зазначеного правила.

Фінансування

Багато українських підприємств мають проблеми з отриманням фінансування своїх проектів у випадку використання банківських позик і розміщення акцій. Банки рідко надають грошові позики на термін більше одного року. Вони також не схильні приймати рухоме майно як заставу за позикою внаслідок неясних правил передачі та реєстрації застав рухомого майна в новому Законі України "Про забезпечення вимог кредиторів і реєстрацію обтяжень". Тим часом, фондовий ринок залишається слабо розвиненим і потребує вдосконалення.

Фінансування підприємницької діяльності шляхом розміщення акцій не є реальним варіантом вирішення проблеми в Україні. Обидві ці проблеми вимагають уваги.

Нотаріальне засвідчення

Наразі існують обтяжливі для підприємств вимоги щодо нотаріального засвідчення в Україні. Багато дій українських компаній в їх щоденній підприємницькій діяльності вимагають участі нотаріусів. Інколи причина такої участі не зрозуміла; часто розмір плати є необґрунтовано високим, не існує взаємної узгодженості між ціною нотаріального засвідчення і обсягом роботи щодо нотаріального засвідчення. Витрати у зв'язку з укладенням угоди в багатьох випадках становлять 1% від вартості угоди, описаної в документі, який засвідчується нотаріально, при цьому багато звичайних повсякденних угод, наприклад, про оренду приміщення на термін більше одного року, вимагають нотаріального засвідчення.

Інші проблеми.

Згадані вище три види перешкод і прихованих витрат не є єдиними з важливих. Однак детальне дослідження кожної з таких 568 перешкод в розвитку підприємництва виходить за межі цього посібника. Тим не менше, слід зазначити дві особливо неприємні проблеми: погана система прийняття і виконання законів і проблеми оподаткування. Порядок прийняття законів і порядок оподаткування підприємств мають великий вплив на здійснення підприємницької діяльності, і вдосконалення в обох цих сферах одразу позитивно вплинуть на економіку України.

Податкова система України є основною перешкодою на шляху поліпшення інвестиційного клімату і розвитку підприємництва в Україні.

Приховані витрати і зайві перешкоди для розвитку підприємництва, описані вище, є найбільш значними для підприємств в Україні. Проте існує ряд інших проблем, які також потребують вирішення.

Оподаткування

У цьому посібнику не розглядаються питання оподаткування, яке вимагає окремого і глибинного аналізу. Проте не чесно було б не згадали про те, що майже кожен учасник проведених опитувань окремо висвітлював податкову систему України як основну перешкоду на шляху покращення інвестиційного клімату і розвитку підприємництва.

Система прийняття законів

Виходячи із аналізу стосовно таких питань, як законодавчі прогалини, внутрішні суперечності законів і конфлікти між законами, стає очевидним, що Україна має серйозні проблеми з тим, як вона приймає закони. Отже, можна зробити висновок, що система прийняття законів в Україні потребує суттєвого вдосконалення. Закони більшою частиною приймаються безсистемної, як правило, обумовлюються обстоюванням певних приватних інтересів. Законодавці звертають мало уваги на те, наскільки ефективно нові закони будуть взаємодіяти з існуючими законами або якою мірою вони їм будуть суперечити. Ця ситуація має високий пріоритет серед інших реформ, які ними пропонуються.

Деяких з цих проблем, однак, можна було б, напевно, уникнути без великих додаткових витрат часу і роботи уряду шляхом покрашення способу, яким уряд вивчає думку приватного сектору щодо законопроектів. Загалом, уряд міг би наділити функцією аналізу взаємодії законопроектів з існуючим законодавством ті сторони, які найбільш щільно зіштовхуються з діючими законами і мають найбільшу мотивацію для того, щоб закони добре і прозоро працювали.

Таким чином, можна рекомендувати урядові покращити значною мірою механізм вивчення питань по забезпеченню узгодженості нових законів з діючими. Одночасно пропонується створити систему проведення ретельного аналізу законопроектів, які проходять обговорення, представниками приватного сектору. Також має бути забезпечена можливість включення пропозицій приватного сектора у законопроект до його прийняття.

Корупція та надмірне регулювання

Рівень корупції в Україні залишається високим. Проблема корупції в Україні завдає шкоди загальному діловому клімату і перешкоджає розвитку підприємництва.

Ці проблеми надмірного регулювання і корупції на жаль взаємопов'язані, вони створюють підґрунтя для бюрократизму, більші можливості для неетичних урядових функціонерів пропонувати уникнення бюрократизму за плату - це питання розглянемо детальніше.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >