< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вищі рослини. Вищі спорові рослини

План

 • 1. Загальна характеристика вищих рослин.
 • 2. Вищі спорові рослини.
 • 2.1. Відділ Мохоподібні, або Мохи (ВгуорпуЬа).
 • 2.2. Відділ Плауноподібні, або Плауни (і.усороіСіорпу:а).
 • 2.3. Відділ Хвощеподібні, або Хвощі (Єди/^еґорпуґа).
 • 2.4. Відділ Папоротеподібні, або Папороті (РоіуросСіорпуаа).
 • 3. Порівняльна характеристика вищих спорових рослин.

Основні поняття: гаметофіт, спорофіт, антеридії, архегонії, яйцеклітина, сперматозоїди, спорогон, спорофіли, стробіли, кореневище, додаткові корені, елатери, соруси, рівноспорові рослини, різноспорові рослини.

Загальна характеристика вищих рослин

Вищі рослини - це новий етап еволюційного розвитку рослинного світу. Вищі рослини, на відміну від нижчих, мають розчленування тіла на вегетативні органи: корінь, листки й стебло. В основі будови вегетативних органів лежать різноманітні тканини.

Усі вищі рослини, як правило, мешканці суходолу, але серед них є й мешканці водойм. За способом живлення переважна більшість вищих рослин - автотрофи.

Для розвитку вищих рослин характерні дві фази, які чергуються одна з одною: гаметофіт і спорофіт. Гаметофіт - статеве покоління, на якому утворюються багатоклітинні статеві органи - антеридії' та архегонії. Антеридії - овальні або кулясті тільця, зовнішня стінка яких укрита одним або кількома рядами стерильних клітин. В антеридії розвиваються сперма-генні клітини, з яких потім виникають чоловічі гамети - рухомі сперма-тозоони. Під час достигання антеридії розриваються, і тоді сперматозоони виходять назовні. Вони активно рухаються у воді та підпливають до архегоніїв. Архегонії - колбоподібні тільця, що складаються з нижньої розширеної частини - черевця і верхньої звуженої - шийки. Зовні архегоній оточують стерильні клітини, що захищають його від висихання. В черевці архегонія знаходиться нерухома жіноча гамета - яйцеклітина. Над яйцеклітиною розташована черевцева канальцева клітина. Під час достигання яйцеклітини канальцеві клітини ослизнюються, архегоній на верхівці відкривається. По слизу сперматозоон проходить у черевце архегонія, де зливається з яйцеклітиною, відбувається запліднення.

У процесі еволюції вищих рослин відбулося поступове спрощення (редукція) антеридіїв та архегоніїв. Наприклад, у покритонасінних (квіткових) від архегонія залишилася лише яйцеклітина, яка розвивається у зародковому мішку (жіночому гаметофіті).

Спорофіт - безстатеве покоління, на якому утворюються органи безстатевого розмноження - спорогонії, в яких шляхом редукційного поділу утворюються гаплоїдні спори. Спори у вищих рослин можуть бути морфологічно однакові або різні. Дрібніші за розмірами спори називають мікроспорами, а більші - мегаспорами. Із мікроспори розвивається чоловічий гаметофіт, а з мегаспори - жіночий. Гаметофіт гаплоїдний. Перехід від гаплоїдного стану до диплоїдного відбувається під час запліднення і утворення диплоїдної зиготи, з якої розвивається спорофіт.

Для еволюції вищих рослин, крім мохоподібних, характерна тенденція до переваги і вдосконалення спорофіта при одночасній редукції гаметофіта.

Вищі рослини поділяють на:

Вищі спорові рослини (рис.50):

 • o відділ Мохоподібні, або Мохи (25 тис. видів; в Україні - близько 800 видів);
 • o відділ Плауноподібні, або Плауни (400 видів);
 • o відділ Хвощеподібні, або Хвощі (32 види);
 • o відділ Папоротеподібні, або Папороті (10 тис. видів). Вищі насінні рослини:
 • o відділ Голонасінні (700 видів);
 • o відділ Покритонасінні, або Квіткові (250 тис. видів).

Різноманітність вищих спорових рослин

Рис. 50. Різноманітність вищих спорових рослин:

 • 1 - орляк;
 • 2 - оленячий рог;
 • 3 - плаун річний;
 • 4 - баранець звичайний;
 • 5 - хвощ зимуючий;
 • 6 - хвощ болотний.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >