< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік розрахунків з оплатою після отримання ТМЦ, послуг

При розрахунках з організаціями за вже отримані ТМЦ чи послуги, за які кошти будуть сплачені пізніше, а також при розрахунках за реалізовані (відвантажені) матеріальні цінності чи надані послуги, коли кошти отримуються наперед використовується рахунок 675 "Розрахунки з іншими кредиторами".

Цей рахунок пасивний. По кредиту відображається виникнення кредиторської заборгованості в момент отримання матеріальних цінностей чи послуг та відвантаження матеріальних цінностей чи надання послуг, а по дебету - її погашення при перерахуванні коштів чи надання послуг. Ця форма розрахунків є основною для бюджетних установ.

Таблиця 27

Кореспонденції рахунків за розрахунками з оплатою після отримання матеріальних цінностей, послуг

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1. Оприбутковані виробничі запаси, матеріали та продукти харчування

20, 23

675

2. Відображена сума ПДВ:

- при придбання за рахунок загального фонду

801, 802

675

- при придбання за рахунок спецфонду і включенні суми ПДВ до податкового кредиту

641

675

Продовження табл. 27

- при придбання за рахунок спецфонду і віднесенні ПДВ за рахунок витрат

811-813

675

3. Проведена оплата за отримані ТМЦ, послуги по транспортуванню

675

  • 311, 313, 314, 316, 321, 322,
  • 323, 324,
  • 326

4. Списано на видатки послуги по транспортуванню

  • 801, 802,
  • 811-813,
  • 641

675

5. Отримано кошти від реалізації матеріальних цінностей, отримана орендна плата наперед

  • 311-314,
  • 316, 321, 323, 324,
  • 326

675

Нараховано доход по наданих послугах

675

711

Аналітичний облік ведеться по кожній організації. Для цього використовують меморіальний ордер № 6 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами" (ф. № 409). В ньому вказується по кожній організації КЕКВ, дата виникнення заборгованості, номер документа, назва кредитора, залишок заборгованості на початок місяця, обороти по дебету та кредиту в розрізі кореспондуючих рахунків та визначається залишок на кінець місяця.

Записи ведуться за кожним кредитором у розрізі КЕКВ позиційним способом за кожною операцією, що підтверджується документально. На кінець місяця визначається залишок заборгованості за кожним кредитором та в цілому по установі.

Для обліку кредиторської заборгованості по загальному та спеціальному фонду ведуть окремі меморіальні ордери. За окремими видами розрахунків, наприклад, розрахунків з студентами та учнями за проживання в гуртожитках і користування постільними речами використовують оборотні відомості.

Облік розрахунків в порядку планових платежів

Ця форма розрахунків використовується установами при наявності постійних господарських зв'язків з різними суб'єктами підприємницької діяльності , при яких розрахунки проводяться не за кожною

окремою операцією за окремими угодами, а періодичним перерахуванням коштів у терміни і в розмірах , наперед обумовлених в договорі. Наприклад такі розрахунки можуть проводитись з продовольчими базами за продукти харчування, з авто підприємствами за послуги, з організаціями громадського харчування за талони на харчування учнів.

Сума кожного планового платежу та строки перерахування встановлюються на поточний місяць виходячи з періодичності платежів, обсягів поставок, надання послуг або за обсягом фактичних поставок минулого місяця. Ці умови передбачаються в договорі на поставку.

При проведення платежу в платіжному дорученні обов'язково вказується "плановий платіж, згідно договору №_від__", а також термін платежу та цільове призначення перерахованої суми.

Для обліку розрахунків із постачальниками в порядку планових платежів використовують рахунок 361 "Розрахунки в порядку планових платежів".

Рахунок активний: в дебет записується сума перерахованих платежів, а з кредиту оприбутковуються ТМЦ, послуги. Щомісячно проводиться звірка розрахунків між постачальником та установою із складанням акту взаємозвірки розрахунків. При необхідності і згідно з договором перераховують відповідний платіж.

Аналітичний облік ведуть по кожній організації у меморіальному ордері № 7 (форма 408). При цьому для кожного постачальника відводиться кілька рядків для записів. Окремо відкривається меморіальний ордер для загального та спеціального фонду. Записи здійснюються по кожному документу в міру здійснення операцій.

Таблиця 28

Кореспонденції рахунків з обліку розрахунків в порядку планових платежів

Зміст операції

Кореспонденції рахунків

Дт

Кт

Перераховано різним постачальникам на основі рахунків-фактур за матеріальні цінності та послуги, за послуги транспорту для доставки продуктів харчування та інші

361

313, 311, 314, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 326

Оприбутковані матеріали, отримані послуги

20, 23, 80, 81

361

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >