< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості документального оформлення та облік надходження сировини і закупних товарів на складах (коморах)

Облік придбання сировини і товарів

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій надходження сировини і товарів є первинні документи, форми яких для підприємств ресторанного господарства наведені в додатках до Методичних рекомендацій № 157 [ЗІ]. На практиці застосовують також інші форми первинних документів, які використовуються в підприємствах торгівлі.

До підприємств ресторанного господарства продукти і товари надходять від постачальників (підприємств харчової промисловості)- безпосередніх виробників, від оптово-роздрібних підприємств торгівлі, а також у порядку власних закупок на ринках, в магазинах та у населення. Надходження продуктів (сировини) і товарів від продавців на підприємства ресторанного господарства супроводжується такими первинними документами: рахунками-фатурами, товарно-транспортними накладними (ф.2-тн), накладними (ф.М-20), актами на приймання матеріалів (ф.М-7), податковими накладними.

При закупівлі продовольчої сировини через підзвітних осіб на ринку у фізичних осіб, первинним документом є акт закупівлі, до якого, у разі необхідності, додаються копії документів продавця, які підтверджують право власності (постійного користування) земельною ділянкою. У разі закупівлі продовольчої сировини у магазинах первинними документами виступають касовий чек, товарний чек, податкова накладна. У випадку закупівлі продовольчої сировини у фізичної особи-підприємця, первинним документом є накладна, яку виписує фізична особа-підприємець.

Товари у закладах ресторанного господарства обліковують у місцях зберігання у натурально-вартісному вираженні, а в бухгалтерії - у вартісному.

Облікова вартість придбаної виробничої сировини здійснюється за первісною вартістю відповідно до п. 9 П(С)БО 9 "Запаси" [51]. Облік сировини ведеться на субрахунку 201 "Сировина й матеріали". На рахунку 201 "Сировина і матеріали" ведеться облік вартості сировини, продуктів, купівельних напівфабрикатів, які необхідні для виготовлення продукції власного виробництва. Аналітичний облік ведеться за матеріально-відповідальними особами.

Облікова вартість товарів у коморі, рівень їх націнки і ціна продажу визначаються підприємством самостійно і обумовлюються в наказі про облікову політику підприємства.

Обліковою вартістю товарів на складах (коморах) закладів ресторанного господарства може бути первісна вартість або ціна продажу. Якщо заклад реалізує страви та напівфабрикати через структурні підрозділи та іншим підприємствам і для формування ціни продажу використовує єдиний рівень націнок, то в такому випадку облік товарів в коморах ведуть за цінами продажу. Облік товарів на складах (коморі) за первісною вартістю ведуть, як правило, за умови, що реалізація готової продукції та товарів у структурних підрозділах підприємства здійснюється за ціною продажу, до складу якої включено різні рівні націнки. Облік товарів у коморі ведеться на рахунку 28 "Товари", субрахунку 281 "Товари на складі". Для обліку торгової націнки на них використовують субрахунок 285 "Торгова націнка".

У коморах закладів ресторанного господарства матеріально відповідальні особи ведуть облік продовольчої сировини та товарів в натуральному вираженні за найменуванням, кількістю і обліковими цінами на картках кількісно-сумового обліку або в товарній книзі комірника.

Облік наявності і руху тари під товарами та порожньої ведуть на субрахунку 284 "Тара під товарами". Облік транспортно-заготівельних витрат за продовольчою сировиною ведуть на рахунку 20"Виробничі запаси" (метод прямого розподілу) або ж на окремому субрахунку (метод середнього відсотка ТЗВ); за придбаними товарами - на субрахунку 281 "Товари на складі" (метод прямого розподілу) або на субрахунку 289 "Транспортно-заготівельні витрати" (метод середнього відсотка ТЗВ).

Облік відпуску сировини і товарів

Відпуск продовольчої сировини та товарів зі складу (комори) підприємства ресторанного господарства може здійснюватися у виробництво (кухню), до буфету, філій, магазинів-кулінарій, дрібнороздрібну мережу.

Для внутрішнього переміщення продовольчої сировини та закупних товарів завідуючий виробництвом (шеф-кухар, бригадир) або начальник цеху виписує вимогу до комори в одному примірнику. Вимога складається з урахуванням потреби в сировині (продуктах) на майбутній день і залишків сировини на початок дня. Вона затверджується керівником підприємства і є підставою на відпуск продовольчої сировини з комори. На підставі вимоги виписують накладну на відпуск необхідної кількості сировини з комори. Накладна на відпуск товару з комори застосовується для оформлення відпуску продуктів (товарів) і тари з комори підприємства у виробництво (кухню), буфети, ятки, кіоски, а також при одноразовому відпуску виробів кухні протягом дня (зміни) буфетам, кіоскам. Накладну виписують за обліковими цінами. Вона виписується в 2-х примірниках матеріально відповідальною особою. Перший примірник вручається матеріально відповідальній особі, що отримала товари, а другий залишається у особи, що відпустила товар.

Підставою для списання продовольчої сировини та товарів закладом ресторанного господарства є накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей за формою N М-20.

Відпуск сировини із комори у виробництво збільшує суму витрат на рахунку 23 "Виробництво". Відпуск продовольчої сировини з комори у виробництво (кухню) до філій, буфетів, дрібнороздрібної мережі записують за дебетом відповідних рахунків: 23 "Виробництво", 282 "Товари в торгівлі" (за субрахунками) [31].

Якщо обліковою ціною товарів у коморі є первісна вартість, то формування вартості продажу товарів у підрозділах підприємства відображують за кредитом рахунка 285 "Торгова націнка" на суму націнки відповідного підрозділу і суму ПДВ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >