< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Навчальна програма курсу "Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII століття"

XVII століття — перехідна культурно-історична й літературна епоха. Криза ренесансного гуманізму та культури Відродження і пошуки нового синтезу. Складність і розмаїтість літературного процесу XVII століття. Маньєризм. Бароко. Класицизм.

Іспанська література. Особливості історичного процесу в Іспанії XVII століття: маньєризм, культеранізм, гонгоризм. Драматургія бароко. Кальдерон: "Життя це сон", "Саламейський алькальд". Проза бароко. Грасіан: "Кишеньковий оракул", "Критикан". Поезія Гонг ори .

Німецька література. Тридцятилітня війна як центральна подія в житті Німеччини XVII століття. Характеристика літературного процесу. Німецький класицизм. Творчість М. Опіца. Бароко. Творчість Грифіуса. Розвиток роману: творчість Г. Грім-мельсгаузена. І. Франко про творчість Г. Гріммельсгаузена.

Англійська література. Своєрідність історичного розвитку Англії XVII століття. Загальна характеристика англійського літературного процесу XVII століття. Барокові традиції і творчість Д. Донна, життя і творчість Дж. Мільтона. Поема "Втрачений рай", драма "Самсон — борець". І. Франко про Мільтона. Комедія доби Реставрації: У. Уїчерлі, В. Конгрів. класицизм і творчість Д. Драйдена.

Французька література. Основні етапи розвитку Франції XVII століття. Тенденції розвитку французької літератури. Бароко, його своєрідність. Класицизм як провідний напрям, основні риси естетики. Драматургія класицизму і його сценічна система. Творчість Буало. Драматургія П. Корнеля: "Сід", "Горацій", "Цінна". Новації Корнеля. Творчість Ж. Расіна: "Андромаха", "Федра". Комедія французького класицизму: Мольєр ("Тартюф", "Міщанин— шляхтич"). Байки Лафонтена. Французька проза: Сірано де Бержерак, Поль Скаррон, мадам де Лафайєт, Ларошфуко, Лабрюйєр.

Література XVIII століття

Література XVIII століття і рух Просвітництва. Естетика Просвітництва і його основні принципи. Національні особливості. Основні літературні напрями: класицизм, сентименталізм, рококо, проромантизм.

Англійська література. Особливості розвитку англійського суспільства і літератури кінця XVII початку XVIII століття. Просвітницький класицизм: О. Поп, Аддісон. Творчість Д. Дефо. значення роману про Робінзона Крузо для становлення романного жанру. Місце Дж. Свіфта в літературі англійського

Просвітництва. Періодизація творчості. "Казка бочки", "Мандри Гуллівера". Творчий шлях Г, Філдінга. "Комічна епопея" як оригінальний романний жанр: "Історія Тома Джонса, знайди". Творчість Т. Смоллета. поезія сентименталізму, романи Голдсмі-та. Література періоду романтизму. Макферсон, "готичний роман". Поезія Р. Бернса.

Французька література. Радикальний характер Просвітництва та його вплив на літературу. Творчість Вольтера: "Кандід", "Простодушний". Дідро і "Енциклопедія". Роман "Черниця". Творчість Ж.-Ж. Руссо: "Еміль", "Сповідь". Проблема "руссоїзму". Творчість Вомарше: "Весілля Фігаро".

Німецька література. Особливості розвитку літератури у XVIII столітті, своєрідність Просвітництва і його вплив на літературу. Творчість Г. Е. Лессінга. "Лаокоон", "Гамбурзька драматургія", "Емілія Галотті". Література періоду "Бурі й натиску". Діяльність Гердера. Творчість Шіллера: балади, "Розбійники", "Підступність і кохання", "Вільгельм Телль". Діяльність Гете . Лірика. Романна творчість ("Страждання молодого Вертера"). Трагедія "Фауст". Фаустіана у світовій літературі. Переклад І. Франко.

Значення літератур XVII—XVIII століття для формування новітньої літератури. Висновки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >