< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Які особливості використання водного транспорту?

Водний транспорт є основним засобом пересування вантажів на зовнішні ринки. Такий вид транспорту, залишаючись достатньо дешевим, використовується перш за все для транспортування зерна, нафти, вугілля, калійних солей та інших вантажів значного об'єму. Проте цьому виду транспорту властиві свої недоліки. Час перевезення вантажів є достатньо тривалим, до того ж можливості використання водного транспорту дуже схильні до впливу погодних умов.

Перевезення водним транспортом зазвичай припускають використання додаткових інших видів транспорту, що обумовлене необхідністю доставки вантажів до портів відправлення і від портів прибуття до місця призначення вантажів.

Які особливості використання залізничного транспорту?

Залізничний транспорт є достатньо зручним засобом пересування товарів на тривалі відстані сушею. Останніми роками актуальність використання залізничного транспорту особливо зросла завдяки широкому розповсюдженню контейнерних перевезень. У контейнерах перевозять продовольчі товари, тютюн, чай, будівельні матеріали, оргтехніку, алюміній, автодеталі, шини, папір, машинобудівне устаткування, продукцію нафтохімії та інші види товарів.

Використання контейнерів дає можливість комбінувати різні види транспорту при найменшій вартості і тривалості вантажних і розвантажувальних робіт.

Привабливість залізничного транспорту зросла останніми роками завдяки використанню високошвидкісних поїздів для вантажних перевезень. Такі поїзди широко використовуються в США, Європі, Японії. їх швидкість досягає більше 300 км/г, що дозволяє за короткі проміжки часу доставити вантаж в необхідні пункти призначення.

Які особливості використання повітряного транспорту?

Значущість повітряного транспорту в міжнародних перевезеннях постійно зростає. Хоча вартість таких перевезень і висока, значна частина вантажів, що транспортуються промислово розвиненими країнами, припадає на повітряний транспорт. З його використанням перевозяться перш за все високоцінні товари, а також товари, для яких час доставки має першорядне значення.

Які особливості використання трубопровідного транспорту ?

Найбільш сучасним видом транспортних засобів є трубопровідний транспорт. З його допомогою здійснюється транспортування нафти, природного газу, води, вугільної пульпи. При цьому транспортування трубопроводом обходиться дешевшим, ніж залізницею, але дещо дорожче, ніж водою.

Які існують особливості складування?

Для багатьох товарів необхідне їх розміщення і зберігання протягом деякого часу на складах. Разом із розміщенням і зберіганням нерідко потрібне здійснення інших операцій, обумовлених подальшим переміщенням товарів і підготовкою їх до апробації і споживання покупцями відповідно до їх конкретних запитів.

У світовій практиці складування використовується два види складів. Це склади загального користування і приватні склади. Склад загального користування використовується перш за все фірмами, що виготовляють сезонні товари, попит на які є циклічним. Такі склади здаються в оренду їх користувачами.

Приватні склади зазвичай належать виробникам, оптовим продавцям, а також торговим мережам.

При виборі місця складування товару зазвичай враховуються місце-розташування споживачів, існуючі і передбачувані потреби в товарі, необхідний рівень обслуговування споживачів товару.

В чому полягає специфіка управління запасами?

Метою створення необхідних товарних запасів на зовнішніх ринках є забезпечення безперебійних постачань товарів покупцям, покликаних своєчасно і в повному обсязі задовольняти потреби, що існують в них. Для здійснення останнього необхідно визначити оптимальний обсяг постачання кожного товару і виявити час здійснення таких постачань.

Встановити оптимальний обсяг замовлення товару і відповідну йому частоту замовлення товару не викликає особливих труднощів, якщо мова йде про товари, які мають стійкий попит. До таких товарів, наприклад, відносяться зубна паста, дезодоранти, окремі споживчі товари.

Разом із тим встановити оптимальні запаси для товарів, що мають непередбачуваний попит, досить складно, а деколи і неможливо. Це, зокрема, відноситься до модного одягу, взуття, різних аксесуарів. У таких випадках створюються мінімальні запаси, а замовлення на їх поповнення подаються на основі ретельного відстеження попиту, що складається.

Слід зазначити, що управління запасами товару на зовнішніх ринках може бути використане їх власниками в цілях захисту коливань курсу валют або інфляції.

Які існують можливості використання електронної комерції?

Використання сервісів Інтернету дозволяє як удосконалити існуючу систему розподілу шляхом розвитку традиційних каналів розподілу, так і створювати принципово нові канали розподілу.

В якості останніх виступають канали, наявність яких обумовлена створенням так званих віртуальних структур. Для таких структур існує віртуальна точка присутності, де і здійснюється взаємодія продавця і покупців. Ця точка може знаходитися на деякому Web-сервері в Інтернеті і бути певною сукупністю Web-сторінок, а може бути представлена повністю сервером. З урахуванням цього в подальшому йтиме мова про Web-сервер.

Web-сервер може бути створений як безпосередньо товаровиробником, так і іншими учасниками каналів розподілу, що використовуються. При цьому можливі наступні варіанти:

  • - Інтернет використовується тільки для інформування про товар;
  • - Інтернет застосовується тільки товаровиробником для продажу товару;
  • - Інтернет використовується тільки посередниками для продажу товару;
  • - Інтернет служить для продажу товару як товаровиробником, так і іншими учасниками створених каналів розподілу.

Окремі товаровиробники не вважають за потрібне здійснювати самостійно продаж своїх товарів через Інтернет, вважаючи, що цим самим вони можуть створити конфліктні ситуації у каналах розподілу, які вони використовують. Такі фірми самі не продають товари, що виготовляють, в мережі і не дозволяють це робити їх посередникам.

Використання Інтернету в даному випадку зводиться до інформування потенційних покупців про товар, що є передумовою для здійснення комунікацій між споживачами товару і учасниками їх каналів розподілу.

Деякі товаровиробники вважають, що продаж своїх товарів через Інтернет їм слід здійснювати тільки власним персоналом. Як правило, такі фірми після закінчення деякого проміжку часу переконуються, що такий підхід не завжди виправданий. Про це свідчить досвід прямих продажів через Інтернет цілого ряду широко відомих фірм, наприклад Sony і Compaq. При здійсненні власними силами продажу товарів через Інтернет фірми зіткнулися з цілим рядом проблем, створили конфліктні ситуації в каналах розподілу, які вони використовували.

Деякі товаровиробники вважають за доцільне відмовитися від прямих продажів своїх товарів через Інтернет, надавши таку можливість посередникам.

Це зазвичай має місце тоді, коли посередник отримує ексклюзивне право на продаж товару на деякому цільовому ринку або у відповідному географічному регіоні.

В даному випадку будь-які посилання на Web-сайт товаровиробника так чи інакше ведуть до регіонального посередника. Це не завжди позитивно сприймається потенційними покупцями і може негативно позначитися на рівні продажів.

За відсутності ексклюзивного права на продаж товару посередником на цільовому ринку або в географічному регіоні надання виняткових прав на продаж товару посередниками через Інтернет може привести до посилення конкуренції, що часто створює небажані для товаровиробника конфлікти.

Багато товаровиробників вважають, що через Інтернет вони можуть продавати товари самостійно і надати таку можливість їх посередникам. В цьому випадку торгівля товарами стає прозорішою, і кінець кінцем ефективніший продаж здійснюватиме той, хто працюватиме на більш високому рівні.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >