< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація надання банківських послуг через Internet

Поява технологій віддаленого банківського обслуговування стала основою для Internet-банкінгу.

Internet-банкінг - це дистанційне банківське обслуговування, що дає змогу клієнту отримувати банківські послуги на відстані за допомогою інформаційних комп'ютерних технологій.

За видами доступу до банківських послуг можна виділити такі різновиди Internet-банкінгу:

 • o телефонний банкінг;
 • o комп'ютерний банкінг;
 • o Internet-банкінг;
 • o відеобанкінг;
 • o мобільний банкінг;
 • o цифровий телевізійний банкінг.

Види систем Internet-банкінгу можна поділити за способом надання банківських послуг клієнтам та взаєморозрахунки через Internet між банками. До них належать системи:

 • o "клієнт-банк" - забезпечують електронний обмін даними між клієнтом та банком;
 • o "Internet-банк" - організовують взаємодію клієнта з банком через Internet. Є більш зручними для роботи на електронних торговельних майданчиках. Водночас такі системи мають два суттєві недоліки. По-перше, вони є внутрішньобанківськи-ми, тому можливість проводити будь-які операції з рахунком є лише у робочий час банку. По-друге, системи не забезпечують повної конфіденційності.
 • o системи мобільного банкінгу.

Сучасні банківські системи віддаленого банківського обслуговування можуть надавати такі послуги:

 • o віддалений моніторинг рахунків, який дає можливість клієнту отримувати інформацію щодо рахунків у банку, але не дає змоги ними управляти;
 • o віддалене управління рахунками. Такий напрям вимагає значних капіталовкладень у систему безпеки;
 • o комплексне банківське обслуговування включає управління рахунками (поточним, депозитним, картковим), кредитування, страхування, багатоканальний доступ до управління рахунком і повідомлень про його стан, можливість замовлення і блокування банківської пластикової картки, система ведення персональних фінансових операцій.

На ринку фінансових послуг діють кілька моделей банківського бізнесу в режимі он-лайн:

 • o Internet-підрозділ традиційного банку, що доповнює мережу філіалів;
 • o Internet-банк як самостійна юридична особа з власною торговою маркою;
 • o віртуальний банк - аналог Internet-банку, організований небанківською компанією (найчастіше страховою або технологічною);
 • o електронний фінансовий супермаркет.

Internet-банкінг дозволяє клієнтові виконувати всі стандартні операції, за винятком операцій з готівкою: здійснювати комунальні платежі, оплату рахунків за зв'язок, грошові перекази (в тому числі за придбані у Internet-магазинах товари), купувати і продавати іноземну валюту, поповнювати і знімати кошти з карткових рахунків, відкривати рахунки, одержувати інформацію про їх стан та платежі, інші послуги.

Важливими критеріями вибору банку обслуговування є стійкість та надійність банку, гнучкість тарифної політики, обсяг і якість додаткових електронних послуг.

В Україні послуги Internet-банкінгу надають банки "Райффайзенбанк-Аваль", "Львів", "Приватбанк", "Кредитпром-банк", "Надра", "Укрсиббанк" тощо.

Електронні страхові послуги

Об'єктами купівлі-продажу на страховому електронному ринку виступають специфічні товари - страхові електронні послуги.

Електронне страхування - система заходів, спрямована на повне або часткове відшкодування втрат від певних ризиків шляхом використання інформаційних комп'ютерних технологій. Воно являє собою відносини щодо захисту фізичних чи юридичних осіб при настанні страхових випадків за рахунок грошових фондів, що формуються зі сплачуваних ними страхових внесків, здійснення та обслуговування яких реалізується засобами комп'ютерних технологій.

Учасниками страхового електронного ринку є страхові компанії, які представлені в мережі Internet, споживачі страхових електронних послуг, інші професійні учасники страхового ринку (фінансові інститути тощо).

Відсутність прямого контакту представника страховика і страхувальника передбачає високий ступінь стандартизації і уніфікації пропонованих послуг. Таким характеристикам найповнішою мірою відповідають поліси страхування майна домо-господарств, малих і середніх підприємств, автострахування, страхування від нещасних випадків.

Internet-представництво страхової компанії може забезпечувати для клієнтів:

 • o надання повної інформації про загальний і фінансовий стан компанії;
 • o надання детальної інформації про послуги компанії і можливість детальнішого ознайомлення з ними;
 • o надання розрахунків величини страхової премії і визначення умов її виплати для кожного виду страхування та залежно від конкретних параметрів;
 • o заповнення форми заявки для страхування;
 • o замовлення та оплата (одноразової або періодичної) страхового поліса;
 • o надання поліса мережею Internet;
 • o надання можливості інформаційного обміну між сторонами у разі настання страхового випадку у період дії угоди;
 • o надання страховиком інших видів послуг (наприклад, консультацій).

Комплекс Internet-страхування включає:

 • 1. розрахунок величини страхових платежів і визначення умов їх виплати; заповнення форми заяви на страхування;
 • 2. здійснення періодичних виплат страхових внесків;
 • 3. обслуговування страхового договору в період його дії (формування звітів на запити користувачів, зокрема про стан і зміни договорів, надходжень і виплат);
 • 4. обмін інформацією між страхувальником і страховиком при настанні страхового випадку.

Клієнт, знаходячись у мережі Internet, підбирає прийнятний для нього страховий поліс і заповнює його в електронному вигляді. Страхова компанія здійснює процес страхування за допомогою інформаційних комп'ютерних технологій. У процесі здійснення страхових операцій формується електронний документ - страховий поліс, що слугує для страховика і страхової компанії юридичним документом, де обумовлюються усі умови страхування.

Страхове представництво часто буває підключеним до електронного торговельного майданчика, який об'єднує інших учасників страхового ринку (туристичні агентства, автосалони тощо). Страхові внески у такому разі передаються посередникам, а страховий поліс доставляє кур'єр страховика або посередника. Електронний торговельний майданчик дає змогу здійснювати взаємодію з перестрахувальниками та іншими представниками страхового ринку.

Перспективними є такі види електронного страхування як страхування електронних ризиків, кіберзлочинності, електронного обладнання, фінансових ризиків, відповідальності.

Важливу роль на ринку електронних послуг відіграють страхові портали. Є також портали, які об'єднують групи страхових компаній (наприклад, за географічною ознакою), або портали, орієнтовані на певні види страхових послуг, що працюють в одній сфері страхування (медичне страхування тощо).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >