< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІНИ ТА ЇХ ЗМІСТ

Методичні підходи до розрахунку ціни на підприємстві

Встановлення ціни є одним із найважливіших етапів усієї цінової політики підприємства. Але до її проведення аналізуються різні напрями діяльності підприємства та визначаються чинники, що можуть вплинути на ціну.

Для того щоб провести аналіз підприємство має володіти відповідною інформацією, яку збирає та обробляє за допомогою комплексного підходу. Перш за все підприємство має визначити обсяг необхідної інформації, тому що її недостатність зменшує ефективність аналізу й відповідно перешкоджає прийняттю рішень.

Базою для отримання інформації є окремі показники. Але самі по собі дані є тільки вихідним матеріалом, який потрібно ще аналізувати. Дані потрібно збирати тільки тоді, коли є впевненість, що вони є потенційним джерелом інформації.

Важливо встановити напрями збирання інформації. Для розробки конкретної ціни потрібно визначити всі зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на неї та формують навколишнє середовище для виробу підприємства.

 • 1. Інформація про ринок, його стан, зміни та про сам товар. Проводиться сегментація ринку, визначається той сегмент, на якому реалізується товар, вивчаються вимоги споживачів. Новизну останнього визначають такі чинники: географічне положення підприємства, рівень доходів населення, місткість ринку, обсяг реалізації та попит населення, майбутні перспективи зміни кон'юнктури ринку, майбутній прогнозний обсяг реалізації, здатність задовольняти потреби споживачів, у тому числі перспективні, необхідність модифікації виробу залежно від вимог споживачів та розвитку науково-технічного прогресу, характер сприйняття ціни на пропонований виріб споживачем та реакція ринку на можливі зміни ціни. Ця інформація дасть змогу досить повно охарактеризувати стан ринку, його кон'юнктуру, провести сегментацію та визначитись на майбутнє.
 • 2. Інформація про конкурентів та урядова політика в галузі ціноутворення. В ринковій економіці конкуренція є невід'ємною частиною ринку, тому ця інформація має дуже важливе значення. До неї належать:
  • • визначення основних конкурентів — виробників такого самого товару або його аналогів, які вже діють на ринку, а також потенційних;
  • • показники порівняльної характеристики якості товару конкурента та якості власного виробу;
  • • попит на товар конкурентів та його зміни;
  • • позитивні та негативні риси товару конкурентів;
  • • частка конкурентів на ринку або його сегменті;
  • • фінансовий стан конкурентів, їх прибутки за останній час;
  • • дії конкурентів на ринку та можливі напрями їх зміни;
  • • ступінь впливу конкурентів на ринок;
  • • урядова політика в галузі ціноутворення щодо певного виробу;
  • • перспективні зміни урядових заходів у галузі ціноутворення.
 • 3. Інформація про виробництво, витрати та валові доходи. До неї входить інформація про всі витрати підприємства, обсяги реалізації за таких витрат і можливість отримання прибутку, зокрема про:
  • • собівартість продукції та її склад;
  • • вплив витрат виробництва на кінцеву ціну реалізації товару;
  • • обсяг реалізації та розмір отриманого валового доходу;
  • • обсяги виробництва й товарні запаси, їх зміни;
  • • розмір планового прибутку за товаром та його частка;
  • • залежність витрат виробництва від обсягів діяльності;
  • • залежність прибутку від обсягів діяльності;
  • • вплив на витрати підприємства розміру товарних запасів;
  • • можливість зміни ціни на виріб та її вплив на обсяги реалізації та розмір отриманого прибутку та ін.

Така інформація дуже потрібна підприємству для аналізу й подальшого прийняття рішень щодо питань ціноутворення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >