< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інші складові Всесвітнього банку

Крім МБРР, до складу Всесвітнього банку входять :

 • 1. Міжнародна фінансова корпорація (МФК).
 • 2. Міжнародна асоціація розвитку (МАР).
 • 3. Багатостороннє агентство гарантування інвестицій (БАЛ). Міжнародна фінансова корпорація (МФК) була створена з

метою мобілізації національного та іноземного капіталу для розвитку приватного сектору в країнах, що розвиваються. МФК кредитує також державні підприємства, що працюють як самостійні акціонерні компанії. Кредити спрямовують на реалізацію високорентабельних проектів у найбільш розвинених країнах, що пов'язане з високою вартістю кредитів.

Найвищим органом МФК с Рада керівників, що складається з керівників та їх заступників. Вона може передавати більшість своїх повноважень (за винятком прийому нових членів, виключення якого-небудь члена, підвищення або зниження статутного капіталу, зміни угоди про МФК) директорам. Кожен керівник Всесвітнього банку (із заступником) автоматично є управляючим МФК, якщо його країна є членом МФК. Щорічні збори МФК проводить одночасно із зборами Всесвітнього банку.

Поточну діяльність координує Директорат. Він складається з 24 директорів Всесвітнього банку, чиї країни одночасно є членами МФК.

Президент МФК за посадою є головою директорату МФК. МФК була реорганізована в 1993 році відповідно до нових вимог (регіональні стратегії, вдосконалення експертної роботи, особливо в секторах інфраструктури, хімії і нафтохімії, нафти і газу, гірничодобувної промисловості і сільського господарства). За поточну діяльність відповідає виконавчий президент.

До джерел фінансування МФК належать внески членів у статутний капітал, кредити МБРР, відрахування від прибутків, засоби від повернених кредитів і тих, що залучаються на міжнародних фінансових ринках.

МФК має відділення у Франкфурті-на-Майні, Лондоні, Парижі і Токіо. Діють представництва в Африці, Азії, Латинській Америці та Європі, а також консультативні бюро з розробки проектів (Project Development Facilities).

У 1986 році МФК заснувала Консультативну службу з іноземних інвестицій (Foreign Investment Advisory Service) для надання допомоги урядам країн, що розвиваються, у найбільш ефективному використанні іноземних інвестицій (капітали, технологія, менеджмент) у межах довгострокових програм розвитку. Діяльність Консультативної служби з іноземних інвестицій контролюється комітетом (керівництво: виконавчий президент МФК, віце-президент БАТІ, віце-президент МБРР з розвитку приватного сектору).

Міжнародна асоціація розвитку (МАР) і МБРР переслідують багато в чому одні й ті ж цілі - надання кредитів для пріоритетних, економічно і технічно обґрунтованих проектів у межах національної економіки. Організації розрізняються за джерелами фінансових коштів та умовами надання капіталу. Тоді як МБРР, що залучає капітал в основному на фінансових ринках, надає позички на більш пільгових, ніж звичайні комерційні, умовах (в основному державам, що повертають вчасно кредити), то МАР, одержуючи свій капітал з інших джерел, надає безвідсоткові кредити бідним країнам (з щорічним доходом на одну людину менше 805 дол. США).

Структура МАР така сама як і у МБРР. Адміністративну діяльність здійснює за сумісництвом персонал МБРР. Штат співробітників МАР розділений на чотири сектори: операції фінансування, політика, планування і дослідження .

МАР має в своєму розпорядженні три основні джерела фінансування: прибутки МБРР, внески держав-членів, внески спроможних держав-членів. Сюди також додається повернення раніше наданих кредитів.

Раз на три роки група країн-кредиторів (на сьогодні 34 держави) призначає офіційних представників, які проводять консультації про чергове залучення засобів МАР. Рішення про проведення десятого залучення засобів МАР, використовували, перш за все, для боротьби з бідністю, проведення економічних реформ, поліпшення менеджменту і екологічного середовища.

Кожний проект, що фінансується МАР, піддається політико-економічній експертизі з метою найбільш ефективного використання фінансової допомоги.

Багатостороннє агентство гарантування інвестицій (БАТІ), засноване в 1988 році, є дочірньою організацією МБРР, володіє юридичною і фінансовою незалежністю. Основною метою БАТІ є заохочення іноземних інвестицій на виробничі цілі, особливо в країнах, що розвиваються, як доповнення до діяльності інститутів групи Всесвітнього банку.

Усі повноваження з управління БАТІ належать Раді керівників (1 керівник, 1 заступник), за винятком спеціальних, переданих іншому органу. Рада керівників може передавати свої повноваження директорату. Рада керівників зазвичай збирається на щорічну сесію, можуть бути скликані й інші наради.

За поточну діяльність БАТІ відповідає директорат. Президент МБРР за посадою є головою директорату. Президент БАТІ призначається директоратом за пропозицією президента МБРР, веде поточні справи під загальним наглядом директорату.

Отже, група Світового банку є кредитною організацією світового масштабу і включає в себе Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) і три його філії - Міжнародну асоціацію розвитку (МАР), Міжнародну фінансову корпорацію (МФК) і Багатостороннє агентство гарантування інвестицій (БАТІ). Очолювані єдиним керівництвом, кожен з вказаних інститутів самостійно, за рахунок власних засобів, і на різних умовах здійснює фінансування інвестиційних проектів, сприяє здійсненню у ряді країн програм економічного розвитку.

Завдання і запитання для самоконтролю

 • 1. Дайте коротку характеристику Світового банку.
 • 2. Які країни можуть стати членами Всесвітнього банку та яка їх кількість на сьогодні?
 • 3. Назвіть основні завдання діяльності Всесвітнього банку.
 • 4. Які напрями функціонування Світового банку?
 • 5. Опишіть складові елементи та структуру управління Світового банку.
 • 6. Яким чином формуються ресурси групи Всесвітнього банку і як розподілені голоси під час голосування?
 • 7. Які країни володіють найбільшою кількістю голосів у Світовому банку?
 • 8. Які організації входять до складу групи Всесвітнього банку і в якому році вони були створені?
 • 9. З якою метою і в якому році був створений Спеціальний фонд допомоги для Південної Африки?
 • 10. Які основні завдання виконує Міжнародний банк реконструкції та розвитку?
 • 11. Які операції і за рахунок яких джерел здійснює МБРР?
 • 12. З якою метою і в якому році був створений Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних конфліктів?
 • 13. З якою метою була створена Міжнародна фінансова корпорація?
 • 14. Назвіть структурні організаційні елементи Міжнародної фінансової корпорації?
 • 15. У яких країнах МФК має свої відділення?
 • 16. Яке призначення Міжнародної асоціації розвитку і які в неї джерела фінансування?
 • 17. У якому році засноване Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій?
 • 18. Яка основна мета діяльності БАЛ?
 • 19. Назвіть унікальні риси групи Світового банку.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >