< Попер   ЗМІСТ

ЛІТЕРАТУРА

Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. (За редакцією М. Зубрицької). — Львів, 1996.

Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики: спроба літературно-наукової методології. — Т. 1. — Прага, 1925. (Перевидання за редакцією М. Ільницького. — К., 1998).

Білецький О. 25 років українського радянського літературознавства // Література і мистецтво. — 1944, ЗО верес.

Білецький О. Шляхи розвитку дожовтневого українського літературознавства // Зібрання праць: У 5 т. — К., 1965. — Т. 2.

Білецький О. Літературознавство і критика за 40 років радянської України // Зібрання праць: У 5 т. — К.,1966. — Т. З

Білецький О. Завдання та перспективи розвитку українського літературознавства // Зібрання праць: У 5 т. — К., 1966. — Т. 3.

Гординський Я. Літературна критика підсовєтської України. — Львів—Київ, 1939. (Фотопередрук О. Горбача. — Мюнхен, 1985).

Історія української літературної критики XIX ст. — К., 1988.

История русского литературоведения. — М„ 1980.

Ковалівський А. З історії української літературної критики. — Харків, 1926. (Фотопередрук О. Горбача у кн.: Нариси історії української літературної критики. — Мюнхен, 1994.)

Копержинський К. Українське наукове літературознавство за останнє десятиліття — 1917—1927 // Студії з історії України. — К„ 1928. — Т. 2.

Кравців Б. Розгром українського літературознавства 1917—1937 pp. // Записки НТШ. — Т. 173. — Чікаго. 1962 (Фотопередрук О. Горбача у кн.: Шамрай А. Українська література. — Мюнхен, 1989).

Літературознавчий словник-довідник. — К.. 1997.

Петров В. Проблеми літературознавства за останнє 25-ліття — 1920—1945 // Українське слово. — К„ 1994. — Т. 1.

Современное зарубежное литературоведение. Концепции, школы, термины. — М., 1999.

Федченко П. Літературна критика на Україні першої половини XIX ст.—К.. 1982.

Филипович П. Українське літературознавство за 10 років революції // Література. — К., 1928 (Передрук у кн.: Филипович П. Літературно-критичні статті. — К., 1991).

Перетц В. Из лекций по методологии истории русской литературы.— К., 1914.

Історія української літературної критики та літературознавства. У двох книгах. Хрестоматія // У поряд. П. Федченко, М. Павлюк, Т. Бовсунівська. — К.. 1996.1998.

 
< Попер   ЗМІСТ