< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розгляд кримінального провадження судом касаційної інстанції

Порядок і строки розгляду касаційних скарг у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ регламентовано Кримінальним процесуальним кодексом України.

Після надходження касаційної скарги суд касаційної інстанції впродовж п'яти днів відкриває провадження, про що постановляється ухвала.

Однак відкриття касаційного провадження можливе лише за умови, що немає підстав, які перешкоджають відкриттю провадження, зокрема:

 • - немає підстав для залишення касаційної скарги без руху;
 • - немає підстав для повернення касаційної скарги;
 • - немає підстав для відмови у відкритті касаційного провадження.

Касаційна скарга залишається без руху у випадку, якщо не дотримано вимог до неї, передбачених ст. 427 КПК України. У такому разі суд виносить ухвалу, в якій зазначаються недоліки касаційної скарги і встановлюється строк, необхідний для їх усунення. Він не може перевищувати п'ятнадцяти днів з дня отримання ухвали особою, яка подала касаційну скаргу.

Копія ухвали про залишення касаційної скарги без руху невідкладно надсилається особі, яка подала касаційну скаргу.

Якщо особа усунула недоліки касаційної скарги у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до суду касаційної інстанції. Протягом п'яти днів після усунення недоліків касаційної скарги суд касаційної інстанції вирішує питання про відкриття касаційного провадження.

Законом передбачено три випадки, коли суд може касаційну скаргу повернути, зокрема, якщо:

 • - особа не усунула недоліки касаційної скарги, яку залишено без руху, в установлений строк;
 • - її подала особа, яка не має права подавати касаційну скаргу;
 • - вона подана після закінчення строку касаційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд касаційної інстанції за заявою такої особи не знайшов підстав для його поновлення.

Копія ухвали про повернення касаційної скарги невідкладно надсилається особі, яка подала касаційну скаргу, разом із касаційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

Суд касаційної інстанції має право постановити ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження, якщо:

 • - касаційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в касаційному порядку;
 • - з касаційної скарги, наданих до неї судових рішень та інших документів, вбачається, що підстав для задоволення скарги немає.

Суд не має права відмовити у відкритті касаційного провадження з другої підстави (коли зі скарги і судового рішення не вбачається підстав для задоволення скарги), якщо оскаржується судове рішення, яким суд апеляційної інстанції погіршив становище підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого.

Наприклад, до суду першої інстанції направлено кримінальне провадження з обвинувальним актом про вчинення умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Суд постановив вирок, яким засудив за вбивство через необережність або виправдав за вбивство у зв'язку з необхідною обороною (в межах необхідної оборони).

За апеляційною скаргою прокурора вирок скасовано і постановлено вирок апеляційним судом, який засудив обвинуваченого за ч. 1 ст. 115 КК України. Засуджений оскаржив вирок до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. З його касаційної скарги та доданої копії судового рішення (вироку) підстав для задоволення не вбачається, однак суд не має права постановити ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження, адже судом апеляційної інстанції погіршено становище обвинуваченого.

Таким чином, після надходження касаційної скарги суду касаційної інстанції надається п'ять днів для перевірки, чи немає перешкод для відкриття касаційного провадження. Якщо підстав для повернення скарги, залишення її без руху або відмови у відкритті провадження немає, суд не пізніше п'ять днів відкриває касаційне провадження.

Після відкриття касаційного провадження суддя-доповідач у десятиденний строк проводить підготовку до розгляду, зокрема:

 • - надсилає копії ухвали про відкриття касаційного провадження учасникам судового провадження разом з копіями касаційних скарг, інформацією про їхні права та обов'язки і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу (конкретний строк законом не передбачений);
 • - витребовує матеріали кримінального провадження;
 • - вирішує заявлені клопотання;
 • - вирішує питання про зупинення виконання судових рішень, що оскаржуються;
 • - вирішує інші питання, необхідні для касаційного розгляду.

Усі рішення, ухвалені суддею-доповідачем під час підготовки провадження до касаційного розгляду, викладаються у формі ухвали. Копії ухвали надсилаються учасникам судового провадження.

Після проведення підготовчих дій та отримання матеріалів кримінального провадження суддя-доповідач постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення касаційного розгляду.

Перегляд справи в касаційному порядку полягає в тому, що суд перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин.

Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги. Суд касаційної інстанції має право вийти за межі касаційних вимог, якщо цим не погіршується становище засудженого, виправданого або особи, стосовно якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру. Якщо задоволення скарги дає підстави для прийняття рішення на користь інших засуджених, від яких не надійшли скарги, суд касаційної інстанції зобов'язаний прийняти таке рішення.

Разом з тим касаційний суд не має права досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в оскарженому судовому рішенні, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Як і суд апеляційної інстанції, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ може здійснювати письмове касаційне провадження. Тобто суд касаційної інстанції має право ухвалити судове рішення за результатами письмового провадження, якщо всі учасники судового провадження заявили клопотання про здійснення провадження за їх відсутності.

Якщо проводилося письмове касаційне провадження, копія судового рішення суду касаційної інстанції надсилається учасникам судового провадження упродовж трьох днів після його підписання.

За результатами розгляду касаційної скарги суд касаційної інстанції має право постановити такі рішення:

 • - залишити судове рішення без зміни, а касаційну скаргу - без задоволення;
 • - скасувати судове рішення і призначити новий розгляд у суді першої чи апеляційної інстанцій;
 • - скасувати судове рішення і закрити кримінальне провадження;
 • - змінити судове рішення.

У цьому фактично полягають повноваження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, які у порівнянні з повноваженнями суду апеляційної інстанції є дещо вужчими. Якщо апеляційний суд може погіршити становище засудженого (скасувати вирок суду першої інстанції і постановити свій вирок), то суд касаційної інстанції не має права застосувати закон про більш тяжке кримінальне правопорушення чи суворіше покарання.

Обвинувальний вирок, ухвалений судом першої чи апеляційної інстанцій, ухвалу суду апеляційної інстанції щодо вироку суду першої інстанції може бути скасовано у зв'язку з необхідністю застосувати закон про більш тяжке кримінальне правопорушення чи суворіше покарання або в інший спосіб погіршити становище засудженого лише у разі якщо з цих підстав касаційну скаргу подав прокурор, потерпілий чи його представник.

Виправдувальний вирок, ухвалений судом першої чи апеляційної інстанцій, ухвалу суду апеляційної інстанції щодо вироку суду першої інстанції може бути скасовано не інакше як на підставі касаційної скарги прокурора, потерпілого чи його представника, а також на підставі касаційної скарги виправданого з мотивів його виправдання.

Вказівки суду касаційної інстанції є обов'язковими для суду першої чи апеляційної інстанцій. При новому розгляді справи суд першої чи апеляційної інстанції може постановити більш суворий вирок лише у двох випадках:

 • - якщо вирок скасовано за касаційною скаргою прокурора чи потерпілого у зв'язку з необхідністю застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення, або посилення покарання (тобто у зв'язку з неправильною кваліфікацією або м'якістю покарання);
 • - якщо при новому розгляді буде встановлено, що обвинувачений вчинив більш тяжке кримінальне правопорушення, або якщо збільшився обсяг обвинувачення.

Наприклад, вирок суду скасовано за касаційною скаргою засудженого у зв'язку з порушенням його права на захист (п. 1 ч. 1 ст. 438 КПК України). Під час нового судового розгляду встановлено, що він вчинив не злісне хуліганство (ч. 3 ст. 296 КК України), за що був засуджений і вирок скасовано, а особливо злісне хуліганство, тому при новому розгляді справи засудженому за ч. 4 ст. 296 КК України може бути призначено більш суворе покарання.

Збільшення обсягу обвинувачення буде тоді, коли під час нового розгляду справи встановлено, що крім крадіжки чужого майна, за що особу було засуджено і вирок скасовано, вчинено ще й шахрайство. За два злочини покарання може бути посилено.

Таким чином, касаційне провадження є окремою стадією кримінального судочинства, завданням якого є перевірка законності й обґрунтованості судових рішень нижчестоящих судів, поновлення прав, свобод і законних інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Діяльність цієї судової інстанції врегульована Конституцією України, кримінальним процесуальним законодавством, іншими законами та нормативними актами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >