< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Класифікація підприємств готельного господарства. Типи підприємств готельного господарства

Класифікація підприємств готельного господарства у світі

Класифікація готелів та інших засобів розміщення передбачена для вирішення задач і тому в основу багатьох класифікацій покладені різні категорії.

Найбільш загальним є розроблене Всесвітньою Торгівельною Організацією (ВТО) поділ засобів розміщення на дві основні групи: колективні засоби розміщення та індивідуальні засоби розміщення (табл. 4.1.1).

Готельні підприємства можна класифікувати і за місткістю номерного фонду.

В кожній країні, враховуючи соціально-економічні і історичні особливості розвитку, існує свій підхід до визначення місткості малих, середніх та великих готелів.

ВТО рекомендує вважати малим готелем підприємство, номерний фонд якого - 30 номерів. Для більшості країн Європи (Італії, Греції, Німеччини та ін.) характерні невеликі готелі, для Америки і Азії характерні готелі із великою місткістю.

Багато країн дотримуються підходу до класифікації за місткістю, при якій:

  • - малими готелями вважаються підприємства за місткістю до 150 номерів;
  • - середніми - від 150 до 229 номерів;
  • - великими - від 300 до 600 номерів;
  • - мега готелями - кількість номерів більше 600.

Таблиця 4.1.1. Стандартна міжнародна класифікація засобів розміщення

Категорії

Розряди

Групи

1. Колективні

засоби

розміщення

1. Готелі та аналогічні засоби розміщення

1.1 Готелі

1.1.2. Аналогічні заклади (мотелі, мебльовані кімнати для туристів, гуртожитки, гостинні кімнати).

1.2. Спеціалізовані заклади

1.2.1. Оздоровчі заклади

1.2.2. Табори праці і відпочинку

1.2.3. Суспільні засоби транспорту (ботель, флотель, родтель тощо).

1.2.4.Конгрес-центри

1.3. Інші

колективні

заклади

1.3.1. Помешкання, призначені для відпочинку

1.3.2. Майданчики для кемпінгу

1.3.3. Інші колективні заклади

2. Індивідуальні

засоби

розміщення

2.1. Індивідуальні засоби розміщення

2.1.1. Власні помешкання

2.1.2. Орендовані кімнати в сімейних будинках

2.1.3. Помешкання, орендовані у приватних осіб або турагенств

2.1.4. Розміщення, яке надається родичами або знайомими

2.1.5. Інше розміщення на індивідуальній основі

В багатьох країнах Європи найпоширеніша система класифікації готелів - по зірках. Але за півстолітнє існування такої системи так і не виникло єдиних правил присвоєння готелям певної категорії. У більшості країн кількість "зірок" на фасаді готелю - справа абсолютно добровільна. Проте, власники готелів різних країн у прагненні додати певний статус об'єкту керуються національними засадами відповідності.

Як не сумно це усвідомлювати, але сьогодні "зірко вість" готелів діє як своєрідна принада для туристів. У різних країнах готелі з рівною кількістю "зірок" можуть відрізнятися за рівнем сервісу, комфортністю номерів, місцем розташування.

Всесвітня туристична організація (ВТО) кілька років тому спробувала покласти кінець цьому "параду зірок" й увести універсальну систему класифікації готелів. Секретаріат ВТО виніс на розгляд міжнародним готельним компаніям новий звід правил для визначення "зірковості" готелів. Приміром, "нові зірки" прижилися в Польщі, де більшість готелів відкрито американськими фірмами, що спираються у своїй роботі на стандарти ВТО. Втім, фахівці готельного бізнесу з жалем відзначають, що критерії Всесвітньої туристської організації теж недосконалі.

Напевно, потрібно час для того, щоб більшість країн внесло свої пропозиції в дану класифікацію, що зробить її більш ефективною й прийнятною.

При класифікації готелів фіксується певний рівень комфорту, технічне оснащення, склад й якість номерного фонду для конкретної категорії готелю.

За даними Міжнародної Готельної Асоціації (МГА), у цей час офіційна система класифікації готелів прийнята в 64 країнах світу, в 11 країнах вона перебуває в стадії розробки, в 58 - готелі не мають єдиної класифікації.

У світі здійснювалися спроби створення єдиної міжнародної класифікації готелів.

Так, Міжнародною Готельною Асоціацією разом з Міжнародною Торговельною Палатою й Міжнародним Союзом Офіційних Туристичних Організацій був розроблений проект єдиної міжнародної класифікації готелів. Але цей проект не був схвалений національними асоціаціями, членами МГА через різний підхід до оцінки якості устаткування, різниці в кліматичних й інших умов. Більшість країн визнали неможливим створення єдиної класифікації, придатної для використання повсюдно в кожній з них.

У цей час у світі діють близько 30 різних національних систем класифікації готелів (система зірок від Ідо 5; система букв - А, В, 3. Б; система "корон" або "ключів", "діамантів" і т.д.), які можна об'єднати у дві основні групи. "Європейський" тип, в основу якого покладена французька національна система, і бальна оцінка, в основі якої лежить індійська національна система.

Всі існуючі в світі національні системи класифікації готелів можна об'єднати в дві основні групи:

європейська система, в основу якої покладено французьку національну систему і яка застосовується у більшості розвинених країн;

індійська система, яка ґрунтується на бальній оцінці і застосовується здебільшого у країнах, що розвиваються.

Класифікація готельних споруд у цілому світі проводиться за спеціальними критеріями. Готелі й ресторани перевіряються щорічно й анонімно. Готелям привласнюються "зірки" від 1 до 5 чорних кольорів. Вони характеризують відповідність підприємств єдиним прийнятим у країні стандартам.

Крім чорних зірок, готелям привласнюються додаткові оцінки у відсотках. Відсотки відображають якісну різницю обслуговування в готелях з однаковою кількістю зірок. Цю процентну оцінку виставляє інспектор, ґрунтуючись на своїх особистих враженнях від обслуговування.

Крім "зірок" чорних кольорів використовується й більше престижна класифікація. Готелям, які забезпечують прекрасний рівень гостинності й комфорту, привласнюють від 1 до 5 "зірок" червоних кольорів.

Така оцінка привласнюється щорічно готелям, визнаним кращими в межах своєї категорії. У цьому випадку процентна оцінка за якість уже необов'язкова.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >