< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Київська Русь у світовій історії

Київська Русь - могутня європейська держава - відіграла величезну роль як в історії України, так і у світовій історії. Вона започаткувала державність, традиції якої стали взірцем для багатьох поколінь українського народу в боротьбі за незалежність. Ця боротьба врешті-решт привела до перемоги-створення в XX ст. суверенної держави України.

З історії Київської Русі слід взяти великий урок: тільки єдність народу і могутність держави є запорукою успішного вирішення історичних завдань розбудови демократичного громадянського суспільства.

Об'єднавши під своєю владою східних слов'ян, Давньоруська держава врятувала їх від знищення і поневолення з боку інших держав і народів. Створення єдиної централізованої держави Київської Русі сприяло швидкому розвитку виробничих сил, прогресові у землеробстві, ремісництві, торгівлі, заснуванні великих міст.

У надрах Давньоруської держави виникли і розквітли мова, писемність, література, мистецтво і архітектура, які стали початком розвитку духовного життя і культури українського, білоруського і російського народів.

Київська держава на Сході Європи відіграла ту саму роль, що її в Західній Європі відіграла імперія Карла Великого. Впродовж 200 років вона заступала шляхи східним степовим кочівникам, рятуючи Візантію і Західну Європу від поневолення.

Велике історичне значення Київської Русі полягає і втому, що вона виступала східним форпостом європейського християнського світу, сприяла розвитку широких торговельних зв'язків з Візантією, Угорщиною, Німеччиною, Швецією, Норвегією, Францією, Англією, Польщею. Чехією і Болгарією.

Водночас не менш важливим і повчальним уроком є негативний історичний досвід Київської Русі, пов'язаний з її роздробленістю на окремі князівства та уділи. Міжкнязівські чвари і міжусобні війни поступово знесилили Русь, і вона, не витримавши монголо-татарської навали, зійшла з історичної сцени.

Запитання для самоконтролю знань

  • 1. Поясніть, чому саме Київ став центром ранньофеодальної держави Київської Русі?
  • 2. Чому в Київській Русі було запроваджено саме християнство? Як вплинуло запровадження християнства на соціально-економічний, політичний та культурний розвиток Київської Русі, її міжнародні зв'язки?
  • 3. На які основні верстви поділялося суспільство ІХ - середини XII ст.?
  • 4. Чому Русь перейшла від моно- до поліцентризму?
  • 5. Покажіть основні риси та напрямки зовнішньої політики Київської держави.
  • 6. Які князівства відокремились першими?
  • 7. Охарактеризуйте соціально-політичні причини феодальної роздробленості Київської Русі.
  • 8. Визначте, яку роль у боротьбі з монголо-татарами та іншими іноземними загарбниками відіграли Київська Русь і Галицько-Волинське князівство?

Історичні документи

Похід Олега на Київ (882 р.)

У рік 6390 (882). Вирушив Олег (у похід), узявши багато своїх воїв - варягів, чудь, словен, мерю, весь, кривичів. І прийшов він до Смоленська з кривичами, і взяв город Смоленськ, і посадив у ньому мужа свого. Звідти рушив він униз (по Дніпру) і, прийшовши, узяв (город) Любеч і посадив мужа свого.

І прибули (Олег та Ігор) до гір київських, і довідався Олег, що (тут) Аскольд і Дір удвох княжать. І сховав він воїв у човнах, а інших позаду зоставив, і сам прийшов (на берег Дніпра), несучи Ігоря малого. А підступивши під Угорське (і) сховавши воїв своїх, він послав (посла) до Аскольда й Діра сказати, що, мовляв: "Ми - купці єсмо, ідемо в Греки од Олега і од Ігоря-княжича. Прийдіть-но оба до рідні своєї, до нас ".

Аскольд же й Дір прийділи. І вискочили всі інші (вої) з човнів, і мовив Олег Аскольдові й Дірові: "Ви оба не є ні князі, ні роду княжого. А я єсмь роду княжого.- І (тут) винесли Ігоря.- А се - син Рюриків".

І вбили вони Аскольда й Діра, і віднесли на гору, І погребли (Аскольда) на горі, яка нині зветься Угорське і де ото нині Ольмин двір. На тій могилі поставив (боярин) Ольма церкву святого Миколи (Мирлікійсько-го). А Дірова могила-за святою Ориною.

І сів Олег, князюючи, в Києві, і мовив Олег: "Хай буде се мати городам руським". І були в нього словени, і варяги, й інші, що прозвалися руссю".

Сей же Олег почав городи ставити і встановив данину словенам, і кривичам, і мерям. І встановив він варягам данину давати від Новгорода,-триста гривень на рік заради миру,-що до смерті Ярославової давали (новгородці) варягам.

Літопис руський.-С. 13; Історія України в документах і матеріалах.-Т. 1.-С. 35-36.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >