< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Територіальне розташування

Галузі харчової промисловості розміщувалися нерівномірно, за винятком борошномельної, що була поширена у всіх районах України. Підприємства цукрової та спиртової промисловості зосереджувалися переважно на Правобережжі, консервної — на Півдні, промислового виробництва вина — на Одещині, в Криму та на Закарпатті; шахтне видобування солі — на Донбасі (Артемівське, Слов'янське), Прикарпатті і Закарпатті (Солотвин). Пивоварні, кондитерські та тютюнові фабрики розміщувалися в Києві, Львові, Харкові, Одесі, Миколаєві. Слабо розвинута була харчова індустрія у промислових осередках Донбасу та Придніпров'я.

Після занепаду за Першої світової війни й революції (у 1920 р. ледве 17% порівняно з 1913 p.), харчова промисловість відновилася за НЕПу. У 1926 р. випущено продукції на 1 млрд. карб. (927 млн у 1913 р.). За доби індустріалізації 1928-37 pp. на реконструкцію старих та будівництво нових підприємств харчової промисловості було витрачено понад 1 млрд. карб., капіталовкладень. Разом з цим не тільки модернізовано наявні галузі харчової промисловості, але і створено нові (маслоробну, хлібопекарську, маргаринову та ін.) і сконцентровано виробництво: кількість підприємств зменшено до 69,1 тис, в яких працювало 287 тис. робітників (1940 р.). На 1940 р. валова продукція харчової промисловості УРСР зросла порівняно з 1913 р. майже в 6 разів, проте частка в загальному обсязі промислової продукції зменшилася з 51,2 % (1913 р.) до 17,6 % і зійшла на друге місце після машинобудування та металообробної промисловості. Питома вага цукрової промисловості знизилася у 1940 р. до 14,2 % всієї харчової промисловості (1913 р. — 56,1 %), спиртової — до 2,1 % (6,4 %) при одночасному зростанні борошномельно-круп'яної до 23,6 % (18,7 %), хлібопекарської — 17,5 % (у 1913 р. не було), м'ясної — до 11,4 % (у 1913 р. не було) кондитерської — до 8 % (2,9 %) та консервної — до 3 % (0,6 %).

Зазнавши руїни за другої світової війни, харчова промисловість в УРСР була відбудована щойно 1952. Наприкінці 50-их pp. постали нові галузі харчової промисловості — молочних концентратів та виробництво безалкогольних напоїв. За останніх десятиліть харчова промисловість розвивалася в напрямі концентрації та модернізації виробництва на діючих та новозбудованих підприємствах.

Лише за 1966-75 pp. введено в дію понад 140 і реконструйовано майже 730 заводів, організовано виробництво продуктів дитячого та дієтичного харчування, утворено харчокислотну, ферментну та комбікормову промисловість. Швидке зростання галузей, що переробляють продукцію тваринництва, спричинило зміну галузевої структури харчової промисловості; у 1975 р. частка м'ясної промисловості в загальному випуску харч, продукції зросла до 23,5 % (11,4% в 1940 р., 17 % в 1963 p.), молочної — до 12,8 % (відповідно 3 і 10,6 %), рибної — 4,2 % (0,9 і 2,7 %); разом — 40,2 (15,3 і 30,3 %). Одночасно знизилася роль цукрової, борошномельної, хлібопекарської та спиртової промисловості.

Таблиця 1

Виробництво основних видів продукції харчової промисловості УРСР

Вид продукції

1940 р.

1960 р.

1970 р.

1979 р.

УРСР

у % до всього

СРСР

УРСР

у % до всього

СРСР

УРСР

у % до всього

СРСР

УРСР

у % до всього

СРСР

Цукор-пісок, тис. т

1580

73,0 1

3877

60,9

5973

58,4

5935 1

557

М'ясо (включ. з субпродуктами 1 категорії), тис, т

299

19,9

911

20,7

1565

23,3

2223

23,2

Ковбасні та вуджені вироби, тис. т

66,8

16,5

234,4

18,0

436,4

19,1

672,2

23,3

Вилов риби, морськ. звіра, китів, тис. т

139,1

9,9

543,8

15,1

847

10,8

935

9,9

Масло, тис. т

33,3

13,2 1

190

25,5

245,2

25,5

348,4

26,3

Продукція з незбираного молока, тис. т

235,8

25,0

1467

17,7

3936

20,0

4740

19,0

Сир жирний (включно з бринзою), тис. т

4,9

9,2

86,5

18,7

92,2

19,3

150,5

21.5

Олія, тис. т

159

19,8

449,2

28,3

1071

36,5

962

34,1

Маргарину та комбіжир,

тис. т

15,2

12,6

82,2 1

19,1

151,4

19,9

268,8

21,1

Консерви, мли. умовних банок

339 1

30,8

1160

23,8

2642

24,7

3995

24,8

Борошно, тис т

6887

23,7

7278

20,1

7526

17,9

7503

17,4

Макаронні вироби, тис. т.

79,4 1

24,4

185,2

18,4

219,5

18,5

1 299,3

20,0

Кондитерські вироби, тис. т

191,8

24,1

357,0

20,5

601,2

20,8

7794,8

21,1

Спирт сирець етиловий,

млн. дл

26,5

29,7

38,7

36,7

56,4

35,6

66,1

34,5

Вино виноградне, млн дл

5,1

25,9

20,2

26,0

65,0

24,2

56,6

19,2

Пиво, млн дл

27,2 1

21,9

52,2

20,9

90,0

21,5

1138,8

1 21,0

Сіль (видобуток), тис. т

1987

45,2

3089

46,1

5093

41,1

5848

40,9


Таблиця 2

Фінансові результати підприємств та організацій України за січень-вересень 2006р. (млн грн.)

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали прибуток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Всього*1

50037,0

64,4

65920,8

35,6

15883,8

у тому числі:

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

37,7

74,2

82,8

25,8

45,1

промисловість

26067,5

59,6

33286,7

40,4

7219,2

будівництво

886,1

59,5

1662,3

40,5

776,2

оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

5453,2

71,0

8869,0

29,0

3415,8

торгівля транспортними засобами та їх ремонт

1106,2

71,6

1291,4

28,4

185,2

оптова торгівля та посередництво в торгівлі

4044,8

68,2

6909,2

31,8

2864,4

роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

302,2

76,6

668,4

23,4

366,2

готелі та ресторани

101,9

67,1

204,9

32,9

103,0

транспорт і зв'язок

5482,9

53,0

7172,4

47,0

1689,5

фінансова діяльність

9375,8

68,9

10163,9

31,1

788,1

операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

2147,5

62,3

3526,1

37,7

1378,6

державне управління

88,2

72,7

99,9

27,3

11,7

освіта

109,1

71,5

129,5

28,5

20,4

охорона здоров'я та соціальна допомога

81,1

70,2

152,1

29,8

71,0

колективні, громадські та особисті послуги

204,1

60,5

546,7

39,5

342,6

*1: {Дані наведено без малих підприємств та бюджетних установ. За видом діяльності "Сільське господарство, мисливство та лісове господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва, вирощування культур у поєднанні з тваринництвом, які відслідковуються тільки в річній звітності}


Таблиця 3

Фінансові результати за видами економічної діяльності по промисловості за січень-вересень 2006 р. (млн грн.)

Фінансовий результат від звичайної

діяльності до оподаткування

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які

одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

26067,5

59,6

33286,7

40,4

7219,2

Добувна промисловість

5254,9

55,4

6405,6

44,6

1150,7

Добування енергетичних матеріалів

3727,4

39,1

4781,2

60,9

1053,8

Видобування неенергетичних матеріалів

1527,5

1 67,3

1624,4

32,7

96,9

Обробна промисловість

16156,9

62,2

20441,2

37,8

4284,3

У тому числі харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

2387,3

62,0

3531,7

38,0

1144,4

Легка промисловість

-75,5

55,8

121,2

44,2

196,7

Виробництво деревини та виробів з деревини

2,4

61,2

101,6

38,8

99,2

Целюлозно-паперова промисловість; видавнича справа

595,8

69,6

733,2

30,4

137,4

Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки

700,4

63,1

833,9

36,9

133,5

Хімічна та нафтохімічна промисловість

1105,7

65,6

1539,8

34,4

434,1

Виробництво інших металевих мінеральних виробів

938,0

68,0

1114,7

32,0

176,7

Машинобудування

1157,0

58,2

2401,3

41,8

1244,3

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

4655,7

34,0

6439,9

66,0

1784,2

У 1976 p. харчова промисловість виробляла майже чверть валової промислової продукції в УРСР. У 1976 р. в УРСР діяло майже 2,54 тис. державних підприємств, з них найбільші: цукрові комбінати у Лохвиці (найбільший в СРСР з потужністю 7,6 тис. т виробництва на добу та Первомайський, цукрорафінадні заводи в Сумах і Одесі; м'ясокомбінати у Києві, Дніпропетровську, Харкові, Донецьку, молочні комбінати в Слов'янському, Запоріжжі, спиртові комбінати в Лохвиці й Андрушеві, консервні комбінати у Херсоні та Сімферополі, кондитерська фабрика "Світоч" у Львові та ім. К. Маркса у Києві й ін. Підприємства харчової промисловості УРСР підпорядковуються союзно-республіканським міністерствам харчової, м'ясної та молочної промисловості, рибного господарства, у складі яких утворені аграрно-промислові та виробничі об'єднання. Україна експортує цукор, кондитерські, ковбасні, горілчані вироби, сіль, вино тощо.

Харчова промисловість розвинута в усіх районах УРСР, хоч і не рівномірно. Цукрова промисловість зосереджена у бурякосійних областях, переважно у Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Київській та Полтавській (48 % виробництва цукру на Україні — 1977 p.); олійна — в Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Харківській та Ворошиловградській (65 %). Здавна розвинуті в харчовій промисловості борошномельно-круп'яна та олійно-жирова галузі.

Хлібопекарна промисловість, одна з найбільших галузей харчової промисловості, підприємства якої виробляють різні види хлібопекарних виробів з продовольчого борошна (хліб та булки різних сортів, пиріжки, борошняні кондитерські печива тощо). До початку 20-х pp. в Україні харчової промисловості, власне, не існувало. Потреби маси населення у хлібопекарних виробах задовольнялися переважно домашнім виготовленням їх. Пекарні, що діяли, головним чином, у великих та середніх містах, були дрібні, основані на ручній праці кустарних підприємства. Потужна високомеханізована харчова промисловість постала за перших п'ятирічок. Перший великий хлібозавод збудовано в Одесі у 1930 р. Пізніше введено в дію хлібозаводи в Києві, Харкові, майже в усіх містах Донбасу та інших промислових центрах УРСР. У 1940 р. в Україні випікання хлібобулочних виробів на душу населення становило понад

100 кг (1913 p.—2 кг). Хлібопекарна промисловість була другою щодо значення галуззю харчової промисловості і становила у 1940 р. 17,5 % її продукції; згодом її частка зменшилася, хоч виробництво збільшилося. Всього в Україні у 1970 р. налічувалося 1701 підприємство харчової промисловості, у т. ч. в системі Міністерства харчової промисловості УРСР—534, Укоопспілки —1067, інших організацій і відомств —100. В Україні 1970 р. було виготовлено 6691 тис. т хліба і хлібопекарних виробів (1940 р.—4099 тис. т). Рівень механізації в харчовій промисловості становить близько 80 %.

На підприємствах харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів за січень-лютий 2005 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року обсяги виробництва продукції зросли на 17,4% (торік — 15,2 %). Зокрема, відбулось нарощування обсягів виробництва у переробленні овочів та фруктів (на 30,3 %), м'ясній промисловості (на 26,3 %), виробництві напоїв (на 25,2 %), кондитерській промисловості (на 23,7 %), у виробництві макаронних виробів (на 23,2 %), тютюновій промисловості (на 21,4 %). Водночас зменшилось виробництво олії соняшникової нерафінованої (на 11,8 %), масла вершкового (на 6,2 %) та хлібобулочних виробів (на 2,8 %). За січень 2005 р. кількість прибуткових підприємств галузі склала 64,8 % (торік — 57,0 %).

На підприємствах харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів у січні-вересні 2006 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року обсяги виробництва продукції зросли на 7,1 % (торік — на 14,7 %). Зокрема, відбулось нарощування обсягів у виробництві жирів на 34,9 %, макаронних виробів — на 13,8 %, у переробленні овочів та фруктів — на 12,2 %, напоїв — на 10,2 %, у м'ясній та тютюновій промисловості (відповідно на 9,4 та 9,1 %). Поряд з цим скоротився обсяг випуску продукції у виробництві круп та борошна (на 8,4 %), молочної продукції (на 6,6 %) та кондитерській промисловості (на 2,3 %). За січень-серпень 2006 р. кількість прибуткових підприємств галузі склала 60,8 % (торік — 62,9 %).


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >