< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тваринний світ суходолу та океану

Тваринний світ представлений різними угрупованнями тварин, які називають зооценозами. Зооценози відрізняються від фітоценозів тим, що тваринні організми, за невеликим винятком (колонії коралів тощо), можуть пересуватися. Через те що тваринні організми мають властивість рухатись, у них ширший діапазон пристосування, тобто більші можливості для виникнення різних видів. Цим, очевидно, пояснюється те, що на Землі видів тварин утроє більше, ніж видів рослин.

Проте здебільшого в природі є глибоко закономірна відповідність між тваринним організмом і середовищем — єдність організму й середовища. Кожний організм пристосований до певного середовища. Кожному зооценозу відповідає певна ділянка, що характеризується більш-менш однорідними умовами існування.

На Землі є багато регіонів різної величини, не схожих між собою ні за природою, ні за тваринним світом, який їх населяє. У зв'язку з цим простори біосфери поділяють на екологічні одиниці — певні частини земної поверхні, що відрізняються одна від одної життєвими умовами і формами тваринного населення.

Є три основні категорії екологічних одиниць: біотопи, біохори і біоцикли.

Біотоп — це перша (найменша) одиниця екологічного поділу середовища. Він являє собою ділянку земної поверхні, однорідну за екологічними особливостями, які й відрізняють її від суміжних ділянок. Біотоп створює основні умови для існування в ньому представників тваринного світу. Прикладами біотопів можуть бути лишайникова тундра бугриста, чагарникова, плямиста; різні типи лісу: хвойний, мішаний, листяний; різні типи пустинь: піщана, глиниста, кам'яниста тощо.

Біохор — друга, вища, екологічна одиниця. Вона об'єднує близькі біотопи, наприклад, усі типи тундри, типи лісу або пустині. Отже, біохор — це тундра, ліс, пустиня і т. д. Звичайно, ліси різних географічних поясів або великих природних районів — це різні біохори (тропічний ліс, тайга тощо).

Біоцикл — це найвища екологічна одиниця, яка об'єднує різні біохори. їх на Землі три: суша, море і внутрішні водойми.

Тваринний світ кожного з біохорів має свої особливості. Так, лісовому біохору відповідають тварини, пристосовані до життя в лісі. Там майже немає тварин, які швидко бігають на велику віддаль. У них краще розвинутий слух, ніж зір. Це пояснюється тим, що в лісі менше світла, заважають стовбури дерев і, отже, менша видимість. Багато тварин пристосувалося до життя на деревах. Такі загальні екологічні риси лісових біохорів. Звичайно, тварини, які населяють різні лісові біохори (тропічний ліс, тайгу тощо), мають різні особливості.

У степах і пустинях вітри дмуть без перешкод, немає тіні, мало природних сховищ, незначна й мінлива протягом року кількість опадів і досить різкі коливання температур. Тому там переважають тварини, які можуть швидко бігати, стрибати або закопуватись. Птахи гніздяться на землі, багато різних тварин влаштовують свої житла в землі.

У степах, де багато рослинної їжі, переважають гризуни і різні травоїдні. Тут багато комах і комахоїдних тварин.

У пустинях, де умови життя суворіші, живуть такі тварини, які можуть довго бути без води, або запасають її в організмі, або перебувають у сплячці. Тварини пустинь мають різні пристосування, завдяки яким уникають перегрівання. У тварин відкритих просторів добре розвинутий зір.

В областях, перехідних між закритими (лісовими) і відкритими (степовими) біохорами (савана або лісостеп), тваринний світ характеризується змішаними формами пристосування. Тварини таких відкритих просторів, як тундра, значно відрізняються від тварин степів і пустинь. У тундрі плазунів і земноводних майже немає. їм довелось би більшу частину року перебувати в стані заціпеніння. У більшості тварин тундри чітко виражена сезонність ряду біологічних процесів — розмноження, линяння тощо. Через бідність рослинної їжі птахи на морських узбережжях здебільшого живляться рибою. З цих же самих причин і деякі травоїдні ссавці їдять тваринну їжу. Так, олень, крім ягелю, грибів, ягід, їсть лемінгів, пташині яйця, пташенят, комах.

Тваринний світ океану охарактеризовано в параграфі 6.5.

Вплив біосфери на інші оболонки Землі

Біосфера — загальнопланетарна оболонка, склад, будова й енергетика якої зумовлені минулою і сучасною діяльністю всієї сукупності живих організмів на Землі. Охоплює частину атмосфери до висоти озонового шару (20— 25 км), верхні шари земної кори і всю гідросферу. Нижня межа опускається на 2—3 км на суші й на 1—2 км нижче дна океану. Біосфера є складною, цілісною і саморегульованою екологічною системою, в якій зародилося і розвинулося життя в усій різноманітності форм.

Різноманітність організмів на Землі. Усі організми об'єднують у чотири царства живої природи: рослини (близько 500тис. видів), тварини (близько 1,5 млн. видів), гриби (понад

100 тис. видів), бактерії. Живі істоти з різних царств тісно взаємозв'язані між собою.

Поширення живих організмів на земній поверхні. Живі організми поширені на Землі дуже нерівномірно. До полюсів кількість їх видів постійно зменшується. У приекваторіальній зоні суходолу, з високими температурами і великою кількістю опадів протягом усього року, розвивається розкішна рослинність. Дуже багато тварин і птахів. На північ і південь від екватора, в зоні тропіків, де температури високі, а опадів мало, клімат посушливий. Рослинність бідна, тварин мало. Біля полюсів в умовах низьких температур рослин майже немає.

Взаємодія біосфери та атмосфери. З газів, що виходили на поверхню Землі, утворилася первинна атмосфера нашої планети. Вона була непридатною для життя, в ній майже не було кисню. З появою рослин кількість кисню збільшилася. Внаслідок розвитку життя на Землі сформувалося сучасне співвідношення газів повітря. І сьогодні роль рослин у виробництві кисню величезна. Не випадково ліси називають "легенями нашої планети".

Взаємодія біосфери та гідросфери. Вода — це життя. Без неї не можуть існувати живі організми, але й вони, у свою чергу, мають вплив на склад води в гідросфері. Солі, накопичені в морській воді, використовують живі організми для своєї життєдіяльності.

Взаємодія біосфери і літосфери. Взаємодія цих оболонок відбувається у верхній частині літосфери — земній корі. Рослини корінням, яке проникає в тріщини, руйнують тверді гірські породи і перетворюють їх у пухкі, осадові. У земній корі накопичуються залишки рослин і тварин, які осідають на дно водойм, утворюючи товщі осадових порід: крейди, вапняку та ін. Екологічні проблеми біосфери. На жаль, часто вплив людини на біосферу має негативне значення. Він може бути навмисним (браконьєрство, надмірний вилов риби, неконтрольована вирубка лісів та ін.); і ненавмисним (знищення організмів внаслідок зміни умов їх життя). Усе це призводить до повного знищення або до різкого скорочення кількості тварин і рослин.


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >