< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Страхування майна та відповідальності фізичних осіб

Економічні засади розвитку страхування майна та відповідальності громадян

Страхування майна та відповідальності громадян належить до одного з найдавніших й традиційно розвинутих видів майнового страхування. Володіння майном означає наявність певного блага для громадян. Разом з цим, будь-яке майнове благо може нести в собі певні елементи ризику. Враховуючи увесь спектр стихійних явищ, тобто ризиків природного, техногенного, соціального, екологічного та іншого характеру, необхідно констатувати про реальну потребу у страховому захисті громадян щодо мінімізації зазначених ризиків.

У навчальній літературі страхування майна громадян розглядається як комплексне поняття, яке об'єднує добровільні види майнового страхування, умови й порядок здійснення яких передбачають повне або часткове відшкодування збитків, завданих страхувальникам-громадянам унаслідок настання страхового випадку із застрахованим майном.

Страховий інтерес громадян пов'язаний із володінням, користуванням і використанням предметів домашньої обстановки, побуту, які використовуються у власному господарстві, належать страхувальнику та членам його родини та призначені для задоволення побутових і культурних потреб цієї родини. Страхове покриття розповсюджується на такі види майна: меблі; радіо; відео і телеапаратура; електроприлади; килимові вироби; одяг; взуття; предмети домашнього господарства й вжитку; книги; предмети образотворчого мистецтва; будівельні матеріали; корми й паливо.

Обсяг відповідальності страховика включає виплату страхового відшкодування страхувальникові у разі пошкодження або знищення матеріальних цінностей, а також у разі втрати страхувальником грошових коштів або неотримання ним запланованого доходу (прибутку) внаслідок настання страхових випадків, обумовлених договором страхування.

Особливістю страхування майна громадян є те, що в основу визначення страхової суми за даним договором страхування покладено дійсну вартість страхових об'єктів. У разі страхування майна не на повну вартість збитки при настанні страхової події, як правило, також не відшкодовується у повному розмір. Розмір відшкодування залежить від системи страхового забезпечення, передбаченої конкретним договором страхування.

Страхуванням може бути покрите все майно, яке є у розпорядженні господарства або окремі групи предметів (наприклад, персональний комп'ютер, холодильник та телевізор). Особливо цінне майно (вироби з дорогоцінних металів, коштовні каміння, картини, унікальні антикварні речі, предмети релігійного культу тощо) можуть прийматися на страхування за спеціальним договором та страхуватися за спеціальним тарифом.

Теорією та практикою майнового страхування розроблено та запропоновано перелік послуг на страховому ринку, які складаються зі:

 • 1) страхування рухомого та нерухомого майна громадян;
 • 2) страхування тварин, що належать громадянам;
 • 3) страхування цивільної відповідальності громадян, які є власниками собак;
 • 4) страхування цивільної відповідальності громадян, які є власниками зброї.

Добровільне страхування майна громадян

Дійовими особами при укладанні та дії договору страхування майна громадян є страховики, страхувальники, а також можуть бути вигодонабувачі, на користь яких і укладається договір страхування майна.

Страховиком вважається фінансова установа, яка отримала у установленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.

Страхувальником виступає виключно фізична особа, тобто власник домашнього майна або повнолітній член його родини, який мешкає разом з власником домашнього майна й веде з ним спільне господарство.

Вигодонабувачем може виступати як юридична, так і фізична особа яка визначається страхувальником. Укладання договору страхування майна на користь третьої особи здійснюється з метою виплати страхового відшкодування вигодонабувачу у разі настання страхової події.

Предметом договору страхування майна громадян є нерухоме та рухоме майно квартири, будинки, дачі, інші будівлі, предмети домашнього побуту й інше майно, що знаходиться у володінні, користуванні та розпорядженні громадян.

Майно, що знаходиться у частковій власності декількох громадян, може бути застраховане окремо кожним з них у належній йому частці чи усіма власниками за одним договором страхування із зазначенням частки кожного.

На страхування приймається майно фізичних осіб, а саме:

 • o будинки, споруди, квартири;
 • o внутрішні захисні конструкції (двері, вікна, перегородки, покриття та ін.);
 • o зовнішні захисні конструкції (фати, ставні, ворота, огорожі та ін.), оздоблення інтер'єру (обшивка стін і стель, облицювання плиткою, килимові покриття, шпалери тощо);
 • o опалювальні системи (включаючи водонагрівальні котли, труби, радіатори, каміни та ін.);
 • o електроустаткування (стаціонарні електроплити, електронагрівачі, кондиціонери, електропроводка тощо);
 • o газове обладнання (газові плити, газові водонагрівальні колонки й газові лічильники);
 • o санітарно-технічне обладнання (ванни, мийки та ін.);
 • o предмети домашньої обстановки та вжитку (меблі, аудіо-відео-й телеапаратура, посуд, килимові вироби тощо).

Страховик надає страховий захист від знищення або пошкодження майна внаслідок таких ризиків:

 • o дії вогню (пожежі, удару блискавки й вибуху);
 • o стихійних явищ (повені, бурі, урагану, шторму, граду зливи, землетрусу, зсуву, осідання грунту, сходу лавин, гірських обвалів тощо);
 • o технологічної аварії у водогінних, каналізаційних та опалювальних системах;
 • o проникнення рідини із сусідніх приміщень;
 • o раптового зруйнування основних конструкцій житлових або підсобних приміщень;
 • o падіння пілотованих літальних об'єктів та їх уламків;
 • o викрадення й протиправні дії третіх осіб;
 • o биття скла й наїзду на будівлі наземних транспортних засобів. Крім вищеназваних ризиків, страхуванням можуть бути охоплені такі види ризиків: самозаймання (загорання) або вибуху побутових електроприладів чи домашньої електронної апаратури; впливу вогнегасних речовин при гасінні пожежі в інших приміщеннях (у т.ч. проникнення води та інших рідин й сумішей із сусідніх приміщень при гасінні пожежі).

Страховик не приймає на страхування:

 • o будинки та споруди, а також майно у цих будинках, конструктивні елементи та системи яких перебувають в аварійному стані;
 • o майно, яке підлягає конфіскації на підставі рішення суду, яке набуло законної сили;
 • o майно, яке має значні пошкодження та (або) неналежний технічний стан;
 • o продукти харчування;
 • o птахів та тварин, кімнатні рослини та їх насіння;
 • o несправне й непридатне до експлуатації майно;
 • o майно, що розташоване на балконах, лоджіях й місцях загального користування.

Страхова сума узгоджується між страховиком та страхувальником на договірних засадах. Майно може бути застраховане за повною дійсною вартістю або певною часткою цієї вартості:

 • o для житла - за вартістю будівництва з урахуванням зносу та експлуатаційно-технічного стану;
 • o для речей домашнього побуту (меблів, предметів довготривалого користування, холодильників та пральних кухонних комбайнів) - відповідно до суми, необхідної для придбання предмета, аналогічного пошкодженому або знищеному.

Колекційні картини, унікальні та антикваріатні речі, вироби з коштовних металів та каменів - можуть бути застраховані у розмірі їх повної вартості згідно з експортною оцінкою.

При укладанні договору страхування за згодою сторін може бути встановлена умовна або безумовна франшиза. У разі умовної франшизи страховик звільняється від відповідальності за збиток, якщо його розмір не перевищує франшизу. У разі безумовної франшизи відповідальність страховика визначається розміром збитку за відрахуванням франшизи. Вид франшизи та її розмір визначає страховик за погодженням зі страхувальником при укладанні договору страхування. Франшиза за договором страхування може бути встановлена у відсотках від страхової суми або в абсолютному розмірі.

Страховий платіж визначається на підставі базових ставок страхових тарифів у залежності від виду й характеристик майна, зазначеного у заяві страхувальника, застрахованих ризиків та імовірності настання страхового випадку, розміру страхової суми й терміну страхування. Річні страхові тарифи коливаються від 0,01 до 3% страхової суми.

Договір страхування укладається, як правило, строком на один рік. За згодою сторін можуть бути встановлені інші терміни дії договору страхування. Він укладається на підставі письмової заяви страхувальника (або уповноваженої ним особи) за формою, встановленою страховиком. Ця заява є невід'ємною частиною договору страхування. Факт укладання договору страхування посвідчується страховим полісом, що є формою договору страхування.

При страхуванні домашнього майна громадян величина збитку визначається у відповідності до:

 • o вартості знищеного або викраденого предмета - його ринковою ціною, яка визначається страхувальником на момент укладання договору й погоджується зі страховиком;
 • o вартості пошкодженого предмета - як різниця між ринковою ціною й вартістю цього предмета з урахуванням знецінення у результаті страхового випадку;
 • o витрат, пов'язаних з рятуванням майна, що відшкодовуються страховиком страхувальнику.

Страховик не несе відповідальності за знищення або пошкодження майна внаслідок:

 • o використання майна, що знаходиться в аварійному стані;
 • o обробки теплом, вогнем, іншого температурного впливу на застраховане майно (сушіння, готування, гарячу обробку та інший температурний вплив);
 • o здійснення (проведення) ремонтних робіт із порушенням встановлених норм та правил;
 • o зберігання майна у несприятливих умовах, пошкодження грибком, цвіллю й іншими мікроорганізмами;
 • o впливу тварин, зокрема домашніх тварин, гризунів, деревних хробаків, комах, паразитів тощо;
 • o порушення правил експлуатації чи зберігання електроприладів, або домашньої електронної апаратури.

Не підлягають відшкодуванню збитки, що настали внаслідок:

 • o дефектів майна, що вже мали місце на момент укладання договору страхування, які були відомі або повинні були бути відомі страхувальнику, за винятком випадків, коли ці дефекти були усунуті до настання страхового випадку;
 • o впливу водяних, кислотних або інших парів;
 • o дефектів естетичного характеру (подряпини, відколи, плями, пошкодження фарбування та інші дефекти естетичного характеру) чи втрати товарного вигляду;
 • o природного зносу або наслідків експлуатації майна, морального старіння, якщо це не викликало знищення або пошкодження сусіднього застрахованого майна. Якщо пошкоджується сусіднє застраховане майно, то страховик виплачує страхове відшкодування відповідно до умов договору страхування;
 • o дій осіб, що мають доступ до застрахованого майна з дозволу страхувальника або інших осіб, що проживають зі страхувальником;
 • o помилок та недоліків, за які несуть відповідальність особи по договорах постачання, ремонту, обслуговування або гарантії якості майна, яке вказано у договорі страхування, якщо інше не передбачено умовами договору страхування.

Страховик сплачує страхове відшкодування страхувальнику за фактом настання страхової події, а також необхідних документів: заяви страхувальника на виплату страхового відшкодування; перелік знищених, викрадених або пошкоджених предметів домашнього майна, акта про знищення (пошкодження) майна; довідки відповідних установ, які підтверджують обставини страхового випадку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >