< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Моральна культура особистості

346. "Намагатимемось добре мислити — ось початок моралі. Нема нещастя, гіршого від того, коли людина починає боятися істини, щоб вона не викрила її" (Б. Паскаль).

Про які складники моральної культури індивіда йдеться у наведеному твердженні вченого? Думку проаргументуйте.

347. "Повірте, ознакою мудреця є великодушне забуття" (Лопе де Вега).

Чи на всі випадки життя слушною, на вашу думку, є ця порада? Якщо ні, то чому?

348. "Красою вважай благий розум" (давня мудрість).

Чи поділяєте Ви цю думку? Чому?

349. "Дурень метушиться з усіх сил, затіявши дрібницю; розумний зберігає спокій, беручись за велику справу" (давня мудрість).

Наскільки для вас є переконливим цей афоризм? Чи слушний він для нашого українського сьогодення? Якщо так, то в яких сферах життєдіяльності найбільше?

350. "Повільний бореться з бідами все своє життя. Справді великою є та людина, котра змогла оволодіти своїм часом" (Гесіод).

Чи заслуговує на увагу ця давня істина сьогодні? Чому?

351. "Вада не в тому, щоби мати бажання, а в невмінні підпорядковувати їх правилам розуму: річ не в тім, відчуваєте ви чи не відчуваєте самих потягів, а в здатності керувати ними та відмовлятися від них" (Джон Локк).

Чи поділяєте ви думку вченого? Від чого залежить здатність скеровувати свої потяги та відмовлятися від них у разі необхідності?

352. "Хто поважає себе, навіює повагу до себе іншим" (Л. Вовенарг).

Пов'яжіть це твердження мислителя із поняттям "моральна культура особистості". Думку деталізуйте.

353. "Уникайте підлабузників — це перевдягнуті злодії" (Пенн Уільям).

Чи варто дослухатись до поради цього політичного діяча? Чому?

354. "Двох правил повинен дотримуватись кожен чиновник: завжди стримувати свої почуття й ніколи не стримувати своїх обіцянок" (Свіфт Джонатан).

Про які складники моральної культури особистості йдеться у цьому твердженні?

355. "У високих душах жалість — частий гість" (Чосер Джефрі).

Чому?

356. "Людина, по-справжньому мисляча, черпає зі своїх помилок не менше пізнання, ніж зі своїх успіхів" (Д. Дьюї).

Пов'яжіть цей вислів із поняттям "моральна культура особистості".

357. "Успіх породжує мало друзів" (Л. Вовенарг).

"У тих, хто одержує перемоги, знаходиться багато друзів" (В. Ян).

Чи бачите ви різницю в змісті цих двох суджень? У чому?

358. Що спільного ви вбачаєте у наведених нижче висловленнях? Чому мудрість вважається вищим проявом моральної культури

людини?

а. "Мудрість — це знання причин та наслідків. Справжня мудрість полягає не в абстрактному мисленні, а в тому, щоб уміти дослухатися до сущого і нічого не привносити понад це" (Арістотель).

б. "Мудрість — це стійкість душі, якої не спроможні здолати ніякі нещастя" (Гельвецій).

359. "Кохання — дивний фальшивомонетник, що постійно перетворює не лише мідяки на золото, а й золото на мідяки" (О. Бальзак).

Чи цілком поділяєте Ви думку письменника? Відповідь аргументуйте.

360. "Жінка вибачає презирство, грубість, ненависть, вона не прощає іронії" (Е. Рей).

Чому важко вибачити іронію?

 • 361. "Кохання без поваги не довічне і не постійне, повага без кохання холодна і безсила" (Б. Джонсон). Чи згодні ви з думкою мислителя? Відповідь аргументуйте.
 • 362. "Добра сім'я та, в якій чоловік і дружина вдень забувають про те, що вони коханці, а вночі про те, що вони подружжя" (Ж. Ростан).

Чи поділяєте ви думку мислителя? Чому?

363. "Найперше й найголовніше в житті — це намагання володіти самим собою" (О. Гумбольдт).

Чи згодні Ви з автором? Чому? Якого з компонентів культури стосується це твердження?

364. "Розум правий та істинний тоді, коли пізнає все собі подібне, коли заглибиться в себе на тривалий час" (Г. Кониський).

Пов'яжіть це твердження українського філософа із поняттям моральної культури розуму. Спробуйте цю думку розвинути, вдавшись до аргументації.

365. "Гнів — це звіроподібна пристрасть за духом, яка здатна часто повторюватися, жорстока і непоборна за силою, що є причиною вбивств, супутницею нещастя, помічницею безчестя" (Арістотель).

Чому, на вашу думку, стільки зла може принести гнів? Яке місце йому відводиться в християнській етиці?

366. "Достатньо правильно судити, аби добре діяти, щоб здобути всі чесноти, а разом з тим і всі інші, доступні нам, блага" (Декарт).

Чи вважаєте Ви названий фактор самодостатнім? Чи є ще якісь чинники доброчинностей?

367. — "Терпіння з чародійницею схоже,

Що воду в перл перетворити може" (Ахмад).

Про які із складників моральної культури йдеться в цих рядках?

 • 368. "Не намагайся бути завжди правим стосовно того, кого кохаєш" (Ж. Утьє). Чи поділяєте Ви думку мислителя? Відповідь аргументуйте.
 • 369. "Найвища ступінь людської мудрості — це вміння прстосовуватись до обставин і зберігати спокій наперекір зовнішнім бурям" (Дефо Даніель).

Про які складники індивідуальної моральної культури йдеться в цій пораді? Чи не здається суперечливим вам наведене твердження. Якщо так, то в чому саме?

370. "І сам не фамільйяствуй, і іншим не дозволяй. Панібратсво пагубне для вищості, притаманної людині порядній, а потому й для пошанування її" (Бальтасар).

Що, на ваш погляд, означає панібратство? Чому воно є проявом морального безкультур'я людини?

371. Прокоментуйте цей вислів:

"Культура людського розуму це — здатність пов'язувати всі результати духовної діяльності із мудрістю, з вищими цілями людства" (І. Кант).

372. "Невимушеність у всьому. Вона животворить достоїнства, надихає промови, оживляє справи, прикрашає все прекрасне в людині" (Грасіан-і-Моралєс Бальтасар).

До якого із розділів етики Ви віднесете це твердження філософа? Спробуйте цю думку розвинути.

 • 373. Прокоментуйте висловлення митця:
  • а) "Помірність — кращий "банкет".
  • б) "Надмірна похвала — насмішка" (Г. Державін). Про яку із якостей йдеться в цих рядках? Хто із філософів підняв її на щит вперше?
 • 374. "Розумна людина бачить перед собою незмірну царину можливого, дурень вважає можливим те, що є. Внаслідок цього перший може зробитися нерішучим, а другий брутальним" (Дені Дідро).

Коментуючи дане висловлення, побудуйте міркування навколо категорій добра і зла та поняття моральної культури. Чи можна і, як запобігти наслідкам вказаної ситуації?

375. "Не тримай вуха біля замкового отвору, бо раптом почуєш про себе недобру славу"(Скотт Вальтер).

Які зі складників моральної культури покладено в основу цієї поради? Відповідь аргументуйте.

376. "Наша емоційність, якої не можна набути в жодній школі, при розумі, логіці, пам'яті й волі, які відповідно школою збільшити можна, дозволить нам нашою запальністю зробити в короткий час те, на що інші нації, з холодним і нечутливим темпераментом, потребували б набагато більше зусиль і набагато більше часу" (В. Липинський).

Чи завжди емоційність спрацьовує на добро? Чого необхідно остерігатись емоційній людині? Що необхідно, аби її темперамент та зусилля спрацьовували на якомога вищий коефіцієнт корисної дії? Відповідаючи, використовуйте такі поняття етики, як "моральна культура", "моральна свобода", "чинники етики взаємин" тощо.

 • 377. Прокоментуйте аргументуючи висловлення Самюеля Джонсона:
  • а) "Для великих і благородних умів допитливість — перша й остання пристрасть".
  • б) "Для такої дрібної істоти, як людина, дрібниць бути не може. Лише надаючи значення дрібницям, ми домагаємося великого мистецтва якомога менше страждати й якомога більше радіти".
  • в) "Незалежно від того, з якої причини вас образили, найліпше не звертати на образу уваги — адже дурість рідко буває гідною обурення, а злобу найліпше карати нехтуванням".
  • г) "Деякі хитруни вибирають собі дружин якомога дурніших, сподіваючись керувати ними, і завжди помиляються".
  • д) "Природа наділила жінку величезною владою, і нема в тому нічого дивного, що закони цю владу обмежують".
 • 378. "Всіх наук насіння сховано всередині людини — тут їхнє тайне джерело" (Г. Сковорода).

Яке "джерело" має на увазі філософ?

379. "Менше скажеш слів, швидше поправиш справу" (Скотт Вальтер).

Яку ситуацію, на ваш погляд, має на увазі автор? Чи повністю поділяєте ви його думку? Чому?

380. "Будь ввічливим зі всіма, товариським із багатьма, фамільярним із деким" (Б. Франклін).

До якого розділу етики Ви віднесете цей вираз? З ким можна дозволити собі панібратство? Попробуйте цю думку розвинути.

381. "Я зрозумів, що не лише людям, а й писанням видатна форма іноді зашкоджує і слід в усіх речах прагнути помірності" (Франческо Петрарка).

Прокоментуйте це висловлення. Розгорніть при цьому міркування навколо категорій "гармонія", "міра", "хаос", можливо, використайте давньогрецькі вислови "нічого занадто", "людина — міра всього", тощо.

Поміркуйте над актуальністю цих категорії для сучасної української соціокультурної практики.

382. "Початком будь-якої людської мудрості є моральне самопізнання, яке прагне проникати у важко вимірювані глибини серця" (І. Кант).

Як ви розумієте це висловлення? Відповідаючи використайте відповідні категорії етики.

383. "Бачив ти людину, моторну в занятті своїм? Вона перед царями спокійно стоятиме" (Б. Франклін).

Прокоментуйте це звернення Б. Франкліна до сина. Пов'яжіть його з поняттями "моральна культура", підприємливість, іншими чеснотами.

384. "Благочестя і кисла міна — речі різні" (Карлейль Томас).

Як ви розумієте це висловлення? Спробуйте цю думку розвинути.

385. Як ви розумієте твердження:

"Розумна людина не втратила нічого, якщо зберегла саму себе"?

386. "Погана людина вважає за потрібне виконувати свої обов'язки, але в неї нема волі, щоб скеровувати свої нахили та звички" (Г. Ф. Гегель).

Чи завжди так буває? Що ж варто вважати головним у моральній культурі людини?

 • 387. Прокоментуйте висловлення:
  • а) "Ніби можна вбивати час, не поранивши вічності".
  • б) "Справжні люди слугують своїй державі совістю" (Торо Девид). в) "Багаті люди, в яких відсутні переконання, більш небезпечні в сучасному суспільстві, ніж бідні жінки, в яких відсутня мораль" (Бернард Шоу).
  • г) "Якщо колись, бігаючи за щастям, ви знайдете його, як бабуся, яка шукала свої окуляри, то виявите, що щастя було весь час у вас на носі" (Бернард Шоу).
  • д) "Гарні манери — те, що дозволяє розумному триматися на відстані від дурня" (Уолдо Емерсон).
 • 388. "Ніякий зовнішній примус не може підтримати людину ні на розумовій, ні на моральній висоті, коли вона сама не бажає триматися на ній" (М. Г. Чернишевський).

Чи поділяєте ви думку мислителя? Що потрібно для того, щоб з'явилося бажання "триматися" на розумовій та інтелектуальній висоті?

389. "Якщо тобі доведеться почути про чиюсь дивовижну невдячність, розберись спершу, як слід в усіх обставинах цієї справи, а потім вже роби висновок, чи заслужила ця людина такого ганебного докору. Справжні добродії рідко коли докоряють когось в невдячності, і навіть — хочеться вірити, до честі людей, — ніколи. А добродії з дрібними, корисливими намірами хай звинувачують себе самі, що замість вдячності пожинають невдячність" (Г. Е. Лесінг).

Які із компонентів моральної культури особистості лягли в основу цієї поради?

 • 390. Прокоментуйте висловлення:
  • а) "Помилки помічати — не багато вартує: дати щось краще — ось, що личить достойній людині" (М. Ломоносов).
  • б) "Розум людини можна визначити за ретельністю, з якою він враховує майбутнє, чи кінець справи" (Ліхтенберг).
  • в) "Народ, що не бажає годувати свою армію, скоро буде годувати чужу" (Б. Наполеон).
  • г) "Лише тоді станеш людиною, коли навчишся бачити людину в іншому".
  • д) "Вся моральність людини полягає в її намірах"(Жан-Жак Руссо).
  • е) "Людина призначена для життя в суспільстві, вона повинна жити в суспільстві; вона не повністю закінчена людина і суперечить самій собі, якщо живе ізольовано. Важливо суспільне взагалі не змішувати з особистим, емпірично зумовленим родом суспільства, що називається державою. Життя в державі не належить абсолютній лише людині. Державний устрій відомої епохи є результатом її попередніх доль" (І. Г. Фіхте).
 • 391. "Вишукувати недоліки в інших легко, а стримувати себе важко. Той же, хто забуває про це і — надто високої думки про себе одних применшує, а інших паплюжить, знаходить лише свою власну дріб'язковість" (Мурасакі Сікібу, японська письменниця).

Навколо яких складових моральної культури розвинуто міркування у цьому висловленні? Прокоментуйте його.

392. "Вірний спосіб бути люб'язним — завжди бути незворушним" (Грасіан-і-Моралєс Бальтасар).

Поміркуйте над цим твердженням відомого філософа-мораліста. Які чинники етики спілкування складають його основу?

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >