< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Чи повинна фрс бути незалежною?

Як ми бачили, Федеральна резервна система, можливо, найнезалежніша урядова установа в США. Що кілька років у Конгресі постає питання, чи не слід урізати самостійність ФРС. Політичні лідери, що невдоволені її діями, часто хочуть поставити ФРС під свій контроль для зміни її політики, щоб остання стала прийнятнішою для них. Чи повинна ФРС бути незалежною, чи ми виграємо від того, коли центральний банк перебуватиме під контролем президента або Конгресу?

Аргументи на користь незалежності

Найсильніший аргумент на користь незалежності Федеральної резервної системи ґрунтується на погляді, що підпадання ФРС під більший політичний тиск надало б монетарній політиці інфляційних імпульсів. На думку багатьох спеціалістів, політики короткозорі, бо вони керуються виключно потребою виграти наступні вибори. За цієї основної мети малоймовірно, щоб політики зосереджувалися на довгострокових цілях, таких, як забезпечення стабільного рівня цін. Натомість політики шукають короткострокового розв'язання таких проблем, як високе безробіття і високі процентні ставки, навіть тоді, коли короткострокові розв'язки мають небажані довгострокові наслідки. Наприклад, ми бачили у розділі 6, що високі темпи зростання кількості грошей могли б вести початково до падіння в процентних ставках, але це могло б викликати збільшення процентних ставок згодом, коли розгориться інфляція. Чи ФРС, що контролюється Конгресом або президентом, проводила б політику надмірного зростання кількості грошей, коли процентні ставки високі, навіть якби це фактично вело до інфляції і ще вищих процентних ставок у майбутньому? Захисники незалежної Федеральної резервної системи говорять: "так". Вони вважають, що ізольована від політики ФРС очевидно більше буде цікавитися довгостроковими цілями і, отже, буде захисником здорового долара і стабільного рівня цін. Підтримку цього погляду знаходимо у вставці 17.3.

Інший, відмінний від попереднього аргумент полягає в тому, що політичний процес в Америці веде до так званого політичного ділового циклу, за яким саме перед виборами проводиться розширювальна монетарна політика для зменшення безробіття і процентних ставок. Після виборів погані наслідки такої політики - високі темпи інфляції і високі процентні ставки - доводиться зменшувати через звужувальну монетарну політику. Обіцянки політиків громадянам забудуться до наступних виборів. Існують певні докази, що такий діловий політичний цикл у США таки існує, і ФРС під контролем президента або Конгресу могла б зробити такий цикл ще чіткішим, ніж він проглядається нині.

Перебування ФРС під контролем президента (більше підпадала б під вплив Державної скарбниці) розглядається як небезпечне ще й тому, що ФРС можна використати для сприяння Скарбниці у фінансуванні великих бюджетних дефіцитів через купівлю ФРС довгострокових зобов'язань Скарбниці. Як ми бачили в розділі 15, купівля Федеральною резервною системою довгострокових зобов'язань Скарбниці веде до збільшення грошової маси і, отже, до зростання пропозиції грошей. Тиск Державної скарбниці на ФРС може вести до більших інфляційних тенденцій в економіці. Незалежна ФРС краще протистоїть цьому тиску з боку Державної скарбниці.

Інший аргумент для незалежності ФРС полягає в тому, що контроль над монетарною політикою надто важливий, щоб залишати його політикам, тобто групі, що безперервно демонструє відсутність експертизи при прийнятті важливих рішень з корінних питань економічної ваги, таких, як зменшення дефіциту державного бюджету або реорганізації банківської системи 2. Справді, окремі політичні діячі можуть віддати перевагу незалежній ФРС, яку можна використовувати як державного "хлопчика для биття", щоб зняти з себе відповідальність. Цілком можливо, що політик, який у приватному житті виступає проти інфляційної монетарної політики, буде змушений підтримати таку політику перед громадськістю з побоювання бути не обраним. Незалежна Федеральна резервна система може проводити політику, що непопулярна серед громадськості.

Аргументи проти незалежності

Прихильники контролю президента або Конгресу над ФРС твердять, що не демократично мати монетарну політику, яка впливає майже на кожного в економіці, але контролюється елітною групою і ні перед ким не відповідальна. Нинішня відсутність підзвітності Федеральної резервної системи має серйозні наслідки: якщо ФРС функціонує погано, то немає способу для заміни членів її керівництва (як це є з політиками). Правильно, що ФРС повинна орієнтуватися на довгострокові цілі, але обрані члени Конгресу також голосують по довгострокових питаннях (зовнішня політика, наприклад). Якщо розвинути далі цей аргумент, що політика завжди краще здійснюється елітною групою, як от ФРС, то можна дійти висновків, що об'єднаний штаб начальників штабів має визначати оборонні бюджети або податкове управління (IRS - Internal Revenue Servise) повинне встановлювати податкову політику без нагляду з боку президента або Конгресу. Чи будете ви захищати такий рівень незалежності для об'єднаного штабу або IRS?

Громадськість розглядає президента і Конгрес відповідальними за економічний добробут країни, але відсутність контролю над такою урядовою установою може стати найважливішим чинником у визначенні стану економіки. Крім того, для отримання єдиної економічної програми із забезпечення економічної стабільності монетарна політика повинна узгоджуватися з фіскальною політикою (управління державними видатками і податками). Тільки поставивши монетарну політику під контроль політиків, які контролюють і фіскальну політику, можна запобігати тому, щоб ці два види політики працювали у протилежних напрямках.

Іншим аргументом проти незалежності Федеральної резервної системи є те, що незалежна ФРС не завжди використовувала свою свободу успішно. Як показано у розділі 16, ФРС безславно провалилася в ролі кредитора останньої надії в роки "великої депресії". її незалежність не перешкодила проведенню надмірно стимулювальної монетарної політики у 1960-і та 1970-і роки, що сприяло зростанню темпів інфляції в цьому періоді.

Наш попередній аналіз також показав, що Федеральна резервна система не має імунітету від політичного тиску її незалежність може заохочувати до проведення курсу, радше спрямованого на досягнення вузькоегоїстичного, ніж суспільного інтересу.

Нині не існує одностайності стосовно того, чи безконтрольність Федеральної резервної системи є доброю справою. Як і слід очікувати, ті, кому подобається політика ФРС, підтримують її незалежність, у той час як розчаровані її політикою виступають за обмеження такої незалежності ФРС.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >