< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Страхування технічних ризиків

Сутність та види страхування технічних ризиків

Підприємницька діяльність суб'єктів господарювання часто супроводжується наявністю технічних ризиків. Джерелом таких небезпек є експлуатація технічних засобів та проведення будівельно-монтажних робіт внаслідок яких може статися раптовий вихід з ладу машин, обладнання, порушитись технологічний процес внаслідок механічних поломок, помилок під час проектування, монтажу, пожежі, вибуху. Різноманітність варіантів прояву ризиків спричиняє ймовірність нанесення збитків, отже постає необхідність мінімізації таких небезпек за рахунок страхування.

Міжнародна практика страхування технічних ризиків передбачає наступні види страхових послуг, а саме:

 • o страхування будівельного підприємця від усіх ризиків;
 • o страхування всіх монтажних ризиків;
 • o страхування будівельних машин та обладнання;
 • o страхування промислових машин і технологічного обладнання від поломок;
 • o страхування електронного обладнання;
 • o страхування від псування заморожених продуктів;
 • - страхування завершених продуктів цивільного будівництва;
 • o страхування ризику втрати прибутку внаслідок поломок промислових машин і технологічного обладнання.

Специфіка страхування технічних ризиків полягає у необхідності формування відповідної законодавчої бази, підготовки та перепідготовки фахівців з оцінювання наявних та потенційних ризиків, здійснювати належний контроль з боку представників страхової компанії за виробничим процесом.

Договори страхування технічних ризиків, як правило, укладаються на великі страхові суми, що вимагає від страховиків формування відповідних статутних фондів, технічних резервів, а також розвитку перестрахових послуг як на внутрішньому, так і на зовнішньому страхових ринках.

У навчальній літературі страхування технічних ризиків розглядається як комплексне поняття, яке охоплює види страхування, пов'язанні з відшкодуванням втрат страхувальника у зв'язку з виконанням будівельно-монтажних робіт та експлуатацією техніки46.

Ринок страхових послуг із страхування технічних ризиків інтенсивно розвивається в Англії, Німеччині, США, Японії та інших високо індустріальних країнах світу. Інтеграційні зусилля страховиків різних країн, що представляють інтереси замовників, архітекторів, проектувальників, будівельників, виробників технологічного обладнання сприяли створенню Міжнародної асоціації страховиків технічних ризиків (ІМІА). Така координація дій страховиків дозволяє охопити страховим захистом значну кількість технічних ризиків та забезпечувати необхідний супровід за договорами страхування.

В Україні страхування технічних ризиків вважається одним із "наймолодших" видів страхових послуг. Починаючи з 90-х років XX століття вітчизняні страхові компанії надавали послуги щодо страхування будівельного підприємця від усіх ризиків, страхування всіх монтажних ризиків, страхування машин від поломок, а також страхування електронного обладнання.

Страхування технічних ризиків може здійснюватись як у добровільній, так і у обов'язковій формах. Згідно ст. 7 Закону України "Про страхування" обов'язкова форма поширюється на страхування будівельно-монтажних робіт забудовника, але механізм його здійснення поки що не врегульований. Цей вид та інші перелічені види страхування технічних ризиків здійснюються у добровільній формі.

Страхування будівельно-монтажних ризиків

Страхування будівельно-монтажних ризиків розглядається, як комплексний пакет послуг, який включає страхування будівельного підприємця від усіх ризиків та страхування всіх монтажних ризиків. Даний вил страхових послуг передбачає захист майнових інтересів замовників (забудовників), підрядчиків та інших осіб на випадок настання певних подій, визначених договором страхування під час виконання будівельних, монтажних та пусконалагоджувальних робіт.

Суб'єктами страхування будівельно-монтажних ризиків є страховик, страхувальник та, у разі необхідності, й вигодонабувач.

Страховик - фінансова установа, яка на підставі отриманої ліцензії укладає договір страхування зі страхувальником та бере на себе зобов'язання за визначену винагороду відшкодувати страхувальнику або іншій застрахованій особі шкоду у разі настання певної страхової події.

Страхувальниками можуть виступати замовники (забудовники) та підрядчики будівельно-монтажних робіт.

Вигодонабувач. За умов договору страхування технічних ризиків одержувачем страхового відшкодування можна визначити юридичну особу (наприклад кредитора), яка матиме право на його отримання у разі знищення або пошкодження застрахованого майна.

Об'єктом страхування за договором страхування будівельно-монтажних робіт виступають майнові інтереси страхувальника, які пов'язані з володінням, розпорядженням, користуванням майном, необхідним для виконання ним будівельно-монтажних та інших робіт під час спорудження промислових споруд, електростанцій, мостів, каналів, дорожніх та залізничних об'єктів, лікарень, шкіл, житлових будинків тощо. Відповідно застрахованими можуть бути:

 • o будівельні роботи, а саме: об'єкт будівництва (будівельні матеріали, конструкції тощо), витрати на будівництво (витрати на заробітну плату, транспортні витрати на сплату мита, зборів тощо), а також будівельні матеріали та елементи, що постачаються замовником;
 • o монтажні роботи, включаючи об'єкти, що монтуються, витрати по монтажу (витрати на заробітну плату, транспортні витрати, на сплату мита, зборів тощо), а також матеріали, обладнання та послуги, що надаються замовником;
 • o обладнання будівельного майданчика (тимчасові та допоміжні будинки й споруди, складські приміщення, риштування, інженерні комунікації тощо);
 • o об'єкти, що знаходяться на будівельному майданчику або у безпосередній близькості до майданчика, що належать замовнику або підрядчику:
 • o будівельні машини та устаткування: землерийна техніка та устаткування (бульдозери, екскаватори тощо), шляхова будівельна техніка (скрепери, асфальтоукладачі тощо), будівельна техніка та устаткування для проведення будівельно-монтажних робіт, закріплені на об'єкті будівництва (баштові крани, підйомники тощо);
 • o витрати по розчищенню місця страхування (будівельного майданчика), зазначеного у договорі страхування, від уламків (залишків) майна, знищеного або пошкодженого внаслідок настання страхового випадку.

При укладанні договору страхування технічних ризиків страховик зобов'язується у разі настання страхової події відшкодувати збитки за однією з двох систем:

 • 1. "З відповідальністю за усі ризики";
 • 2. "З відповідальністю за окремі ризики".

При страхуванні "З відповідальністю за усі ризики" страховик відшкодовує страхувальнику збитки, що виникають внаслідок таких подій: пожежі, аварії інженерних мереж, вибуху, повині, затоплення, дощу, снігу, підтоплення ґрунтовими водами, лавини, землетрусу, бурі, урагану, тайфуну, опускання ґрунту, обвалу, селі, а також протиправних дій третіх осіб, зокрема крадіжки, грабежу й розбою.

За системою страхового покриття "З відповідальністю за окремі ризики" страховий захист надається на такі види страхових подій:

 • o підтоплення ґрунтовими водами - підйом рівня ґрунтових вод, обумовлений насиченням раніше безводних фунтів при фільтрації води через дно та береги каналів та рік; замуленням русла річки; втратами води з водопровідної та каналізаційної мереж тощо;
 • o фізичний вибух, у т. ч. внаслідок дії відцентрової сили або тиску;
 • o помилки при виконанні монтажних робіт;
 • o ненавмисне порушення норм та правил проведення робіт (помилка, неуважність, необережність тощо) персоналом, який проводить будівельно-монтажні роботи;
 • o обвалення або пошкодження об'єкта, що будується або монтується, у т.ч. частинами, що обвалюються або падають;
 • o інші ймовірні та випадкові події на будівельному майданчику, зазначені у договорі страхування.

Конкретний перелік страхових ризиків за кожним окремим договором страхування визнаються страхувальником та страховиком. Кожний з ризиків вважається застрахованим, якщо це прямо зазначено у договорі страхування.

Страховим випадком є пошкодження, знищення або викрадення майна внаслідок подій, які передбачені договором страхування, мали місце під час дії договору страхування та не підпадають під виключення або обмеження страхування.

У договорі страхування будівельно-монтажних робіт зазначаються виключення зі страхових випадків й обмеження страхування, згідно яких страховик звільняється від відповідальності перед страхувальником, а саме:

 • - пошкодження або знищення застрахованого будівельного об'єкта у період повного або часткового припинення робіт;
 • o недотримання страхувальником або його представниками інструкцій та інших нормативних документів стосовно збереження, експлуатації та обслуговування застрахованого об'єкта будівництва або монтажу, а також використання цього об'єкта не за призначенням;
 • o невиконання страхувальником або його представниками правил техніки безпеки при проведенні будівельно-монтажних та інших робіт на застрахованих об'єктах будівництва або монтажу;
 • o помилок, допущених при проектуванні об'єкта будівництва або монтажу, якщо інше не передбачено договором страхування;
 • o експериментальних або дослідницьких робіт, якщо інше не передбачено договором страхування;
 • o пошкоджень, безпосередньо викликаних постійним впливом зовнішніх або експлуатаційних факторів (зносу, корозії, окислювання, гниття, самозаймання тощо);
 • o пред'явлення до страхувальника вимоги про відшкодування неустойки (пені, штрафу та інших стягнень) у зв'язку з неякісним, неповним або несвоєчасним виконанням будівельно-монтажних робіт (наданих послуг) або через неякісне виконання, порушення, збитковість або припинення договорів (контрактів);
 • o загибелі, знищення, втрати папок з документами, креслень, фотографій, зразків, макетів, цінних паперів, грошей, бухгалтерських та інших документів, що знаходилися на будівельному майданчику;
 • o внутрішніх несправностей будівельних машин або електричного обладнання, що виникли у процесі експлуатації, несправностей обладнання будівельного майданчика й будівельних машин або несправностей машин та пристроїв внаслідок експлуатації монтажного обладнання;
 • o протизаконних дій або бездіяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, у т. ч. внаслідок видання протизаконних інструкцій, розпоряджень та інших законодавчих актів;
 • o здійснення страхувальником, його представниками або іншою особою, яка зазначена у договорі страхування та бере участь у проведенні будівельно-монтажних робіт та діяльності, що не обумовлено в ліцензії;
 • o залучення для проведення будівельно-монтажних робіт особи, що не має ліцензії або іншого спеціального дозволу на проведення такого виду робіт;
 • o знищення або пошкодження транспортних засобів, які мають дозвіл на експлуатацію на дорогах загального використання, плавучих засобів та літальних апаратів.

Страхова сума встановлюється за згодою сторін у межах дійсної вартості об'єкта на підставі документів, що підтверджують його вартість та зазначається у договорі страхування.

Якщо майно застраховане не на повну вартість, збитки у разі настання страхового випадку відшкодовуються за пропорційною системою страхового відшкодування.

Договір страхування укладається на період виконання будівельно-монтажних робіт, зазначений у контракті на їх проведення (договорі будівельного підряду), якщо інше не передбачено договором страхування.

У випадку тимчасового припинення з будь-яких причин будівельних робіт (через відсутність фінансування, перепроектування, невідповідних для будівництва погодних умов та ін.), страхувальник зобов'язаний письмово сповістити страховика про таке тимчасове припинення робіт протягом трьох робочих днів з моменту такого припинення, якщо інше не передбачено договором страхування. Якщо страхова подія настала у період такого тимчасового припинення робіт; така подія може бути не визнана страховиком страховим випадком, а останній звільняється від обов'язку сплачувати страхове відшкодування. За взаємною згодою сторін договір страхування може бути продовжений на строк їх тимчасового припинення, про що укладається додаткова угода.

Страхові тарифи враховуючи специфіку страхування технічних ризиків, варіюються у залежності від складності технологічних процесів та великої кількості індивідуальних факторів, які можуть плинути на об'єкт страхування. Розмір страхової премії визначається індивідуально за кожним договором страхування будівельно-монтажних робіт з урахуванням ступеня ризику (умов та особливостей здійснення будівельно-монтажних робіт) тарифної політики страхової компанії за цим видом страхування, наявності підтримки перестраховиків та рівня конкуренції на страховому ринку.

У разі настання страхової події страховик сплачує страхове відшкодування у межах страхової суми (встановлених лімітів відповідальності) та з вирахуванням встановленої договором страхування франшизи.

Відшкодуванню підлягають тільки реальні збитки, нанесені застрахованому об'єкту будівельно-монтажних робіт та застрахованому майну будівельного майданчика внаслідок настання страхового випадку.

Розмір збитку визначається при знищенні або викраденні застрахованого майна - у розмірі його дійсної вартості на день настання страхового випадку, якщо інше не передбачено умовами договору страхування, у межах страхової суми з відрахуванням вартості залишків майна, що придатні для подальшого використання або реалізації. Страхувальник не має права відмовлятися від майна, що залишилося після страхового випадку, навіть якщо воно пошкоджено:

 • o у розмірі витрат на його відновлення до стану, в якому воно знаходилося безпосередньо перед настанням страхового випадку, розмір яких погоджено сторонами, у межах страхової суми;
 • o у розмірі фактично здійснених витрат на розчищення території після настання страхового випадку та у межах встановленої договором страхування страхової суми (ліміту відповідальності).

У страхуванні будівельно-монтажних робіт, як правило, застосовується безумовна франшиза, розмір якої визначається за згодою страховика та страхувальника, за кожним об'єктом прийнятим на страхування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >