< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Економіко-географічне положення і його господарська оцінка

Україна об'єктивно має сприятливе економіко-географічне положення. За тисячі років до нашої ери виникла на українській землі найдавніша на планеті трипільська цивілізація. її розвиток, а пізніше й виникнення української держави Київська Русь були пов'язані з вигідним географічним положенням України. Наша держава лежить на півдні Східної Європи на межі західних і східних народів і культур, різних моделей соціально-економічного розвитку. Україна може мати великі економічні вигоди від особливостей свого географічного положення, через її територію проходять шляхи, які з'єднують Європу з Азією, північ з півднем. Наша країна розміщена так, що її ніяк не можна обминути підчас прокладання нових європейських комунікацій або ж експлуатації вже діючих. За рахунок плати за транзит щороку можна одержувати великі прибутки валютою чи в поставках нафтою, газом та ін. Велику користь держава може мати і від використання іншими країнами українських портів на Чорному й Азовському морях та на Дунаї.

Україна має широкий, понад 2590-кіломет-ровий вихід до країн Центральної і Західної Європи, які стабільно розвивають свою економіку. Розширення економічного співробітництва із цими країнами дозволить нашій державі ввійти до Європейського Союзу, умовна столиця якого знаходиться у Страсбурзі (Франція). Віддаль до неї не перевищує 2000 км.

Україна розташована на ділянці планети, де перехрещуються шляхи між різними країнами. Як свідчить історія, в таких місцях виникають нові осередки економічного і культурного розвитку людства.

Сучасний адміністративний поділ

Україна складається з 24 адміністративних областей і Автономної Республіки Крим. Київ і Севастополь мають особливий статус міст республіканського підпорядкування і за наданими їм правами близькі до адміністративних областей. Київ — столиця нашої держави, і її права визначаються спеціальним законом про столицю.

Адміністративні області і Автономна Республіка Крим поділяються на райони. Всього Ух в Україні станом на 1 січня 1999 року було 490. Найбільше районів у Вінницькій області — 27, найменше — у Чернівецькій —11.

В Україні нараховується 456 міст. Найбільші з них мають республіканське, та обласне значення. Таких населених пунктів в Україні 178. Найбільші міста поділяються на райони. Всього їх 118. Найбільше районів у Києві. Окремими адміністративно-територіальними одиницями в нашій країні є селища міського типу. їх в Україні 886. Найбільше селищ міського типу В Донецькій області — 131.

Таких адміністративно-територіальних одиниць, як сільські населені пункти, в Україні найбільше. Їх число дорівнює 28585. Найбільше сіл у Львівській області — 1849.

Геополітичні аспекти взаємодії з іншими державами

Україна здійснює миролюбну політику, спрямовану на підтримання політичної і соціально-економічної стабільності в Європі і в усьому світі.

Особливістю геополітичного положення України впродовж віків був геополітичний тиск із заходу (Польща), північного сходу (Росія) і півдня (Туреччина). Поступово геополітичний тиск з боку Польщі й Туреччини зійшов нанівець, але посилився з боку Росії. Досі в цій країні існують впливові політичні сили, які хотіли б підкорити Україну, перетворити її на колонію Росії і відверто про це заявляють.

У XXI ст. перед Україною виникають заманливі перспективи завоювання ринків сусідніх країн, організації політичної й економічної взаємодії з пострадянськими країнами. За цих умов Україна об'єктивно зможе відігравати провідну роль у Східній, Центральній і Південно-Східній Європі. Вона створить альянс країн під власною політичною й економічною егідою.

Взагалі, нині вичерпуються можливості подальшого хаотичного розвитку людства. Світові вигідно встановлення єдиного світового порядку. Одним із регіональних його центрів і має стати Україна.

Україна прагне співробітничати з усіма країнами світу, мати з ними дружні відносини, розвивати економічне співробітництво і партнерство. Підтримує наша держава контакт і з різними політичними й економічними об'єднаннями країн. Європейським Союзом (ЄС), Організацією Північноатлантичного Договору (НАГО), Співдружністю Незалежних Держав (СНД). Бере участь у роботі Парламентської асамблеї чорноморських держав. Має намір співробітничати з Рухом неприєднання, стати постійним членом Центральноєвропейської ініціативи.

Місце України на політичній і економічній карті світу

Територія України розташована у Східній Європі. За площею наша країна є найбільшою державою Європи, за чисельністю населення вона посідає п'яте місце. Україна має величезний природно-ресурсний потенціал для економічного розвитку і перетворення в економічно найпотужнішу державу Європи. Зарубіжні експерти вважають, що агропромисловий комплекс України здатен прогодувати, за умови передачі землі в приватну власність і створення фермерських господарств, близько 1 млрд осіб.

Україна — індустріально-аграрна країна зі значними економічними ресурсами. Частка нашої держави у світовому виробництві промислової і сільськогосподарської проду к w її перевищує 1 %. Водночас кількість її населення становить менше 1 % від населення планети.

Україна посідає перше місце в світі за збором цукрових буряків і соняшнику. Крім того, за абсолютними розмірами видобутку сировини і виробництва деяких видів продукції Україна входить до десятки найбільших виробників. Це стосується видобутку залізної і марганцевої руди, вугілля, збору картоплі й зерна, виробництва електроенергії, цементу, м'яса, олії та деякої іншої продукції. Отже, є всі передумови для того, щоб Україна зайняла належне місце у світовому економічному співтоваристві.

Участь України у світовому географічному поділі праці не можна обмежувати лише продукцією гірничо-видобувної промисловості чи АПК. Наша держава належить і до групи країн — світових лідерів у ви пуску деяких видів продукції машинобудування. Ці країни дуже пишаються тим, що вони здатні виробляти ту продукцію" яку під силу випускати лише 5— 9 країнам світу. Цим же по праву можемо пишатися і ми — українці.

Так, Україна входить до світових лідерів за випуском ракет-носіїв, космічних апаратів, електрозварювального устаткування, атомних ліхтеровозів, військових суден, літаків тощо.

За рівнем розвитку авіакосмічного комплексу Україна в Європі посідає провідне місце

разом із Францією. Ракетоносії типу "Циклон" і "Зеніт", визнано найкращими у світі. Україна виготовила найбільший у світі літак "Мрія". Все це вказує на необмежені потенційні можливості нашої держави, щоб посісти провідне місце на політичній і економічній карті Європи й усього світу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >