Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ПРЕДМЕТ ВІКОВОЇ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Предмет вікової психології Предмет педагогічної психологиПредмет психології навчання.Предмет психології виховання.Предмет психології учителя. З історії вікової і педагогічної психології Методи вікової і педагогічної психологиКласифікація методів.Література ПРОБЛЕМА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ Загальне поняття про психічний розвиток Основні теорії психічного розвитку дитиниБіогенетичні підходи до дослідження психіки дитиниПсихоаналітичні теорії дитячого розвиткуТеорія соціального научінняКогнітивний підхід (вчення Жана Піаже)Концепція діалектичного характеру розвитку Г.С. КостюкаТеорія розвитку вищих психічних функцій Л.С. ВиготськогоПеріодизація вікового розвитку Д. Б. Ельконіна Психічний розвиток і навчанняОсновні підходи до проблеми співвідношення навчання і розвиткуОсновні напрямки психічного розвитку дітей у навчально-виховному процесіЛітература ПСИХОЛОГІЯ ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА Психологія немовлячого періоду НовонародженістьПсихологія немовляти Ранній вік (2—3 рік життя)Криза трьох років Дошкільний вікСоціальна ситуація розвитку дошкільникаРозвиток психічних функційМова.Сенсорний розвиток.Пам'ять.Уява. Розвиток особистості дошкільникаЛітература МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК Психологічна готовність дитини до шкільного навчанняВступ дитини до школи. Загальні психологічні особливості молодших школярівФормування ставлення учнів до школи і вчителя. Характерні особливості учбової діяльності.Змістові складові навчальної діяльності.Цільові складові навчальної діяльності. Мотиваційні складові учіння.Операційні складові учіння.Емоційно-вольові складові учіння.Комунікативні компоненти учіння.Результативні складові учіння.Контрольно-оцінні складові учіння.Ставлення учнів до учіння.Формування уміння вчитись. Вплив батьків на успіхи у навчанні дітей. Ігрова діяльність. Розвиток пізнавальних процесів у молодших школярівРозвиток відчуттів і сприймань.Пам'ять. Уява. Розвиток мислення. Системний підхід у вивченні мислительних операцій молодших школярів.Учбові задачі, які використовуються у початкових класах.Розвиток мовлення. Увага. Формування особистості молодшого школяраРозумові особливості. Емоційні особливості.Вольові якості.Індивідуально-типологічні особливості.Розвиток здібностей. Засвоєння морально-етичних якостей, норм і правил поведінки. Формування взаємовідносин, груп і колективів. Формування самосвідомості.Література ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА Загальна характеристика підліткового вікуОсобливості психосексуального розвитку підлітка. Розвиток вищих психічних функцій у підлітковому віціОсобливості взаємовідносин і спілкування підлітків з дорослими і однолітками.Особистісне зростання підлітка.Криза особистості підлітка. Соціальна ситуація особистісного зростання сучасного підліткаЛібералізація ціннісних уявлень.Розвиток "Я" і набуття ідентичності. Становлення самосвідомості підлітка.Література ПСИХОЛОГІЯ РАННЬОЇ ЮНОСТІ Соціальна ситуація розвитку старшокласників Розумовий розвиток у старшому шкільному віці Особливості розвитку особистості у ранньому юнацькому віці Проблема сенсу життя в ранньому юнацькому віціЛітература ВІК ДОРОСЛОСТІ Анатомо-фізіологічні особливості періоду дорослості Розвиток психічних процесів у період дорослості Психосоціальний розвиток дорослих Кризи віку дорослостіЛітератураПОНЯТТЯ ПРО УЧІННЯ. УЧБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ ЯК ОДНА з ФОРМ УЧІННЯ Історія психологи учіння Види учіння та структура учбової діяльності учнів Процес засвоєння як зміст учбової діяльності учнів Особливості оволодіння учнями учбовою діяльністю Вміння самостійно вчитися Неуспішність, її причини та запобіганняЛітература ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАННЯ Поняття про навчання та його психологічні механізми Психологічний погляд на дидактичні принципи Теорії навчання Класифікація навчання Моделі навчання Психологічні основи змісту навчання Управління процесом навчанняЛітература ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ Загальне поняття про психологію виховання. Предмет і завдання психології вихованняЗагальне поняття про психологію вихованняТеорія виховання Виховання як формування цілісної особистостіПсихологічні механізми вихованняПсихолого-педагогічні прийоми вихованняМетоди і прийоми формування досвіду громадянської поведінкиМетоди стимулювання і корекції поведінки Поняття про моральністьВчинок як одиниця моральної поведінкиКритерії та показники вихованостіРівні моральної вихованості. Вікові аспекти вихованняДошкільний вікМолодший шкільний вікПідлітковий вікРання юність Психологічні особливості виховання дітей з асоціальною поведінкоюЛітература ПСИХОЛОГІЯ ВЧИТЕЛЯ Загальна характеристика педагогічної діяльності Здібності в структурі суб'єкта педагогічної діяльності Структура педагогічних здібностей Характеристика основних функцій та педагогічних умінь Стилі педагогічної діяльностіЛітература
 
Наст >