Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Культурологія: зміст та історія становлення Предмет курсу "культурологія"Історія слова "культура", його сучасні значення. Культура як об'єкт дослідження культурологіїПроблема визначення культуриКультура і цивілізація Історія та складники становлення культурологічної думкиПозанаукові уявлення про культуруІсторико-антропологічні дослідження культуриФілософсько-соціологічне осмислення культуриСтановлення культурологи як науково-філософської дисципліни Культурологічна проблематика в українській національній традиціїУявлення про культуру в часи Київської РусіФормування культурологічної думки в XVI-XVIII ст.Культурна проблематика в українській теоретичній думці XIX - початку XX ст.Українська культурологічна думка XX ст. Онтологія культури Концепції культурогенезуТрудова концепціяІгрова концепціяПсихоаналітична (фройдівська) концепція Становлення смислового простору культури в процесі культурогенезуКультура і природаКультурогенез як процес "випадіння людини з природного просторуКультурний простір як простір смислових опозиційФормальні принципи культурного смислотворення Теорії культурних змінПоняття зміни та його застосування в культурологічних контекстахЕволюціоністська парадигма культурного розвиткуЦиклічні теорії історичного коловоротуКонцепції культурних змін, у яких поєднуються ідеї циклізму та еволюціонізму Стиль у культуріСтиль, традиція, канонЖиттєвий культурний стильСтиль мисленняМоностильова та полістильова культури Проблематика самоусвідомлення людства у всесвітіІдеї множинності всесвітів та населених світів в історії культури та в сучасній науціАстросоціологічний парадоксПередумови та проблематичність інформаційного контактуТурбота як властивість розуму та її гіпотетична роль у ситуації астросоціологічного парадоксаАнтропний принцип Всесвіту Феномени культури Наукова культураВластивості наукової свідомості людини та систематизація наукиСтановлення і закономірності розвитку науки, наукова картина світу і наукова революціяМетоди наукового пізнання Художня культураХудожня культура як складова культури духовної. Систематизація видів мистецтваІсторичні форми мистецтваЖанрові системи мистецтвНаукове та художньо-естетичне пізнання Морально-правова культураМораль і право як механізми регуляції культурної життєдіяльності людиниДжерела та конкретно-історичний характер моралі й праваФеномен культурно-етичного песимізму та його причини Масова та елітарна культуриПоняття масової та елітарної культур. Субкультура і контркультураКультурологічні концепції масової та елітарної культурПоп-арт як масове мистецтво Сучасність і майбутнє культури Специфіка та глобалізаційні тенденції сучасного етапу розвитку культуриЗагальна специфіка нового культурного етапуГлобалізаційні процеси в сучасній світовій культурі та теорія модернізаціїМіжкультурні непорозуміння як основа світових конфліктів XXI ст. Проблематика інформаційного та освітнього простору культуриІнформаційні технології й інформаційне суспільствоГрафічний та аудіовізуальний способи передачі інформаціїПроблематика освіти Проблеми та перспективи наукової культуриПоняття нелінійної науки, самоорганізації та синергетикиСинергетична науково-філософська картина світу та синергетичний образ культуриФілософсько-культурологічні аспекти проблеми клонування Художня культура першої половини ХХ ст.: авангардні стилі та напрямиПроблема сприйняття та розуміння художнього авангардуНовий зміст у традиційній мистецькій формі (фовізм, кубізм, експресіонізм, супрематизм)Становлення нових форм мистецтва: футуризм" сюрреалізм, дадаїзм Авангардна художня культура другої половини XX ст.Термінологічна картина художнього авангардуВізуальні та інформаційні мистецтва: гіперреалізм, концептуалізмі боді-арт, ленд-арт та ін.Акціонізм (хепенінг, перфорканс, рольова гра)
 
Наст >