< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Маркетинг у туристичному бізнесі

Маркетингу туристичному бізнесі

Сучасний маркетинг у туристичному бізнесі в контексті нових умов визначається, насамперед, розвитком ринкової економіки, що, у свою чергу, вимагає перебудови форм та методів організації. Новий механізм організації туристичного бізнесу повинен забезпечувати як стійкість, так і гнучкість, його сприйнятливість до змін на ринку послуг та різних нововведень. Формування такого механізму - процес занадто дорогий і тривалий. Тому необхідною умовою вирішення поставлених завдань є швидкий пошук методів щодо вдосконалення процесу обслуговування, аналіз та узагальнення практики й розроблення такої системи надання послуг гостинності, що змогла б забезпечити підвищення ефективності його в сучасних умовах.

Туристичний бізнес - це крупна самостійна сфера економіки, що складається з групи підприємств, функції яких полягають у задоволенні різноманітних потреб у сфері відпочинку і розваг.

Корінними тенденціями зростання та оптимізації туристичної сфери на даний момент є:

 • - збільшення доходів населення, які дозволяють, окрім задоволення першочергових потреб (житло, харчування, одяг), використовувати все більшу їх частину на задоволення рекреаційних потреб. Витрати на туристичні продукти вийшли на друге місце після витрат на житло;
 • - урбанізація й погіршення екологічної ситуації, що обумовлюють попит на відпочинок в екологічно чистому середовищі, відходу від повсякденних турбот і побутового стресу;
 • - збільшення часу на дозвілля, який людина може мати у своєму розпорядженні не з примусу, а вільно. Туризм в економічно розвинених країнах диференціюється так: звичайний відпускний період часу використовується на закордонні туристичні поїздки, уїк-енд - на екскурсії усередині країни, а вечірній вільний час - на відпочинок у місті. Попит на внутрішній туризм у розвинених країнах усе більше зростає, отже, прибутковість внутрішнього туризму розвивається активніше;
 • - розвиток організаційних засобів та інфраструктури, що дозволяє зробити унікальні туристичні ресурси доступнішими, а туристичну діяльність із їх споживання - комфортнішою;

розкручування міжнародного туризму, перш за все завдяки його високій ефективності в задоволенні туристичного попиту, що швидко зростає;

- розвиток засобів масової інформації, PR, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій, які дозволяють, розвивати як маркетингові підходи, так і швидко та зручно обслуговувати безліч туристів.

Туристична галузь складається з компаній і організацій, які випускають товари й надають послуги, виробництво яких тісно пов'язане із задоволенням потреб туриста:

 • - екскурсійні бюро;
 • - транспортні підприємства;
 • - підприємства з виробництва сувенірів;
 • - навчальні заклади туристичного профілю;
 • - інформаційні та рекламні служби;
 • - науково-дослідні й проектні організації туристичного профілю;
 • - готелі;
 • - заклади громадського харчування;
 • - підприємства з виробництва туристичних товарів (які необхідні туристу) тощо.

Туристичний бізнес надає послуги, які користуються попитом у туристів. Туроператори зі всього різноманіття формують пакет турпродуктів, який володіє ціннішими споживчими властивостями, ніж кожний із туристичних продуктів, узятий окремо.

Туристичний продукт містить у собі елементи сфери туризму, оскільки кожен із продуктів споживається відокремлено у місці його створення, а завдяки діяльності саме туроператора створення турпродукту прийняло в даний час "індустріальний" характер.

Загалом, туристичний бізнес має такі специфічні властивості:

 • - орієнтація на туристичні ресурси при визначенні місця розміщення туристичних компаній;
 • - наявність циклічності та сезонності при створенні туристичних продуктів;
 • - суворі вимоги до ступеня формування інфраструктури й інформаційних мереж.

Попит на туристичний продукт може задовольнити тільки сфера туризму, де створюються відповідні туристичні продукти. Туристичні продукти можуть носити характер основних (номер у готелі, трансфер) або другорядних (наприклад, басейн або екскурсії).

Індустріальний характер туризму сприяє підвищенню ефективності туристичних компаній для національної економіки, оскільки, внаслідок збільшення популярності туризму: зростає державний бюджет завдяки діяльності туристичних фірм; збільшується зайнятість населення; підвищується рівень життя місцевого населення; одержують новий імпульс до розвитку народні промисли; здійснюється сприятливий вплив на всю решту галузей, пов'язаних зі створенням туристичних продуктів; в осередках туристичної активності відбувається розвиток соціальної і виробничої інфраструктури.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >