< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік тварин на вирощуванні і відгодівлі

Облік тварин на вирощуванні і відгодівлі ведеться у тик бюджетних установах, які мають у своєму складі підсобні (навчальні, навчально-дослідні) сільськогосподарські підрозділи, не переведені на самостійний баланс. У таких установах дорослі продуктивні і робочі тварини обліковуються на субрахунку 107 "Робочі і продуктивні тварини", а молодняк тварин і тварини, вибракувані з основного стада і поставлені на відгодівлю з метою подальшої реалізації або забою на м'ясо, птиця, звірі, кролики обліковуються на синтетичному рахунку 21 "Тварини нa вирощуванні і відгодівлі". До цього рахунка передбачено такі субрахунки:

 • 211 "Молодняк тварин на вирощуванні";
 • 212 "Тварини на відгодівлі";
 • 213 "Птиця";
 • 214 "Звірі";
 • 215 "Кролі";
 • 216 "Сім'ї бджіл";
 • 217 "Доросла худоба, вибракувана з основного стада";
 • 218 "Худоба, прийнята від населення для реалізації".

На субрахунку 211 "Молодняк тварин на вирощуванні" ведеться облік наявності, надходження і вибуття молодняку великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз та коней за такими статево-віковими та господарськими групами:

 • 1) велика рогата худоба: телички (за роками народження); бички (за роками народження); нетелі; корови-первістки для реалізації;
 • 2) свині: поросята до двох місяців (до відлучки від матки); поросята від двох до чотирьох місяців; ремонтні свинки; ремонтні кабанчики; свиноматки, що перевіряються; молодняк свиней на відгодівлі;
 • 3) вівці: молодняк народження поточного року; молодняк народження минулих років і ярки (до переведення в основне стадо). Облік за кожною віковою групою ведеться окремо за рунами: тонкорунні; напівтонкорунні; напівгрубововняні; грубововняні;
 • 4) кози: молодняк народження поточного року; молодняк народження минулого року;
 • 5) коні: молодняк робочих коней (за статтю і роками народження); молодняк племінних коней (за статтю і роками народження).

Молодняк племінних тварин усіх видів (великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз і коней) обліковується також за породами.

На субрахунку 212 "Тварини на відгодівлі" ведеться облік наявності, надходження і вибуття дорослої худоби, переведеної з основного стада на відгодівлю і нагул, за видами худоби:

 • — велика рогата худоба на відгодівлі і нагулі;
 • — свині на відгодівлі;
 • — вівці на відгодівлі і нагулі;
 • — кози на відгодівлі і нагулі.

На субрахунку 213 "Птиця" ведеться облік наявності, надходження і вибуття всіх видів птиці, як молодняку, так і дорослої, за такими обліковими групами:

 • 1) кури яєчного напрямку використання: молодняк; маточне стадо несучок; промислове стадо несучок; ремонтний молодняк;
 • 2) кури м'ясного напрямку використання: молодняк; м'ясні курчата (бройлери); маточне стадо;
 • 3) качки: молодняк; доросле стадо;
 • 4) гуси: молодняк; доросле стадо;
 • 5) індики: молодняк; доросле стадо;
 • 6) цесарки: молодняк; доросле стадо;
 • 7) перепілки: молодняк; доросле стадо.

На субрахунку 214 "Звірі" ведеться облік наявності, надходження і вибуття хутрових звірів за видами (лисиці, нутрії тощо), окремо молодняку і дорослого (основного) стада.

На субрахунку 215 "Кролі" ведеться облік наявності, надходження і вибуття кролів за породами, окремо молодняку і основного стада.

На субрахунку 216 "Сім'ї бджіл" ведеться облік наявності, надходження і вибуття бджолиних сімей за кількістю і вартістю, в цілому по пасіці.

На субрахунку 217 "Доросла худоба, вибракувана з основного стада" ведеться облік поголів'я і балансової вартості вибракуваних з основного стада продуктивних тварин і робочої худоби, призначеної для реалізації або забою на м'ясо в господарстві без відгодівлі (нагулу), за видами.

На субрахунку 218 "Худоба, прийнята від населення для реалізації" ведеться облік руху тварин, прийнятих від населення для реалізації на сторону за їх дорученням, за видами.

Облік тварин на вирощуванні і відгодівлі здійснюють на підставі первинних документів, оформлених відповідно до вимог і правил, що діють у сільськогосподарських підприємствах і затверджені відповідними галузевими органами.

При одержанні приплоду завідуючий фермою, бригадир або зоотехнік складають у двох примірниках "Акт на оприбуткування приплоду тварин" (с.-г. об. ф. № 95). Записи в ньому здійснюють індивідуально за кожною головою приплоду великої рогатої худоби і коней, а з решти тварин — в цілому із зазначення статі. На одержаний приплід звірів і кролів складають "Накопичувальний акт на оприбуткування приплоду звірів" (с.-г. об. ф № 96), в якому зазначають кількість виявленого в кожному гнізді молодняку (живого і мертвого). Оприбутковують лише живих звірят (кроленят). Тварин, придбаних в інших підприємствах, прибуткують на підставі товарно-транспортної накладної та рахунка-фактури постачальника. Надходження тварин і птиці від населення, визначення порядку розрахунків за надані послуги з вирощування або відгодівлі поголів'я відображують у "Приймально-розрахунковій відомості на худобу і птицю, прийняту від населення" (с.-г. обл. ф. № 95а) або ж "Актом на передачу (продаж) і закупівлю худоби і птиці за договорами з громадянами" (с.-г. об. ф № 956).

Переведення тварин з молодшої групи в старшу, молодняку в основне стадо, на відгодівлю здійснюють у відповідні строки. Так, нетелей переводять у групу корів у день отелення, перевіюваних свиноматок у групу основних — після відлучення поросят, одержаних від першого опоросу, а ремонтних свинок у групу перевіюваних — у віці 9—10 міс. живою масою 100-—120 кг. Усі зміни в групах оформляють "Актом на переведення тварин з групи в групу" (с.-г. об, ф. № 97), в якому записують основні зоотехнічні дані про тварин, прізвища працівників ферми, за якими пере закріплюється поголів'я (вони розписуються в документі). У процесі переведення тварин з групи в групу беруть участь працівники зоотехнічної і ветеринарної служб.

При русі тварин (народження, переведення з групи в групу або основне стадо, постановка на відгодівлю, зняття з неї при забої або вибутті, передача іншій матеріально відповідальній особі) їх зважують. Молодняк, відгодівельне поголів'я великої рогатої худоби, свиней треба зважувати щомісяця. Результати зважування, а також кличку, інвентарний номер, живу масу до і після зважування, приріст тварин за місяць записують у "Відомості зважування тварин" (с.-г. об. ф. № 98) за відповідальними особами і відповідними видами тварин. Для визначення приросту живої маси за відповідною групою тварин за певний період складають "Розрахунок визначення приросту" (с.-г. об. ф. № 98а).

Особливої уваги з боку бухгалтерської служби вимагають облік і контроль вибуття тварин і птиці з ферми чи господарства. Причини вибуття бувають різні; з технологічних потреб; у зв'язку з плановою необхідністю, внутрішньогосподарським переміщенням; у непередбачуваних і екстремальних ситуаціях; внаслідок реалізації, забою на м'ясо тощо.

Відпуск молодняку і тварин на відгодівлі іншим організаціям оформляють "Товарно-транспортною накладною на відправлення-приймання тварин і птиці" (ф. № 1-сг), яку виписують у 4 примірниках на кожну групу худоби, свиней, птиці та інших видів тварин. До накладної додають ветеринарне свідоцтво. У товарно-транспортній накладній обов'язково записують такі дані: кількість голів, живу масу, категорію вгодованості, дату і годину відправлення, пункт призначення, найменування одержувача товару.

У разі вимушеного дорізування або загибелі тварин, птиці, ліквідації поголів'я з інших причин у день вибуття обов'язково складають "Акт на вибуття тварин і птиці (забій, дорізування і загибель)" (с.-г. об. ф. № 100). На всі випадки загибелі і вимушеного забою тварин ветеринарна служба господарства разом із спеціалістами ветеринарної дільниці складає акт (висновок) про причини такого стану поголів'я. В акті записують порядок і мету використання одержаних внаслідок дорізування тварини продуктів.

Продукти від забою тварин у господарстві, на забійному пункті інших Організацій здають у комору (на склад) відповідно до накладної, в якій про приймання розписується комірник або інша особа. Один примірник накладної додають до звіту про рух тварин і птиці.

Усі документи про вибуття тварин і птиці затверджує керівник підприємства.

Вибракування тварин з основного стада для наступної постановки на відгодівлю або забій, а також для реалізації, тобто зарахування до оборотних активів, відображують в "Акті на вибракування тварин з основного стада" (с.-г. об. ф. № 57).

Для оперативного обліку і контролю за рухом поголів'я завідуючий тваринницькою фермою чи обліковець веде "Книгу обліку тварин і птиці" (с.-г. об. ф. № 34), в якій за кожною статево-віковою групою тварин визначають надходження і вибуття поголів'я.

Основним документом, який підтверджує рух худоби, свиней, птиці, інших видів тварин за певний період, є "Звіт про рух худоби і птиці на фермі" (с.-г. об. ф. № 102). Складають 2 примірники звіту щомісяця. З них один здають разом з первинним документами в бухгалтерію установи для складання бухгалтерських проведень та обліку. Разом з даними про рух худоби і птиці за обліковими групами, кількістю голів та живою масою у звіт також зазначають кількість кормо-днів, затрачених на утримання поголів'я.

На підставі звіту та доданих до нього первинних документи у бухгалтерії складають меморіальний ордер і визначають кореспонденцію рахунків з обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

Підсумки меморіального ордера переносять до книги Журнал-головна. Аналітичний облік руху тварин у бухгалтерії бюджетних установ ведуть у "Книзі обліку тварин" (т.ф. № 3—8).

Основні господарські операції з обліку руху молодняку тварин у підсобних (навчальних, навчально-дослідних) сільськогосподарських підрозділах бюджетних установ, облік діяльності яких ведеться на єдиному балансі бюджетної установи, наведено у табл. 6.3.

Таблиця 6.3. Відображення в обліку господарських операцій руху молодняку тварин у бюджетних установах

Зміст господарської операції

Кореспондуючі субрахунки

Дт

Кт

1

2

3

1. Прибуткується приплід і приріст живої маси молодняку тварин, одержаний у підсобному сільському господарстві

211

822

2. Одержано молодняк для вирощування і відгодівлі від постачальника, оплачений за рахунок спеціальних коштів

211

323, 364, 675

3. Прибуткується м'ясо, одержане від забою тварин на відгодівлі

251

212

4. Прибуткуються надлишки молодняку тварин, виявлені при інвентаризації:

народження поточного року

народження минулих років

 • 211
 • 211,212
 • 822
 • 711

5. Переведено молодняк тварин у доросле стадо: на фактичну собівартість молодняку одночасно другий запис на створення фонду в необоротних активах

 • 107
 • 811
 • 211
 • 401

б. Вибракувано дорослих тварин з основного стада і поставлено на відгодівлю

на вартість вибракуваних тварин 1 одночасно другий запис на оприбуткування тварин на

відгодівлі

 • 401
 • 212
 • 107
 • 711

7. Реалізовано тварин, вибракуваних з основного стада на вартість реалізованих тварин на суму виручки від реалізації (без ПДВ) на суму ПДВ, включену в податкові зобов'язання на суму прибутку віл реалізації (в кінці року)

 • 722 364,323 364,323
 • 722
 • 217
 • 722
 • 641
 • 432

8. Списано падіж тварин на відгодівлі, віднесений за рахунок винних осіб:

на облікову вартість тварин

на суму утримання з винних осіб

 • 822
 • 363
 • 212
 • 711
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >