< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості обліку операцій із дорожніми чеками

Чек - грошовий документ установленої форми, який містить беззаперечну вказівку чекодавця сплатити зазначену суму конкретній особі - пред'явникові чека.

Правом на проведення операцій із дорожніми чеками в Україні банки володіють за наявності угоди з іноземними банками-емітентами або уповноваженими банками-резидентами, які мають подібні угоди.

Згідно з укладеними договорами з емітентами банки можуть придбавати чеки для продажу або ж отримувати чеки на умовах консигнації, тобто брати на реалізацію.

Порядок бухгалтерського обліку зазначених операцій визначено Правилами бухгалтерського обліку банками України операцій із чеками в іноземній валюті (Постанова Правління НБУ від 03.12.2001 р., № 493).

Купівля дорожніх чеків у емітентів/банків-агентів відображається в бухгалтерському обліку за наведеною нижче схемою.

► Перерахування коштів на користь банку-агента чи платіжної системи-емітента на придбання дорожніх чеків

Дт 2809 Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку (1819 Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками)

Кт 1500 Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках - номінальна вартість дорожніх чеків і комісійна винагорода емітентові/банку-агентові

► Оприбуткування дорожніх чеків, отриманих від емітента/ банку-агента

Дт 1011 Дорожні чеки в касі банку

Кт 2809 Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку (1819 Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками) - номінальна вартість отриманих дорожніх чеків

► Визнання комісійної винагороди, сплаченої емітентові/банку-агентові, витратами банку

а) Дт 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківськи металів

Кт 2809 Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку (1819 Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками) - сума комісії

б) Дт 7100 Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування

Кт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів - гривневий еквівалент сплаченої комісії (за офіційним курсом НБУ на дату сплати)

► Видача дорожніх чеків обмінним пунктам банку (у разі якщо вони розташовані поза межами операційного залу банківської установи)

Дт 1017 Дорожні чеки в дорозі

Кт 1011 Дорожні чеки в касі банку (1012 Дорожні чеки в касі відділень банку) - номінальна вартість виданих дорожніх чеків

► Оприбуткування обмінним пунктом отриманих дорожніх чеків

Дт 1013 Дорожні чеки в обмінних пунктах

Кт 1017 Дорожні чеки в дорозі - номінальна вартість отриманих обмінним пунктом дорожніх чеків

► Видача дорожніх чеків обмінним пунктам банку (у разі якщо вони розташовані в операційному залі банківської установи)

Дт 1013 Дорожні чеки в обмінних пунктах

Кт 1011 Дорожні чеки в касі банку (1012 Дорожні чеки в касі відділень банку) - номінальна вартість виданих дорожніх чеків.

Продаж дорожніх чеків клієнтам відображується в обліку наведеними нижче бухгалтерськими записами.

► Оплата клієнтом дорожніх чеків (в іноземній валюті)

Дт Рахунки для обліку готівки (рахунки клієнтів)

Кт 2909 Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку - номінальна вартість чеків

► Видача клієнтові дорожніх чеків

Дт 2909 Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

Кт Рахунки для обліку дорожніх чеків - номінальна вартість чеків

► Отримання банком комісійної винагороди за продаж дорожніх чеків

o у національній валюті

Дт Рахунки для обліку готівки (рахунки клієнтів)

Кт 6110 Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів - сума комісії

  • o в іноземній валюті (якщо банк, відповідно до чинного валютного законодавства, має право на отримання комісії в іноземній валюті)
  • а) Дт Рахунки для обліку готівки (рахунки клієнтів)

Кт 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів - сума комісії

Дт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

б) Кт 6110 Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів - гривневий еквівалент комісії за офіційним курсом НБУ.

Продаж дорожніх чеків за гривні здійснюється шляхом продажу клієнтові відповідної іноземної валюти у загальновстановленому порядку з оформленням квитанції за формою № 377К/377-А (з відображенням операції в реєстрі проданої іноземної валюти) та продажу клієнтові дорожніх чеків за придбану ним іноземну валюту.

Отримання бланків дорожніх чеків на консигнацію та їх продаж відображають у бухгалтерському обліку такими проведеннями:

► Отримання банком дорожніх чеків на консигнацію

Дт 9819 Інші цінності і документи

Кт Контррахунок - номінальна вартість отриманих бланків

► Сплата банкові-агенту/емітентові комісійної винагороди за чеки, отримані на консигнацію

  • o в іноземній валюті
  • а) Дт 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт 1500 Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках

  • - сума комісії
  • б) Дт 7100 Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування

Кт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів - гривневий еквівалент комісії за офіційним курсом НБУ

o у національній валюті

Дт 7100 Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування

Кт 1200 Кореспондентський рахунок у Національному банку України - сума комісії.

► Продаж дорожніх чеків, отриманих на консигнацію

Дт Рахунки для обліку готівки (рахунки клієнтів) Кт 2909 Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку - сума отриманих коштів

► Списання з обліку проданих дорожніх чеків

Дт Контррахунок

Кт 9819 Інші цінності і документи - номінальна вартість проданих дорожніх чеків

► Перерахування банкові-агенту/емітентові коштів від реалізації дорожніх чеків, отриманих на консигнацію

Дт 2909 Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

Кт 1500 Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках - номінальна вартість реалізованих чеків.

Купівля (сплата) дорожніх чеків у клієнтів - фізичних осіб відображається в обліку такими бухгалтерськими записами:

► Виплата коштів в іноземній валюті за дорожні чеки

Дт 2809 Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

Кт Рахунки для обліку готівки, рахунки клієнтів - номінальна вартість куплених (сплачених) дорожніх чеків

► Отримання банком комісійної винагороди за купівлю дорожніх чеків у національній валюті

Дт Рахунки для обліку готівки (рахунки клієнтів)

Кт 6110 Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування - сума комісії.

Рахунок дебіторської заборгованості 2809 закривається після відшкодування банком-емітентом суми чеків, що були куплені (сплачені).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >