< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фінансове забезпечення органів адвокатського самоврядування (ст. 58 Закону)

Утримання органів адвокатського самоврядування може здійснюватися за рахунок:

  • 1) плати за складання кваліфікаційного іспиту;
  • 2) щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування;
  • 3) відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;
  • 4) добровільних внесків адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об'єднань;
  • 5) добровільних внесків фізичних і юридичних осіб;
  • 6) інших не заборонених законом джерел.
  • 2. Розмір плати за складання кваліфікаційного іспиту визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та не може перевищувати трьох мінімальних заробітних плат, установлених законом на день подання особою заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, Вищої ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатів України. Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є однаковим для всіх адвокатів. Адвокати, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено, звільняються від сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на період зупинення такого права.

Розмір відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури визначається з урахуванням потреби покриття витрат для забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

  • 3. Фінансування органів адвокатського самоврядування, розпорядження їх коштами та майном здійснюється відповідно до кошторисів, що затверджуються конференціями адвокатів регіонів та з'їздом адвокатів України.
  • 4. Фінансова звітність органів адвокатського самоврядування щорічно оприлюднюється у порядку, затвердженому Радою адвокатів України.

Закон встановлює, що розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є однаковим для всіх адвокатів. Що це означає на практиці? Йдеться про однаковий відсоток чи про однакову суму внесків? На наш погляд, більш справедливим було б іти шляхом встановлення єдиного відсотка. Єдина сума для різних регіонів - великого міста і районного центру з різними можливостями і різним навантаженням буде необ'єктивно відображати можливості адвокатів. Відсотковий підхід був би більш прийнятним.

Розглядаючи п.2 ч.2 ст. 58 Закону, слід наголосити, що перелік органів адвокатського самоврядування дає перелік об'єктів, на утримання яких використовуються щорічні внески адвокатів: "Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів. Ради адвокатів України, Вищої ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатів України".

Закон ч. 3 ст. 58, не дозволяє жодній самоврядній структурі чи посаді виходити за межі кошторисів, що затверджуються конференціями адвокатів регіонів та з'їздом адвокатів України.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >