< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Який загальний порядок інвестування з використанням фонду фінансування будівництва?

Загальні принципи, правові та організаційні засади залучення коштів фізичних та юридичних осіб в управління з метою фінансування будівництва житла та особливості управління цими коштами встановлюються Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю". Відповідно цього закону ліцензована фінансова компанія разом із забудовником, який має наміри побудувати житловий будинок, створює фонд фінансування будівництва цього житлового будинку. Після затвердження Правил фонду фінансова компанія починає залучати кошти приватних осіб (як фізичних, так і юридичних) шляхом укладення з ними договорів про участь у фонді фінансування будівництва. За два-три місяці до введення будинку в експлуатацію фінансова компанія припиняє залучати кошти приватних осіб та здійснює розрахунки за планову(проектну) площу. Після здачі будинку в експлуатацію фінансова компанія здійснює остаточні розрахунки з учасниками фонду за фактичними даними бюро технічної інвентаризації. Завершальним етапом є оформлення забудовником права власності на квартири на учасників фонду фінансування будівництва та перерахування фінансовою компанією оперативного резерву.

Які вигоди та недоліки залучення коштів через фонд фінансування будівництва?

Вигоди від залучення коштів через фонд фінансування будівництва полягають у наступному:

  • 1. Це найбільш простий та швидкий засіб виконання вимог законодавства щодо фінансування будівництва житла. Він не потребує великих зусиль для створення фонду та потребує найменших затрат часу. Може бути створений протягом одного-двох тижнів.
  • 2. Фонд фінансування будівництва — це більш "демократичний" засіб. Користується більшим попитом серед населення у порівнянні з іншими механізмами фінансування.

Недоліками такого способу фінансування є:

  • 1. Перманентні витрати на обслуговування фонду, витрати на оформлення договору іпотеки та оформлення права власності на квартири на учасників фонду.
  • 2. Необхідність створювати оперативний резерв (не менше 10 % від залучених коштів), який буде перерахований забудовнику тільки після здачі будинку в експлуатацію.
  • 3. Початок залучення фінансування будівництва можливий тільки після отримання всіх документів на проведення будівельних робіт.
  • 4. Ризики втрати забудовником права на зведення будинку у разі виявлення фінансовою компанією порушень з боку забудовника.

Яким чином здійснюється оподаткування фінансування будівництва через фонд фінансування будівництва?

Операції фінансової компанії із залучення грошових коштів фізичних та юридичних осіб з метою наступного фінансування будівництва житла відносяться до діяльності з управління активами. Підпунктом 5 п. 180.1 статті 180 ПК України встановлено, що управителі майна, які здійснюють управліннями активами інститутів спільного інвестування, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону не є платниками податку на додану вартість. Таким чином операції фінансової компанії з управління фондами фінансування будівництва без наступного оформлення передачі майнових прав на збудоване житло не підлягають оподаткуванню податком на додану вартість.

Відповідно до п.п. 153.4.1 і п.п. 153.4.2 п. 153.4 статті 153 ПК України не включаються до доходів і витрат кошти або майно, залучені платником податку у зв'язку з залученням коштів або майна в довірче управління, а також поверненням платнику податку коштів або майна з довірчого управління.

Перерахування фінансовою компанією коштів забудовнику в якості фінансування вартості будівництва житла за дорученням фізичних та юридичних осіб учасників фонду фінансування, здійснюється виходячи з повної вартості будівництва, включаючи суму податку на додану вартість, нараховану забудовником.

Операції з першої поставки новозбудованого житла, включаючи і кошти учасників фінансування будівництва житлового будинку підлягають оподаткуванню податком на додану вартість на загальних підставах. Під першою поставкою житла розуміється перше передання готового новозбудованого житла у власність покупця ФОН.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >