< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Структура системи організації постачання (TMP) та вузлів ресурсопотоків

Структура системи організації постачання (TMP)

Різноманіття ресурсопотоків в готельному бізнесі в умовах безперервного зростання потоку інформації, труднощів проведення розрахункових і фінансових операцій, ускладнення організації постачання каналів руху потоків товарно-матеріальних ресурсів, розвитку концепції загального управління якістю вимагає вироблення єдиного систематизованого підходу до управління потоковими процесами і функціями організації постачання (TMP) готелю. У зв'язку з цим актуальним є питання про створення системи управління рссурсопотоками готельного бізнесу.

Архітектура пропонованої системи виконана на основі виділення елементів зовнішнього і внутрішнього середовища, взаємодія яких визначається рухом сукупності організації постачання (TMP) потоків. При цьому найважливішим елементом зовнішнього середовища є відвідувачі готелю - основне джерело генерування всіх фінансових і значної частини інформаційних потоків в системі організації постачання (TMP). Посередники, наприклад перевізники груп туристів, або транспортні компанії, які доставляють товарно-матеріальні ресурси на склад готелю, є сполучною ланкою між готелем і відвідувачами, або між готелем та іншим туристським підприємством, наприклад, - екскурсійним бюро, за рахунок акумуляції і перерозподілу потоків (TMP). Готельний бізнес проводить оборот як інформаційно-фінансових, так і товарно-матеріальних потоків.

Уся діяльність організації постачання (TMP) готельного бізнесу визначається інформаційною взаємодією чотирьох основних підсистем у внутрішньому середовищі і обумовлена:

  • - необхідністю надання і підтримки безперервного зв'язку з об'єктами зовнішнього середовища системи організації постачання (TMP) (підсистема №1);
  • - необхідністю управління різноманіттям інформації на всіх етапах організації постачання (TMP) діяльності і стадіях взаємодії відвідувача і готельних послуг (підсистема №2);
  • - потребою оптимізації використання всіх видів внутрішніх ресурсів готельного бізнесу в процесі формування замовлень і надання послуг (підсистема №3);
  • - необхідністю обробки та інтерпретації результатів діяльності готельного бізнесу (підсистема №4).

Підсистема № 1 відповідає за організацію постачання (TMP) канали зв'язку з об'єктами зовнішнього середовища і характеризується безпосередньою взаємодією із відвідувачами в процесі просування готельних послуг на ринок і формування замовлень. У рамках цієї підсистеми повинна здійснюватися оптимізація наявних ресурсів в процесі використання засобів просування готельних послуг - реклами, зв'язків з громадськістю, засобів стимулювання продажу готельних послуг і прямого маркетингу. Крім того, діяльність організації постачання (TMP) в рамках підсистеми має на увазі використання інструментів інформаційної логістики за комунікаційною взаємодією об'єктів двох середовищ, управлінням каналами просування і продажу готельних послуг, організацією руху документації та інформації при бронюванні готельних послуг.

Підсистема № 2 відповідає за весь комплекс операцій з управління зовнішніми і внутрішніми потоками інформації і об'єднує фахівців, устаткування і процедури для збору, обробки, аналізу, зберігання і розподілу логістичної інформації. Актуальність даної підсистеми визначається необхідністю збору інформації про зовнішнє середовище і його об'єкти, організації прогнозування з використанням найбільш ефективних методів, а також необхідністю використання інформації співробітниками готельного бізнесу в процесі обслуговування. Крім того, діяльність в рамках підсистеми повинна відповідати критеріям надійності за джерелами інформації, своєчасності за термінами отримання інформації, оперативності в передачі, достатності за обсягом і економічності за витратами. Тому управління логістичними процесами в рамках цієї підсистеми доцільніше здійснювати за підтримкою єдиної автоматизованої системи управління (АСУ).

В рамках підсистеми організації постачання (TMP) системи № 3 здійснюється безпосередній вплив на параметри внутрішніх ресурсів готельного бізнесу - трудові (персонал), управлінські, технічно-фінансові і тимчасові. У зв'язку з цим дуже важливий повноцінний інформаційний обмін даної підсистеми з іншими елементами внутрішнього середовища. На основі інформації про параметри поточних замовлень і прогнозних даних з перших двох підсистем тут здійснюється планування майбутніх потреб в ресурсах при використанні механізмів ціноутворення, мотивації персоналу, графіків використання об'єктів, схем ротації тощо.

У підсистемі № 4 інтерпретуються дані, що поступають від всіх розглянутих елементів, обробляються і розподіляються у формі звітів для внутрішніх і зовнішніх користувачів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >