< Попер   ЗМІСТ   Наст >

План матеріально-технічного постачання (забезпечення)

Одним з найбільш відповідальних завдань МТЗ є визначення потреби в матеріальних ресурсах на майбутній плановий період, яка входить до плану матеріально-технічного постачання.

Зведений план матеріально-технічного постачання, що враховує загальну потребу в матеріалах, необхідних для функціонування готельного бізнесу, включаючи утворення товарно-матеріальних запасів, а також джерела покриття потреби в матеріалах, здобуває наступний вигляд (див. табл. 9.1.):

Таблиця 9.1. План матеріально-технічного постачання готельного комплексу

План матеріально-технічного постачання готельного комплексу

Аналіз і відбір постачальників

В обов'язки ВМТП входить також аналіз та відбір постачальників. Кожен постачальник розглядається з позиції можливості відповідності вимогам. Його устаткування і процеси аналізуються, щоб переконатися у відповідності специфікацій і матеріалів постачальника. Працівники готельного бізнесу повинні мати відповідний професійний рівень і досвід роботи щодо даних стандартів. Устаткування і персонал ретельно перевіряються, їх взаємодія відіграє найважливішу роль в сприйнятті підприємства, як можливого постачальника.

Постачальник також розглядається відносно показників якості, наприклад, контролю статистичного процесу, який визначає показники якості відповідно до кількості продукції, яка виходить за рамки, встановлені для якості. Готельний бізнес може диктувати подібні показники за допомогою специфікацій. Матеріали досліджуються на відповідність вимогам специфікації. Перевірка контролю статистичного процесу може визначити таке:

  • - відповідність матеріалів специфікації;
  • - невідповідність матеріалів специфікації;
  • - процентне співвідношення якості продукції.

Очевидно, що готельний бізнес і постачальник прагнутимуть до 100-процентної відповідності специфікаціям. Проте, тільки контроль, що проводиться системою контролю статистичного процесу, може задокументувати якість. Невідповідні матеріали бракуються та надходять нові. Якщо постачальник не забезпечує якість матеріалу, то можливе зниження ціни, коли кількість некондиційних товарно-матеріальних ресурсів перекриває кількість товарно-матеріальних ресурсів, відповідних стандартам якості.

Головною причиною, через яку необхідно вимагати певну якість від постачальника, є бажання уникнути подальших ускладнень. Наприклад, проведення тестів та інспекцій якості матеріалів постачальника під час їх прибуття на склад готельного бізнесу є таким ускладненням. Даний крок вимагає зусиль і часу, збільшуючи вартість, але не якість. Забезпечення якості товарно-матеріальних ресурсів представляє інтереси, в першу чергу, готельного господарства. Це допомагає уникнути додаткових перевірок, коли прибувають TMP, а також дозволяє швидше забезпечити виробничий процес.

Іншим ключовим чинником вибору постачальника є доставка. Виробничий процес у всьому світі побудований на дотриманні певних часових меж. Для такої організації виробництва характерна наявність на складі невеликої кількості товарно-матеріальних ресурсів або практично повної їх відсутності, тобто поточне складування. Постачальники підтримують складські товарно-матеріальні запаси тільки на рівні, достатньому для забезпечення процесу надання готельних послуг.

Постачальники повинні привести свій процес у відповідність до вимог готельного бізнесу, а також координувати відправки, ґрунтуючись на вимогах виробництва готельного господарства. Подібна організація може мати на увазі щотижневі, щоденні або навіть постачання по кілька разів в день. Таким чином, просто необхідно уникати додаткових втрат, оскільки будь-які затримки постачань можуть уповільнити або зупинити виробничий процес готельного бізнесу.

Ще одним важливим чинником при виборі постачальника є ціна. Звичайно готельний бізнес має в своєму розпорядженні певний бюджет для здійснення закупівель у постачальників. Проте ціна є тільки одним з трьох ключових факторів, поряд з якістю і доставкою.

Якщо акцент при виборі постачальника падає на найнижчу ціну, то такий підхід носить назву цінового закупівельного варіанта. Коли бюджет готельного господарства на матеріали встановлений, то кожна закупівля проводиться відповідно до даних за планованими і стандартними цінами. Розглядаються варіанти, після чого ситуація аналізується. Якщо ціновий закупівельний варіант більший, ніж розміри бюджету, і ціна закладається у вартість виробництва, то це знижує значення прибутку. Якщо ціновий закупівельний варіант менший за розміри бюджету, то в результаті прибуток зростає.

Бюджет кожного підрозділу, що входить у виробничу структуру, а також загальний виробничий бюджет дають можливість досягти максимальної економії в межах готельного господарства. Крім того, бюджет багато в чому гарантує відсутність закупівель матеріалів, які можуть тільки збільшити складські товарно-матеріальні запаси, оскільки не використовуватимуться протягом довгого часу, а також чіткий контроль вартості напівфабрикатів, що купують, та їх якості. Інтерес кожного працівника, прибуток якого безпосередньо залежить від виконання бюджету відповідної служби, полягає в тому, щоб максимально ефективно використовувати наявні потужності, економно витрачати ресурси і вимагати цього від інших.

Сукупність результатів реалізації перелічених можливостей дозволить знизити виробничі витрати, а також знизити до певного рівня обсяг закупівель і підвищити якість готельних послуг.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >