< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зони кореня

Корінь має клітинну будову. Різні його ділянки складаються з неоднакових клітин, що утворюють зони кореня: o кореневий чохлик (рис. 28) (лат. саіур^а);

Частина кореня дводольної рослини (за Рейвн, Эверт, Айкхорн, 1990)

Рис. 28. Частина кореня дводольної рослини (за Рейвн, Эверт, Айкхорн, 1990):

 • 1 - кореневі волоски;
 • 2 - кореневий чохлик.
 • o зона поділу, або зона ембріонального росту;
 • o зона розтягування;
 • o зона всмоктування, або зона кореневих волосків (рис. 29);
 • o зона проведення, або зона бічних коренів.

Корінь проростка полевиці тонкої

Взаємозв'язок будови зон кореня з його функціями подано в таблиці 8. Місце переходу кореня в стебло називається кореневою шийкою. Вона виділяється потовщенням та темнішим забарвленням кори.

Первинна будова кореня

У кореня розрізняють первинну і вторинну будову.

Первинна будова кореня - будова, при якій функціонують первинні меристеми. Первинна будова кореня властива однодольним рослинам протягом усього життя та всім голонасінним і дводольним рослинам у молодих ділянках кореня до початку функціонування вторинних меристем. При первинній будові кореня на поперечному зрізі виділяють такі ділянки:

1. Ризодерма (епіблема) - первинна покривна тканина, клітини якої утворюють кореневі волоски.

Таблиця 8

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК БУДОВИ ЗОН КОРЕНЯ З ФУНКЦІЯМИ

Зони кореня

Особливості будови

Функції

Кореневий чохлик

паренхімні клітини з потовщеними клітинними стінками; клітини мають підвищений тургор

захист зони ділення від механічних пошкоджень; полегшення просування кореня в ґрунті

Зона поділу, або зона ембріонального росту

дрібні клітини з тонкими клітинними стінками і великими ядрами

інтенсивний поділ клітин

Зона

розтягування

клітини внаслідок розтягування набувають циліндричної форми, їх ядро зміщене вбік, а дрібні вакуолі, об'єднуючись, утворюють кілька великих вакуоль

ріст кореня та його поступове заглиблення в ґрунт

Зона всмоктування, або зона кореневих волосків

кореневі волоски - одноклітинні вирости зовнішніх клітин кореня (довжиною від 1-2 до 60 мм)

всмоктування води і розчинених у ній мінеральних солей з ґрунту

Зона проведення, або зона бічних коренів

судини (входять до складу ксилеми) - мертві клітини із зруйнованими поперечними перетинками;

ситоподібні трубки (входять до складу флоеми) - живі клітини, у яких поперечні перетинки перфоровані

переміщення води і розчинених у ній мінеральних солей до частин пагона - стебла і листків (висхідний потік); переміщення органічних речовин, необхідних для живлення клітин кореня (низхідний потік);

ендогенна закладка бічних коренів.

 • 2. Первинна кора - багатошарова тканина, яка складається з:
  • а) екзодерми - шар великих багатокутних живих клітин, щільно з' єднаних одна з одною радіальними стінками, які виконують функції захисту і пропускання води і солей (згодом корковіють і виконують лише захисну функцію);
  • б) мезодерми - багатошарова паренхіма, яка складається з живих клітин;
  • в) ендодерми - один шар щільно зімкнених клітин, стінки яких поступово корковіють за рахунок суберину (тому вони не пропускають водє і гази); між цими клітинами розташовані живі тонкостінні пропускні клітини, крізь які проходить вода з розчиненими речовинами з первинної кори до ксилеми центрального циліндра.
 • 3. Центральний циліндр, або стела (від лат. stela, від грецьк. stele - стовп) складається з різних тканин:
  • а) перицикл (перикамбій) - шар живих тонкостінних паренхімних клітин, які періодично діляться і дають початок бічним кореням та іншим тканинам (вторинна твірна тканина);
  • б) паренхімна тканина, в якій радіально розміщений судинний пучок, що складається із ксилеми і флоеми; флоема і ксилема розміщуються на різних радіусах (ксилема ближче до центру).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >