< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік операцій з надання позик місцевим бюджетам

З переведенням місцевих бюджетів на казначейське обслуговування органи казначейства отримали повноваження щодо надання короткотермінових та середньострокових позик місцевим бюджетам. Ці позики надаються за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування ними.

Операції щодо надання та повернення короткотермінових позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка відображаються у бухгалтерському обліку такими проведеннями:

1. Залучення головними управліннями казначейства коштів із єдиного казначейського рахунка:

Д-т 1711 - субрахунки єдиного казначейського рахунку

(Д-т 1541 - короткострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку)

К-т 3252 - рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

Зазначені суми одночасно відображаються на рахунках бюджетів, які отримали позики.

Д-т 4431 - розрахунки за операціями з кредитами загального фонду місцевого бюджету К-т 2231 - кредити, не віднесені до інших категорій.

2. Після відображення в обліку коштів, залучених з єдиного казначейського рахунку, вони перераховуються на відповідні рахунки загального фонду місцевого бюджету:

Д-т 3252 - рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів К-т 3142 - кошти загального фонду місцевих бюджетів.

3. У випадку, якщо місцевий бюджет не має можливості у встановлений договором термін повернути позику, він підлягає пролонгації до встановленого законодавством граничного терміну 60 днів. У бухгалтерському обліку ця операція відображається таким проведенням:

Д-т 1542 - пролонговані позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

К-т 1541 - позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

4. Якщо позика не повертається до кінця останнього дня встановленого граничного терміну (60 днів), то вона вважається простроченою заборгованістю. В обліку така операція відображається таким записом:

Д-т 1543 - прострочена заборгованість за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

К-т 1541 - позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

  • (К-т 1542 - пролонговані позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку (якщо позика була пролонгована).
  • 5. Повернення місцевим бюджетом короткотермінових позик відображається у бухгалтерському обліку такими проведеннями:

Д-т 3142 - кошти загального фонду місцевих бюджетів

К-т 3252 - рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

Перерахування коштів загального фонду місцевого бюджету на погашення позики:

Д-т 3252 - рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

К-т 1711 - субрахунки єдиного казначейського рахунку

  • (К-т 1541 - короткострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку)
  • (К-т 1542 - пролонговані позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку)
  • (К-т 1543 - прострочена заборгованість за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку)

Одночасно закриваються розрахунки за позиками:

Д-т 2231 - кредити, не віднесені до інших категорій

К-т 4431 - розрахунки за операціями з кредитами загального фонду місцевого бюджету".

Відображення операцій з надання та погашення середньострокових позик у бухгалтерському обліку з виконання бюджетів здійснюється наступними бухгалтерськими проведеннями:

1. На суму середньострокової позики, передбаченої договором (на підставі меморіальних документів, сформованих головними управліннями казначейства):

Д-т 1711 - субрахунки єдиного казначейського рахунку

(Д-т 1544 - середньострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку)

К-т 3252 - рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів.

Одночасно на зазначену суму відображається заборгованість місцевих бюджетів:

Д-т 4431 - розрахунки за операціями з кредитами загального фонду місцевого бюджету

К-т 2231 - кредити, не віднесені до інших категорій.

Зарахування коштів позики до загального фонду місцевого бюджету:

Д-т 3252 - рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів

К-т 3142 - кошти загального фонду місцевих бюджетів.

2. На суму простроченої заборгованості за середньостроковими позичками:

Д-т 1543 - прострочена заборгованість за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

К-т 1544 - середньострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

3. Направлено кошти загального фонду місцевого бюджету на погашення позички:

Д-т 3142 - кошти загального фонду місцевих бюджетів

К-т 3252 - рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

4. Перераховано кошти загального фонду місцевого бюджету на погашення позички:

Д-т 3252 - рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

К-т 1711 - субрахунки єдиного казначейського рахунку

(К-т 1544 - середньострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку)

Одночасно на зазначену суму зменшується сума заборгованості місцевих бюджетів:

Д-т 2231 - кредити, не віднесені до інших категорій

К-т 4431 - розрахунки за операціями з кредитами загального фонду місцевого бюджету.

Проведені бухгалтерські записи щодо надання та погашення короткотермінових та середньострокових позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка дозволяють органам казначейства здійснювати постійний дієвий контроль за рухом бюджетних коштів та забезпечують достовірне їх відображення у фінансовій звітності про виконання бюджетів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >