< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Адміністративна юрисдикція

За відсутності незалежної адміністративної юрисдикції, державне управління є фікцією або недемократичним шляхом, де відсутні законні управлінські рішення.

Повноваження адміністративних судів засновані на визнанні їх незалежності від інших державних органів. Адміністративні суди відповідно Статуту закріплюють три основні правила:

 • - що стосується адміністративної і податкової юрисдикції (ст. 1): адміністративні та податкові суди суверенних органів влади здійснюють правосуддя від імені народу, в спорах, що випливають з правовідносин у податковій і адміністративній сферах. Адміністративні та податкові суди не можуть застосовувати правила, які порушують положення Конституції або конституційних принципів, в питаннях що вирішують;
 • - що стосується незалежності судів (ст. 2): адміністративні та податкові суди незалежні і підкоряються лише закону;
 • - що стосується розгляду справ (ст. 3): судді адміністративних та податкових судів не можуть бути усунені з посади, крім як у випадках, передбачених законом.

Конституція і адміністративне судочинство:

 • - ст. 268 (пункти 4 і 5) передбачає таке: "Держава гарантує ефективний захист у судах законних прав та інтересів, анулювання будь-яких адміністративних актів, які порушують їх, незалежно від їх форми і змісту";
 • - ст. 20 (п. 2) "Доступ до правосуддя та ефективного судового захисту": всі люди мають право доступу до закону і судів для того, щоб захищати свої законні права та інтереси. У правосудді не може бути відмовлено за причини нестачі фінансових ресурсів;
 • - всі люди мають право, на участь у судовому процесі, рішення в яких повинно бути прийняте протягом розумного строку, в межах справедливого судового розгляду;
 • - дотримання принципу рівності та сприяння безперешкодному доступу до правосуддя;
 • - принцип ефективності судового захисту (статті 6 та 7).

Структура системи адміністративних судів складається з незалежних спеціалізованих судів, спеціальні підрозділи для вирішення адміністративних і податкових спорів. Суди є такі:

 • - Вищий адміністративний суд в Лісабоні;
 • - Центральний адміністративний суд в Лісабоні і Порту;
 • - окружні суди (16 на території Португалії, включаючи Азорські острови Мадейра та Автономні області).

Районні суди, як правило, мають юрисдикцію в якості судів першої інстанції. Центральний суди - апеляційні суди. Основна функція Вищого адміністративного суду - прийняття рішення у спорах між судами та стандартизація прецедентного права.

Юрисдикція судів

Адміністративні суди мають юрисдикцію у вирішенні таких питань (ст. 4):

до компетенції Адміністративного і Податкового судів відповідно до Статуту входить:

 • - захист основних прав та інтересів приватних осіб, які безпосередньо грунтуються на положеннях адміністративного або податкового законодавства або у зв'язку з правовими актами, та практикою їх застосування відповідно до положень адміністративного або податкового законодавства;
 • - оцінка законності правових норм, виданих адміністративними органами;
 • - оцінка законності правових норм або актів виданих приватними організаціями та практики їх застосування під час здійснення адміністративних повноважень;
 • - питання про відповідність договірних актів і договорів підписаних відповідно до норм публічного права;
 • - питання, що стосуються цивільної позадоговірної відповідальності держави або її органів, співробітників, агентів або цивільних службовців;
 • - спори між державними органами.

Адміністрація має тенденцію до суб'єктивної концепції захисту прав особистості. Останні реформи в країні покінчили з традиційною концепцією, мета якої дати судам контроль над дотриманням законності, відповідно до французької традиції. Перехід до суб'єктивістської моделі відображення в розширених повноваженнях судді Адміністрація повинна знаходити баланс між правами громадян і громадськими інтересами. Прикладом такої тенденції є доповнення в цьому контексті повноважень прокурора:

 • - визнання суб'єктивних юридичних обставини, які виникають безпосередньо з правових або адміністративних положень правових актів, що практикуються відповідно до адміністративних правових норм;
 • - забезпечення відвернення ризику, недопущення заподіяння шкоди щодо осіб, що беруть участь у судовому процесі;
 • - втручання у прийняття рішень у спорах з питань будівництва, дії або виконання контрактів у сфері адміністративної юрисдикції;
 • - контролює забезпечення Державною адміністрацією відшкодування збитків або оплати збитків, особам, що беруть участь у судовому процесі;
 • - має право анулювання незаконних правил, що суперечать або не відповідають адміністративно-правовим положенням;
 • - уповноважений скасовувати рішення суду або визнавати їх такими, що суперечать адміністративним актам;
 • - сприяє вирішенню питань, що пов'язані з забороною ознайомлення з документами та надання інформації у справі, що розглядається.

Нова процесуальна система заснована на поєднанні декількох видів дій. Існують дві основні форм діяльності для опротестування адміністративних актів: звичайні дії - охоплюють всі суперечки в рамках адміністративної юрисдикції, не приймають форму спеціальних адміністративних заходів (ст. 37) та спеціальні дії - використовуються у випадках незаконної реалізації адміністративних актів, а також при розгляді заяв про незаконність або бездіяльність рішень (ст. 46).

Процедури в звичайних адміністративних діях такі самі, як у звичайному порядку цивільного судочинства.

Спеціальні адміністративні заходи мають свій власний порядок, встановлений Кодексом.

На додаток до двох основних форм дії є також ряд невідкладних і самостійних процедур. Серед них: процедури, пов'язані з вивченням предмета спорів, виконання судових викликів і повідомлень, отримання необхідної інформації, ознайомлення з документами, захист прав, свобод і гарантій та надання попередньої допомоги (ст. 36).

Реструктуризація юрисдикції показує перехід до цивільних процедур. Заява сторони - підстава для подачі апеляції. Апеляційний суд у другій інстанції приймає рішення про оскарження на основі фактичних даних.

Стаття 3 Кодексу праці португальських адміністративних судів говорить, що "адміністративні суди повинні, відповідно до принципу поділу і взаємозалежності влади, судити про відповідність державного управління в межах правових норм і приписів".

Розширення судового контролю за адміністративною діяльністю залежить від концепції законності, яку прийняли португальські адміністративні суди. Вони вимагають від Адміністрації дотримання закону і його застосування відповідно до принципів пропорційності, рівності та неупередженості.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >