< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Споживчий кредит

Споживчий кредит пов'язаний з кредитуванням кінцевого споживання. Цей вид кредиту виражає відносини між кредитором і позичальником, надається юридичним і фізичним особам на споживчі цілі. У ролі кредитора в споживчому кредиті можуть бути спеціалізовані кредитні установи чи просто юридичні особи, що здійснюють реалізацію товарів чи послуг. Надається споживчий кредит у грошовій чи в товарній формах.

У грошовій формі він надається як банківська позичка фізичній особі для набуття рухомого або нерухомого майна. Може надаватися також кредитною установою небанківського типу (ломбардами, кредитними спілками тощо). У товарній формі - у процесі функціонування роздрібної торгівлі споживчими товарами довгострокового використання з відстрочкою платежу.

Споживчий кредит - важливий засіб задоволення споживчих потреб населення. Він прискорює отримання певних благ чи послуг значно раніше, ніж вони могли б бути отримані в майбутньому за умови нагромадження заощаджень для купівлі товарно-матеріальних цінностей чи оплати послуг, будівництва тощо. Інколи без споживчого кредиту набуття деяких товарів чи послуг взагалі було б недоступне. Отже, споживчий кредит, з одного боку, сприяє збільшенню поточного платоспроможного попиту, підвищенню життєвого рівня, а з іншого - прискорює реалізацію вироблених товарних запасів, послуг, тобто досить активно стимулює процес виробництва, розвиток економіки.

Усі види і форми споживчого кредиту мають соціальний характер, бо цей вид кредиту відіграє значну роль у задоволенні соціальних потреб населення, підвищенні рівня його життя. А тому споживчий кредит (його умови, доступність) мають регулюватися державою. Регулювання державою надання споживчих кредитів, зокрема, допомагає регулювати грошовий обіг.

Об'єкти споживчого кредиту пов'язані із задоволенням потреб поточного характеру, зокрема з набуванням населенням товарів у особисту власність, витрати капітального (інвестиційного) типу на будівництво і придбання нерухомого майна.

Суб'єктами споживчого кредиту є фізичні особи (позичальники), в ролі кредиторів виступають банки, установи небанківського типу, торговельні організації. До споживчого кредиту належить кредит у ломбардах, що надають позички під заставу предметів особистого використання і домашнього вжитку. У разі непогашення позички ломбард виставляє закладене майно на продаж. При всіх своїх позитивних рисах споживчий кредит має і деякі недоліки. Легкість отримання та швидке задоволення потреб провокує в деяких осіб бажання отримати надмірну кількість споживчих позичок. Коли ці борги досягають значних обсягів, виникають серйозні труднощі з їх поверненням. Крім того, купівля населенням споживчих товарів у кредит обходиться дорожче, ніж при оплаті товарів готівкою.

Інші види кредиту

Розглянуті види кредиту банківський, комерційний, державний, споживчий широко використовуються в сучасній ринковій економіці і об'єднуються поняттям внутрішньо-економічного (національного) кредиту. До видів кредиту, які набули широкого застосування в сучасній ринковій практиці, слід долучити також міжнародний кредит (теж розглянутий).

На кожному історичному етапі кредит використовується так широко, як це відповідає інтересам і потребам економіки. Це виявляється через кількість видів і форм кредиту. Кредит - категорія історична і розвивається він водночас із поступом суспільного виробництва. Тож не виключена поява нових видів і форм кредиту, кожному з історичних періодів має бути притаманна саме йому сукупність різновидів кредиту. У сучасних умовах набувають використання нові досить складні види кредиту, насамперед це стосується лізингового кредиту, а також деяких інших видів.

Лізинговий кредит у деяких підручниках не включається до видів кредиту. А якщо і включається, то з істотними застереженнями:

"Кредитом лізинг можна вважати лише умовно"1. Але ж лізинг широко використовується в багатьох країнах з розвинутою ринковою економікою та відіграє позитивну роль у функціонуванні економіки. Тому цей вид кредиту беззаперечно має бути включений до найважливіших у сучасних умовах видів кредиту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >