< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Додаткові положення щодо проведення операцій з готівковою іноземною валютою

 • 8.1. Уповноважений банк може зараховувати готівкову іноземну валюту на поточний рахунок в іноземній валюті юридичної особи-резидента (через розподільчий рахунок) уразі:
  • а) її отримання як благодійної допомоги від нерезидента (підтверджується прибутковими касовими ордерами, актами про оприбуткування до каси коштів у разі внесення коштів юридичною особою-резидентом на власний рахунок);
  • б) сплати фізичними особами (резидентами та нерезидентами) державного мита згідно із законодавством України та сплати фізичними особами - нерезидентами зборів за дії, що пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності. Фізичні особи-нерезиденти подають до уповноваженого банку митну декларацію або довідку банку про зняття коштів з рахунку (у тому числі з карткового рахунку) через уповноважений банк України. Копія митної декларації з відміткою банку про суму прийнятої готівкової іноземної валюти або довідка банку про зняття нерезидентом коштів з рахунку залишається в уповноваженому банку.
 • 8.2. Уповноважений банк може зараховувати готівкову іноземну валюту на поточний рахунок в іноземній валюті дипломатичного представництва, консульської установи іноземної держави в разі її отримання як оплати дозволів на в'їзд (віз) до країни, яку представляє в Україні відповідна установа.
 • 8.3. Уповноважений банк може зараховувати готівкову іноземну валюту на поточний рахунок в іноземній валюті іноземного представництва, через яке не здійснюється частково або повністю господарська діяльність, у сумі невикористаного залишку готівкової іноземної валюти, що була раніше видана фізичним особам - резидентам, які уклали договір з юридичною особою - нерезидентом про їх працевлаштування за межами України, для оплати витрат, пов'язаних з їх проїздом по території іноземної держави.
 • 8.4. Невикористаний залишок готівкової іноземної валюти, що була отримана юридичною особою - резидентом або іноземним представництвом з поточного рахунку в іноземній валюті для забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон та/або на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, підлягає зарахуванню безпосередньо на поточний рахунок в іноземній валюті юридичної особи-резидента або іноземного представництва в уповноваженому банку України протягом п'яти банківських днів з часу його оприбуткування до каси юридичної особи - резидента або іноземного представництва.
 • 8.5. Нерезидент - суб'єкт підприємницької діяльності згідно з умовами експортного договору резидента - суб'єкта підприємницької діяльності в рахунок розрахунків за цим договором може виплачувати фізичній особі - резиденту, яка перебуває у відрядженні за кордоном з метою виконання зобов'язань за цим договором, кошти в готівковій іноземній валюті на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортного засобу, який належить резиденту - стороні договору (орендується, фрахтується ним) і використовується за кордоном з метою виконання зобов'язань останнього за цим договором.

Невикористаний залишок зазначених коштів підлягає обов'язковому декларуванню на митниці під час в'їзду в Україну фізичною особою - резидентом, яка перебувала у відрядженні за кордоном. Надалі ввезена готівкова іноземна валюта підлягає оприбуткуванню до каси резидента - суб'єкта підприємницької діяльності протягом трьох днів і зарахуванню на поточний рахунок в іноземній валюті резидента - суб'єкта підприємницької діяльності (через розподільчий рахунок) протягом п'яти банківських днів (з часу його оприбуткування до каси).

Уповноважений банк зараховує зазначений невикористаний залишок коштів в іноземній валюті на поточний рахунок в іноземній валюті резидента - суб'єкта підприємницької діяльності (через розподільчий рахунок) на підставі:

експортного договору резидента - суб'єкта підприємницької діяльності, у якому передбачено повну або часткову оплату за кордоном нерезидентом - суб'єктом підприємницької діяльності готівковою іноземною валютою експлуатаційних витрат, пов'язаних з обслуговуванням транспортного засобу резидента;

копій документів, які підтверджують отримання від нерезидента - суб'єкта підприємницької діяльності готівкової іноземної валюти на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортного засобу;

копій документів, які підтверджують використання готівкової іноземної валюти на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортного засобу резидента;

оригіналу митної декларації. У митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про суму та дату зарахування готівкової іноземної валюти. Копія митної декларації із зазначеною відміткою залишається в уповноваженому банку.

 • 8.6. Уповноважений банк може приймати від повноважного представника нерезидента - суб'єкта підприємницької діяльності в касу (для подальшого зарахування на поточний рахунок в іноземній валюті резидента - суб'єкта підприємницької діяльності (через розподільчий рахунок)) готівкову вільно конвертовану іноземну валюту в сумі, що не перевищує 10 000 доларів СІНА, або еквівалент цієї суми в іншій вільно конвертованій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день здійснення операції, за наявності таких документів:
  • а) експортного договору резидента - суб'єкта підприємницької діяльності, у якому передбачено повну або часткову оплату нерезидентом - суб'єктом підприємницької діяльності продукції, виконаних робіт, отриманих послуг у готівковій вільно конвертованій іноземній валюті. Загальна сума, що прийнята за одним договором, не може перевищувати 10 000 доларів СІНА, або еквівалент цієї суми в іншій вільно конвертованій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день здійснення операції, або договору, у якому передбачено повну або часткову оплату нерезидентом в готівковій вільно конвертованій іноземній валюті за фрахтування судна, що належить судновласнику-резиденту. Сума разової оплати за фрахтування судна в разі його заходження в порт України, де розташований уповноважений банк, у якому відкрито поточний рахунок в іноземній валюті судновласника-резидента, не може перевищувати 10 000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій вільно конвертованій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день зарахування коштів. Копія договору залишається в уповноваженому банку;
  • б) оригіналу митної декларації або довідки про зняття повноважним представником нерезидента - суб'єкта підприємницької діяльності готівкової іноземної валюти з картрахунку нерезидента - суб'єкта підприємницької діяльності за допомогою корпоративної платіжної картки через уповноважений банк (фінансову установу, яка одержала генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій). У митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про суму та дату зарахування готівкової іноземної валюти на поточний рахунок в іноземній валюті (через розподільчий рахунок), відкритий цим банком резиденту - суб'єкту підприємницької діяльності. Копія митної декларації із зазначеною відміткою або довідка про виплату уповноваженим банком (фінансовою установою, яка одержала генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій) готівкової іноземної валюти з картрахунку нерезидента - суб'єкта підприємницької діяльності залишається в уповноваженому банку;
  • в) документа, що підтверджує повноваження, надані представнику нерезидента - суб'єкта підприємницької діяльності, на оплату договору готівковою вільно конвертованою іноземною валютою. Копія документа залишається в уповноваженому банку;
  • г) копії сторінок паспортного документа повноважного представника нерезидента - суб'єкта підприємницької діяльності (що містять фото, прізвище та ім'я, інформацію про дату видачі й орган, що його видав), які залишаються в уповноваженому банку.
 • 8.7. Під час проведення нерезидентом розрахунків з резидентом у випадках, визначених пунктом 6.4 глави 6 цих Правил, шляхом отримання з власного рахунку в іноземній валюті за допомогою корпоративної платіжної картки через банкомат уповноваженого банку коштів у гривнях уповноважений банк може зараховувати ці кошти на поточний рахунок резидента - суб'єкта підприємницької діяльності.

Підставою для зарахування готівкових гривень на поточний рахунок суб'єкта підприємницької діяльності є копії рахунку (рахунку-фактури) та чека банкомата про одержання гривень, які залишаються в уповноваженому банку.

 • 8.8. Уповноважений банк отримує комісійну винагороду за операціями, передбаченими цими Правилами, згідно з власними тарифами виключно в гривнях.
 • 8.9. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють операції з готівковою іноземною валютою відповідно до вимог цих Правил, можуть проводити операції з готівковою іноземною валютою, віднесеною нормативно-правовим актом Національного банку, що встановлює класифікацію іноземних валют та банківських металів, до 2-їі 3-ї груп, за наявності договору між суб'єктом підприємницької діяльності та уповноваженим банком, яким передбачено зарахування зазначеної іноземної валюти на поточний рахунок в іноземній валюті суб'єкта підприємницької діяльності (через розподільчий рахунок).
 • 8.10. Перерахування вартості товарів (послуг) з однієї іноземної валюти в іншу здійснюється у випадках, передбачених у главі 6 цих Правил, на підставі офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком на день здійснення платежу, а у випадках, передбачених у главі 7 цих Правил, - на підставі офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого на час перетинання транспортним засобом митного кордону України.
 • 8.11. Уповноважений банк установлює ліміт залишків іноземної валюти в касі суб'єктів підприємницької діяльності, яким дозволяється використовувати готівкову іноземну валюту як засіб платежу, якщо залишки іноземної валюти залишаються в неробочі часи доби в касі (до розрахунку ліміту каси не включаються кошти, які передбачені для виплати заробітної плати нерезидентам і на відрядження працівників за кордон). Понадлімітні залишки готівкової іноземної валюти підлягають повній інкасації до уповноваженого банку і зарахуванню на поточний рахунок в іноземній валюті суб'єкта підприємницької діяльності (через розподільчий рахунок). Якщо суб'єкти підприємницької діяльності працюють цілодобово, то закінченням робочого дня є початок операційного дня банку, у якому вони обслуговуються.

Якщо суб'єкти підприємницької діяльності працюють у вихідні та святкові дні, то вони можуть перевищувати встановлені ліміти залишку іноземної валюти в касі з обов'язковою інкасацією понадлімітних залишків до уповноваженого банку не пізніше наступного робочого дня банку.

 • 8.12. Фінансові установи, які одержали генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, і національний оператор поштового зв'язку можуть використовувати готівкову іноземну валюту для проведення валютних операцій відповідно до отриманих генеральних ліцензій Національного банку на здійснення валютних операцій
 • (Главу 8 доповнено пунктом 8.12 згідно з Постановою Національного банку N 47 від 27.02.2008)
 • 8.13. Фінансові установи, які одержали генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, і національний оператор поштового зв'язку самостійно визначають для власних кас порядок розрахунку ліміту каси з урахуванням особливостей діяльності та режиму роботи, обсягів готівкових надходжень (видатків), строків здавання готівки тощо і на підставі зазначеного встановлюють розмір ліміту для власних кас.
 • 8.14. Готівкова іноземна валюта, що отримана юридичними особами - резидентами та іноземними представництвами з власних поточних рахунків в іноземній валюті, відкритих в уповноважених банках, використовується виключно на цілі, на які вона отримана.
 • 8.15. Порушення резидентами та нерезидентами вимог цих Правил тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.
 • (1) Склад експлуатаційних витрат, пов'язаних з обслуговуванням транспортних засобів, регламентується Міністерством транспорту та зв'язку України.

Директор Департаменту О. Л.Щербакова

валютного регулювання '

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >